Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Declaratie din 2004 a SENATULUI ROMÂNIEI

...istoria României trebuie să ne mobilizeze, în spiritul aceluiaşi consens naţional, pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană conform calendarului confirmat de Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles.Parlamentul României, alături de Administraţia Prezidenţială şi de Guvern, a contribuit la această reuşită, printr-o activitate intensă vizând armonizarea legislativă în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, pentru finalizarea reformei în armată şi pentru asigurarea interoperabilităţii cu structurile NATO, conform standardelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2004 in M.Of. 303 din 06-apr-2004

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...elaborarea şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
MJ
CSM
ÎCCJ
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

...dobânzi;f)costuri financiare;g)pierderi din creanţe şi debitori diverşi;h)recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;i)implementarea modificărilor legislative.SECŢIUNEA 33:Tarife reglementateArt. 26(1)Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2015 in M.Of. 452 din 24-iun-2015

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea şi urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a instituţiilor statului şi calendarul de implementare a acestei strategii.Aşadar, informatizarea sistemului public al instituţiilor din România şi interoperabilitatea sa vor fi prioritare în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L

Decizia 1/16-apr-2018 de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achiziţiile publice [2018/955]

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 168L

Decizia 2425/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acordului în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)- Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 343L

Acord din 18-iun-2007 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Ucrainei privind comerţul cu anumite produse din oţel

...asigură asistenţa tehnică în limitele mijloacelor bugetare disponibile pentru a ajuta Ucraina să adopte şi să pună în aplicare dispoziţii legislative compatibile cu cele adoptate şi aplicate de Comunitate. Această asistenţă este prevăzută în proiectele ce trebuie aprobate de ambele părţi şi prin identificarea clară, inter alia, a obiectivelor, a mijloacelor şi a calendarului.DECLARAŢIA nr. 4În cazul în care operatorii ucraineni ar înfiinţa centre de asistenţă în Comunitate care să proceseze în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 178L

Regulamentul 1075/23-mar-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conţinutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluţie şi al planurilor de rezoluţie a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce priveşte planurile de redresare şi planurile de redresare a grupului, condiţiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerinţele privind evaluatorii independenţi, recunoaşterea contractuală a competenţelor de reducere a valorii contabile şi de conversie, procedurile şi conţinutul cerinţelor de notificare şi ale avizului de suspendare şi funcţionarea operaţională a colegiilor de rezoluţie

...acordată. Atunci când stabileşte termenul relevant, autoritatea de rezoluţie a grupului ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de calendarul efectiv al procesului decizional, astfel cum este stabilit prin dispoziţiile legislative sau chiar de către colegiu.(64)Pentru a se asigura că este stabilit un proces eficient, autoritatea de rezoluţie a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 184L