Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.903 acte

Acord din 06-iul-2007 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Ucrainei privind comerţul cu anumite produse din oţel

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 178L

Decizia (UE, Euratom) 2019/1410/26-mar-2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2017, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive

...spre rezultate a fondurilor politicii de coeziune;
176.
consideră nesatisfăcător răspunsul Comisiei cu privire la recomandarea de a propune un calendar cu date-cheie pentru adoptarea cadrului legislativ, astfel încât punerea în aplicare a programelor operaţionale să înceapă la timp şi solicită Comisiei să prezinte o propunere concretă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 249L

Decizia 1255/18-iul-2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

...Comisiei Europene (2),(2)Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1)În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2018, Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (denumită în continuare "banca") a aprobat un calendar pentru punerea în aplicare a modificărilor de guvernanţă pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni la 17 iulie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 196L

Regulamente interne din 11-apr-2018 REGULAMENT DE PROCEDURĂ Legislatura a 9-a iulie 2019

...1:Proceduri legislative – dispoziţii generaleArt. 38:Programarea anuală
(1)
Parlamentul alături de Comisie şi Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii.
Parlamentul şi Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală şi multianuală a Uniunii, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între cele două instituţii (15).
(15)Acord-cadru din 20 octombrie 2010 privind relaţiile dintre Parlamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 302

Decizia 1/18-oct-2019 de actualizare a anexei III-A la Acordul de asociere [2019/1913]

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 296L

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

...Detalii privind proiectul: Site-ul va conţine toate resursele disponibile cu privire la ICSANT, inclusiv o colecţie a tuturor actelor legislative naţionale existente care pun în aplicare ICSANT în toate statele părţi, o colecţie de bune practici şi modele de legislaţie, articole academice, informaţii şi un calendar privind activităţile de informare, o adresă de e-mail specială pentru întrebări, informaţii privind asistenţa disponibilă, un chestionar cu răspunsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 314L

Decizia 1/16-apr-2018 de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achiziţiile publice [2018/955]

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 168L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L

Decizia (UE, EURATOM) 2018/1313/18-apr-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea III - Comisia

...posibilă aprobarea programelor de dezvoltare rurală la începutul următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să indice în propunerile sale legislative ce modificări sunt incluse în calendarul de elaborare a politicilor, de programare şi de punere în aplicare pentru a asigura că programele de dezvoltare rurală pot...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 248L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L
Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8