Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

...dobânzi;f)costuri financiare;g)pierderi din creanţe şi debitori diverşi;h)recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;i)implementarea modificărilor legislative.SECŢIUNEA 33:Tarife reglementateArt. 26(1)Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2015 in M.Of. 452 din 24-iun-2015

Ordonanta urgenta 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

...întreprinderi mici şi mijlocii puternice, coeziune socială şi teritorială, sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională,se impune intervenţia legislativă de urgenţă în vederea respectării de către România a calendarului asumat în faţa Comisiei Europene prin PNRR, conform anexei la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 martie 2022 in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Ordonanta urgenta 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

...luând în considerare necesitatea îndeplinirii satisfăcătoare a jalonului 114 "Intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului" aferent reformei 1 "Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile private în producţia de electricitate din surse regenerabile", componenta 6 - Energie din Planul naţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 martie 2023 in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
CMS
MJ,
CSM
ÎCCJ,
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Rezolutia 1657/29-apr-2021 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) aferent exerciţiului financiar 2019

...adoptată sunt raportate sistematic consiliului de administraţie; invită Agenţia ca, împreună cu Comisia, să ajusteze mai bine planificarea bugetară la calendarul adoptării actelor legislative; invită Comisia să implice Agenţia în pregătirea situaţiilor financiare legislative respective cât mai devreme posibil; constată, de asemenea, că rata de execuţie a creditelor de plată a fost de 92
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 24 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 340L

Rezolutia 1457/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea I - Parlamentul European

...47.îndeamnă Parlamentul să adopte norme privind publicarea tuturor contribuţiilor lobbyiştilor/reprezentanţilor grupurilor de interese la proiectele de politici, acte legislative şi amendamente, sub forma unei "amprente legislative";48.solicită Biroului să creeze posibilitatea tehnică pentru ca deputaţii care doresc să îşi publice calendarul pe pagina lor web oficială, şi în special întâlnirile cu lobbyiştii, să poată face acest lucru;IX.Direcţia Generală Politici...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 14 septembrie 2016 in Jurnalul Oficial 246L

Recomandarea 1/22-aug-2022 privind Programul de asociere UE-Republica Moldova [2022/1997]

...punerii în aplicare de către Republica Moldova a capitolului 8 şi anexele conexe. Punerea în aplicare şi asigurarea respectării modificărilor legislative prevăzute în toate etapele calendarului orientativ pentru reforma instituţională, apropierea legislativă şi accesul pe piaţă (foaia de parcurs din anexa XXIX-B) vor fi considerate prioritare. Sub rezerva confirmării de către...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 273L

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L