Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 74 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.858 acte

Decizia 2425/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acordului în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)- Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 343L

Regulamentul 1075/23-mar-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conţinutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluţie şi al planurilor de rezoluţie a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce priveşte planurile de redresare şi planurile de redresare a grupului, condiţiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerinţele privind evaluatorii independenţi, recunoaşterea contractuală a competenţelor de reducere a valorii contabile şi de conversie, procedurile şi conţinutul cerinţelor de notificare şi ale avizului de suspendare şi funcţionarea operaţională a colegiilor de rezoluţie

...acordată. Atunci când stabileşte termenul relevant, autoritatea de rezoluţie a grupului ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de calendarul efectiv al procesului decizional, astfel cum este stabilit prin dispoziţiile legislative sau chiar de către colegiu.(64)Pentru a se asigura că este stabilit un proces eficient, autoritatea de rezoluţie a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 184L

Decizia 1/16-apr-2018 de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achiziţiile publice [2018/955]

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 168L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L
Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8