Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4889 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Legea 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2008 in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

...ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncăAvând în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2003 in M.Of. 139 din 04-mar-2003

Ordonanta 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

...respectiv domiciliul în România ori filiala din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, care încadrează în muncă un străin în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul muncii;b)beneficiarul prestării de servicii - persoana fizică sau juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2014 in M.Of. 640 din 30-aug-2014

Legea 167/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008.-****-Această lege a fost adoptată
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2009 in M.Of. 321 din 14-mai-2009

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

...pe raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.Art. 134În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate, dar persoana vatamata prezinta un certificat medical cu cod "accident de munca", angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2006 in M.Of. 882 din 30-oct-2006

Norme Metodologice din 2003 GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

...devizul estimativ de cheltuieli
- Legea nr. 500/2002 (1)
- Legea nr. 189/1998 (2)
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (3)
- Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21)
- Legea nr. 188/1999 (28)
- Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 (29)
- Alte acte normative specifice
......salariale
- Legea nr. 500/2002 (1)
- Legea nr. 189/1998 (2)
- Legile bugetare anuale
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (3)
- Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21)
- Legea nr. 188/1999 (28)
- Legea nr. 154/1998 (30)
- Ordonanţa de urgenţă nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2003 in M.Of. 320 din 13-mai-2003

Ordonanta urgenta 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...bugetul asigurărilor pentru şomaj.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e), care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, care au, cu excepţia instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 891 din 30-dec-2010

Ordinul 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate si in ambulatoriul de spital

...1 se înregistrează în Registrul unic al cabinetelor medicale, la direcţia de sănătate publică.Art. 8(1)Contractele individuale de muncă ale medicilor care vor funcţiona în cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, încetează, în condiţiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana încadrată în muncă şi unitate; personalul sanitar superior de altă specialitate se preia de către titularul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2002 in M.Of. 63 din 29-ian-2002

Hotarirea 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...de identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ........................................................Telefon .................. Fax .................. E-mail ..................Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif de risc (%) |__| Datorează contribuţii accidente de muncă D/N |__|SECŢIUNEA B:Indicatori statistici
1
Număr de asiguraţi şomaj
2
Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii
3
......la care este luat în evidenţă angajatorul.Caseta "Tarif de risc" - se înscrie procentul contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care este în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).Caseta "Datorează contribuţie de accidente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 2010 in M.Of. 897 din 31-dec-2010

Avizul 843/2012 referitor la iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...AVIZ nr. 843 din 22 octombrie 2012 referitor la iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiAnalizând iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,CONSILIUL LEGISLATIV,În temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2012 in M.Of. 773 din 16-noi-2012