Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1462 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 606.993 acte

Ordinul 1615/2020 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

...completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2020, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%.Art. 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili......publice,
Vasile-Florin Cîţu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 2 martie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2020 in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Ordinul 229/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile

...amenajării teritoriului,
pentru Administraţie Publică Locală,
Nicolae Noica
Vlad Roşca
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică,
Victor Dinculescu
ANEXA:METODOLOGIE privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 28 septembrie 1999
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 1999 in M.Of. 469 din 28-sep-1999

Hotarirea 871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

...101.124 (parţial)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 613 din data de 30 august 2010 渀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2010 in M.Of. 613 din 30-aug-2010

Hotarirea 1043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

...2.096.767,68
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 18 noiembrie 2010 ∀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2010 in M.Of. 771 din 18-noi-2010

Hotarirea 39/2007 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor

...a prevederilor prezentei hotărâri.-****-
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
ANEXĂ:PROCEDURĂ privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilorPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 19 iunie 2007 氀
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2007 in M.Of. 408 din 19-iun-2007

Ordinul 1820/C/2011 privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011

...100
23
23
74
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 14 septembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 2011 in M.Of. 653 din 14-sep-2011

Ordinul 1057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină

...Treponema pallidum (sifilis)
5
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 29 iunie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2011 in M.Of. 454 din 29-iun-2011

Hotarirea 539/2000 privind actualizarea taxelor pentru autorizatiile de transport ce se elibereaza agentilor economici cu sediul in Romania, care efectueaza transporturi internationale de marfuri cu autovehicule

...CEMT)
2.000.000
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 20 iulie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2000 in M.Of. 337 din 20-iul-2000

Ordinul 1467/2002 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

...Mihai Nicolae TănăsescuPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 4 noiembrie 2002 Ѐ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2002 in M.Of. 798 din 04-noi-2002

Hotarirea 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome

...Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 30 martie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2007 in M.Of. 217 din 30-mar-2007