Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1495 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 613.786 acte

Hotarirea 871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

...101.124 (parţial)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 613 din data de 30 august 2010 渀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2010 in M.Of. 613 din 30-aug-2010

Hotarirea 1043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

...2.096.767,68
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 18 noiembrie 2010 ∀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2010 in M.Of. 771 din 18-noi-2010

Hotarirea 39/2007 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor

...a prevederilor prezentei hotărâri.-****-
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
ANEXĂ:PROCEDURĂ privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilorPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 19 iunie 2007 氀
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2007 in M.Of. 408 din 19-iun-2007

Ordinul 1820/C/2011 privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011

...100
23
23
74
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 14 septembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 2011 in M.Of. 653 din 14-sep-2011

Ordinul 1057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină

...Treponema pallidum (sifilis)
5
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 29 iunie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2011 in M.Of. 454 din 29-iun-2011

Ordinul 1467/2002 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

...Mihai Nicolae TănăsescuPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 4 noiembrie 2002 Ѐ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2002 in M.Of. 798 din 04-noi-2002

Hotarirea 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome

...Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 30 martie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2007 in M.Of. 217 din 30-mar-2007

Hotarirea 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...în afara RomânieiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 135 bis din data de 27 februarie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2012 in M.Of. 135 bis din 27-feb-2012

Ordinul 386/1997 privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995

...invitat/zi -
1.900
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 49 din data de 21 martie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 1997 in M.Of. 49 din 21-mar-1997

Legea 245/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii

...cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constituţia României.ANDREI IOAN CHILIMANp.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 1998 in M.Of. 495 din 22-dec-1998