Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1757 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...DE PROPRIETATE _________________________|__|__|
DENUMIREA
ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) ______________________________________________
INSTITUŢIEI: ___________________________________
ADRESA LOC: ____________________, sectorul ______
Cod grupă CAEN _____________________________|__|__|__|
STR.: _______________________________ nr. : _______
CODUL UNIC
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ____________
DE ÎNREGISTRARE _____________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NUMĂRUL DIN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 decembrie 2008 in M.Of. 879 bis din 24-dec-2008

Ordinul 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2010 in M.Of. 889 din 30-dec-2010

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

...1 -9 fac parte integrantă din prezentele norme.ANEXA nr. 1:NOMENCLATORUL activităţilor din economia naţională care fac obiectul legii
Codul clasei CAEN
DENUMIRE
0111
Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
0112
Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a
......registrul comertului(1) .................................. , cod unic de înregistrare(1)...................................... ;
3. Sediul firmei: localitatea ....................................... ,str. .................................... , nr. .....................bloc ............. , scara ............ , etaj ........... , ap .............. , judet/sector ................................. , cod poştal ....................... , telefon ................................ , .......................... , fax .................... , ......................... , e-mail ........................ , web site ............................. ;
4. Obiectul de activitate
4.1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 noiembrie 2004 in M.Of. 1048 din 12-noi-2004

Ordinul 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iulie 2004 in M.Of. 623 din 09-iul-2004

Procedura de implementare din 2012 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02 Revizia 1)

...au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din......c)au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de preselecţie şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2012 in M.Of. 331 bis din 16-mai-2012

Procedura de implementare din 2010 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenori ale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -

...creanţa integral recuperată3.2._3.2.1.Nu beneficiază de prevederile Programului: activităţile încadrate în următoarele secţiuni conform CAEN Rev 2: H. Transport şi depozitare; J. Informaţii şi comunicaţii; K. Intermedieri financiare şi asigurări; L. Tranzacţii imobiliare; M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (exceptând codul 7410 Activităţi de design specializat şi codul 7420 Achiziţii foto); N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (exceptând grupa: 81 - Activităţi de peisagistică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2010 in M.Of. 187 bis din 24-mar-2010

Ordinul 13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 iulie 2011 in M.Of. 539 bis din 29-iul-2011

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

...informaţii despre consumatorii de energie persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:a)consumul anual de energie electrică al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul 2007......informaţii despre consumatorii de energie, persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:a)consumul anual de gaze naturale al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 aprilie 2009 in M.Of. 263 din 22-apr-2009

Ordinul 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

...sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2011 in M.Of. 483 din 07-iul-2011

Norma sanitara veterinara din 2006 şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor

...Direcţia sanitara veterinară şi pentru siguranţa alimentelor............................Nr. .......din ...............Pentru unitatea denumită: ........................................, adresa unităţii, ........................................... proprietar ............................................., din localitatea ..................., strada ............nr. ........, sectorul ......., codul ........, judeţul ...............telefon .............., e-mail ............................, pentru obiectivul ...................................... în care se desfăşoară următoarele activităţi;1.............................. (Cod CAEN ............. );2.............................. (Cod CAEN ............. );3.............................. (Cod CAEN ............. );După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice Direcţiei sanitare veterinare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 ianuarie 2007 in M.Of. 9 din 08-ian-2007