Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Hotarirea 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

...art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale......art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2014 in M.Of. 967 din 30-dec-2014

Ordonanta 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

...altele decât gazele naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe.(2)Activităţile care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2013 in M.Of. 52 din 23-ian-2013

Ordinul 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii (inclusiv societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN, rev. 2):a)B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de......achiziţia de instalaţii, maşini şi utilaje;- achiziţia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de ciclul de producţie (numai pentru cod CAEN F şi B);- achiziţia de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2008 in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...se adresează întreprinderilor mari.Art. 6(1)În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN, rev. 2):a)B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de......şi utilaje;- achiziţia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de producţie (numai pentru întreprinderile mari ce au cod CAEN F şi B);- achiziţia de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2008 in M.Of. 189 din 12-mar-2008

Ordinul 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

...pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare
- lei/unitate -
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor......desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară
- lei/unitate
1.
Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 august 2014 in M.Of. 611 bis din 18-aug-2014

Hotarirea 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

...şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1:LISTA domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
D - Produse ale industriei prelucrătoare
1.
183
Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
2.
191
Tăbăcirea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2007 in M.Of. 690 din 11-oct-2007

Ordinul 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'' - Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b ''Sprijin pentru consultanţă acordat IMM'' - Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

...leasingului financiar - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria extractivă - produse neenergetice)4.Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia leasingului financiar, precum......leasingului financiar - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria extractivă - produse neenergetice)4.Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia leasingului financiar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2008 in M.Of. 93 din 06-feb-2008

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului ''Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării''

...ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare reciclatori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice, cod CAEN 3720, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, şi......în continuare colectori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice, cod CAEN 5157, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare.Deşeuri de ambalaje PET postconsum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2004 in M.Of. 490 din 01-iun-2004

Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...DE PROPRIETATE _________________________|__|__|
DENUMIREA
ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) ______________________________________________
INSTITUŢIEI: ___________________________________
ADRESA LOC: ____________________, sectorul ______
Cod grupă CAEN _____________________________|__|__|__|
STR.: _______________________________ nr. : _______
CODUL UNIC
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ____________
DE ÎNREGISTRARE _____________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NUMĂRUL DIN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2008 in M.Of. 879 bis din 24-dec-2008

Ordinul 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 889 din 30-dec-2010