Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 134 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordonanta urgenta 117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

...optim care să permită o colaborare mult mai orientată spre rezultat, simplificată administrativ şi cu diminuarea riscului de nerespectare a calendarelor şi a jaloanelor asumate de România, pentru a elimina orice alte lacune legislative ce pot genera efecte negative în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv consecinţe nefaste ale unor practici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 decembrie 2023 in M.Of. 1139 din 15-dec-2023

Recomandarea 1/22-aug-2022 privind Programul de asociere UE-Republica Moldova [2022/1997]

...punerii în aplicare de către Republica Moldova a capitolului 8 şi anexele conexe. Punerea în aplicare şi asigurarea respectării modificărilor legislative prevăzute în toate etapele calendarului orientativ pentru reforma instituţională, apropierea legislativă şi accesul pe piaţă (foaia de parcurs din anexa XXIX-B) vor fi considerate prioritare. Sub rezerva confirmării de către...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 273L

Rezolutia 1657/29-apr-2021 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) aferent exerciţiului financiar 2019

...adoptată sunt raportate sistematic consiliului de administraţie; invită Agenţia ca, împreună cu Comisia, să ajusteze mai bine planificarea bugetară la calendarul adoptării actelor legislative; invită Comisia să implice Agenţia în pregătirea situaţiilor financiare legislative respective cât mai devreme posibil; constată, de asemenea, că rata de execuţie a creditelor de plată a fost de 92
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 24 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 340L

Rezolutia 1457/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea I - Parlamentul European

...47.îndeamnă Parlamentul să adopte norme privind publicarea tuturor contribuţiilor lobbyiştilor/reprezentanţilor grupurilor de interese la proiectele de politici, acte legislative şi amendamente, sub forma unei "amprente legislative";48.solicită Biroului să creeze posibilitatea tehnică pentru ca deputaţii care doresc să îşi publice calendarul pe pagina lor web oficială, şi în special întâlnirile cu lobbyiştii, să poată face acest lucru;IX.Direcţia Generală Politici...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 14 septembrie 2016 in Jurnalul Oficial 246L

Ordonanta urgenta 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

...întreprinderi mici şi mijlocii puternice, coeziune socială şi teritorială, sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională,se impune intervenţia legislativă de urgenţă în vederea respectării de către România a calendarului asumat în faţa Comisiei Europene prin PNRR, conform anexei la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 martie 2022 in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...loc pe piaţa forţei de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a reţelei şcolare, care se bazează şi pe această ordonanţă de urgenţă, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor şcolare judeţene către unităţile administrativ-teritoriale locale şi judeţene a proiectului privind reorganizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

...dobânzi;f)costuri financiare;g)pierderi din creanţe şi debitori diverşi;h)recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;i)implementarea modificărilor legislative.SECŢIUNEA 33:Tarife reglementateArt. 26(1)Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2015 in M.Of. 452 din 24-iun-2015