Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5908 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.937 acte

Decizia 925/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 925 din 14 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Tiucă
- procuror
Irina Loredana Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie invocată de Tiberiu Cristian Ilie în Dosarul nr. 9.104/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 ianuarie 2007 in M.Of. 42 din 19-ian-2007

Decizia 32/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate

...părţi a obligaţiilor asumate - rezoluţiunea / rezilierea - ,cu menţiunea că cererea promovată de către vânzător este calificată de art. 1368 din Codul civil drept acţiune reală, cu toate consecinţele ce rezultă de aici, inclusiv competenţa teritorială exclusivă (excepţională) a instanţei de judecată.Atât......substanţial, cât şi în cel procedural comercial se aplică legea comercială, iar în lipsa unei reglementări speciale comerciale se aplică Codul civil, respectiv Codul de procedură civilă (art. 1 din Codul comercial şi art. 721 din Codul de procedură civilă).Dispoziţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 decembrie 2008 in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 1850/2003 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

...din activităţile de expertiza contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară
|_|
Venituri din activităţile independente desfăşurate in baza unei convenţii/contract civil încheiat in condiţiile Codului civil
|_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o forma de asociere cu o persoana juridică
|_|
Venituri din dividende
|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 ianuarie 2004 in M.Of. 18 din 09-ian-2004

Decizie civila 88A/2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

...negociere, buna-credinţă şi liberul consimţământ, căci îşi întemeiază acest abuz de impunere prin raportare la art. 1538-1543 din Codul civil.Atrage apelanta atenţia că dispoziţiile Codului civil sunt cele care fac obiectul exclusiv al liberului consimţământ, nu al impunerii, cum este cazul de faţă.Într-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 decembrie 2012 in M.Of. 842 din 13-dec-2012

Decizia 748/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil

...c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 decembrie 2006 in M.Of. 990 din 12-dec-2006

Legea 241/1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare din 27 Aprilie 1938

...de articolul 27 şi 28 din legea pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, trebuie să îndeplinească condiţiunile cerute de codul civil.Prescripţiunile împlinite, precum şi cele începute înaintea punerii în aplicare a prezentei legi sunt cârmuite în ce priveşte natura, durata......prin consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevederilor articolului 285, alineat 1, din codul civil, se va încuviinţa în temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Decizia 256/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 256 din 17 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian Stângu
- judecător
Ioan
......Pantea
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Larydona Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Bucur Obor" - S.A. şi Societatea Comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 din 25-iul-2003

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Decizia 166/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil

...DECIZIE nr. 166 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Florentina Geangu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Confort" - S.A. din Timişoara în Dosarul nr. 1.087/30/2006 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 martie 2007 in M.Of. 203 din 26-mar-2007

Decizia 74/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...de administratorul sau lichidatorul judiciar. Aceste dispoziţii legale "constituie o aplicare în cadrul procedurii falimentului a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorilor de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor......ca scop lezarea drepturilor creditorilor.Dispoziţiile legale criticate constituie o aplicare - în cadrul procedurii falimentului - a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorului de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 aprilie 2004 in M.Of. 290 din 01-apr-2004