Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21926 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.241 acte

Decizia 366/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Augustin Zegrean
......privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, excepţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2014 in M.Of. 644 din 02-sep-2014

Legea 520/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

...520 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelorParlamentul României adoptă prezenta lege.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2004 in M.Of. 1153 din 07-dec-2004

Ordinul 265/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Decizia 52/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 52 deputaţi.2. Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2018 in M.Of. 206 din 07-mar-2018

Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE

...delegat8.1.Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau......2013 (81);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (87);
- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;
- alte acte normative specifice.
- nota justificativă;
- nota de fundamentare/ situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii la plată scadente în perioadă, conform prevederilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 ianuarie 2016 in M.Of. 28 din 15-ian-2016

Ordinul 388/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2015 in M.Of. 220 bis din 01-apr-2015

Ordinul 186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2015 in M.Of. 220 bis din 01-apr-2015

Ordonanta urgenta 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetareLuând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe......sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2012 in M.Of. 845 din 13-dec-2012

Initiativa Legislativa din 2018 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 - proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

...INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ din 5 iulie 2018 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 - proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electoralăPARTEA 1: EXPUNERE DE MOTIVERomânia este o democraţie de aproape 30 de ani, însă continuă să......care îşi au domiciliul în ţară, dar în cadrul secţiilor de vot din afara ţării,- SECŢIUNEA 1: Titlul proiectului de act normativ: Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală- SECŢIUNEA 2: Motivul emiterii proiectului de act normativ1. Descrierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2018 in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 65 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2017 in M.Of. 143 din 24-feb-2017