Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Legea 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;2.cod CAEN 10: Industria alimentară;b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 mai 2022 in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Ordinul 3.130/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

...2005, cu modificările şi completările ulterioare;"7.În anexă, la articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) desfăşoară activităţi conform următoarelor coduri CAEN:
18. TIPĂRIRE ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR
1820
Reproducerea înregistrărilor
46. COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 iunie 2023 in M.Of. 587 din 28-iun-2023

Ordinul 493/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare

...Fabricarea băuturilor.(3) Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată şi utilizată de către beneficiar exclusiv pentru activitatea desfăşurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă prevăzute la alin. (2) şi care reprezintă minimum 70% din producţia pe un an a centralei regenerabile finanţate."3.După nota de subsol 5 se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 5a, cu următorul cuprins:"5aÎnfiinţate în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 noiembrie 2023 in M.Of. 1052 din 21-noi-2023

Ordinul 37/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

...activele biologice de natura stocurilor."38.În anexa nr. 2, la articolul 7.15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 februarie 2023 in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordinul 6.005/2023 privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.996/2023

...în conformitate cu regulamentele aplicabile" se numerotează şi devine anexa nr. 1.2.După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 "Lista codurilor CAEN neeligibile", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. IIPrezentul ordin se publică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 decembrie 2023 in M.Of. 1121 din 13-dec-2023

Ordinul 794/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

...activele biologice de natura stocurilor."38.În anexa nr. 2, la articolul 7.15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 februarie 2023 in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordinul 497/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

...Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - "Acvacultura maritimă" sau 0322 - "Acvacultura în ape dulci".Sunt eligibile pentru finanţare atât întreprinderile care au istoric de funcţionare, cât şi întreprinderile nou înfiinţate, organizate sub următoarele forme:- Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G. nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 octombrie 2019 in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 septembrie 2020 in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3, noiembrie 2018

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 decembrie 2018 in M.Of. 1075 bis din 19-dec-2018

Ordinul 1117/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La articolul 47, alineatul (3) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017