Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 155 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.528 acte

Norme Metodologice din 2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă

...sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de câte ori se consideră necesar.16.În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2005 in M.Of. 23 bis din 07-ian-2005

Programa din 2009 pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2010

...României(B)ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ1.Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene2.Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene3.Statele Uniunii Europene:- privire generală şi sintetică- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria4.România ca parte a Uniunii Europene:- oportunităţi geografice ale României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2009 in M.Of. 755 bis din 05-noi-2009

Metodologie din 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

...psihopedagogului ................Semnătura ..................Coordonator CIEvC .................Semnătura .................Data ..............Director .....................ANEXA Nr. 4:Dosar nr. .................Data înregistrării ..................Numele medicului ..................Şef serviciu .................FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂNumele .............,prenumele .............,vârsta ...............I.Anamneza........................II.Diagnosticul medical (se specifică şi nr. cod ICD 10)- principal ................- altele .....................Certificatele medicale actuale (Se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul.)........................III.Tratamente urmate şi recomandate
Nr. crt
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2012 in M.Of. 45 din 19-ian-2012

Decizia 1123/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

...cauza de faţă.În final, Curtea constată că susţinerile potrivit cărora dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece sunt "lacunare", "sintetice" şi "confuze", nu pot fi primite, deoarece acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci aspecte care ţin de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2011 in M.Of. 795 din 09-noi-2011

Ghid din 2010 de prevenţie a tromboembolismului venos - Ediţia a II-a

...rahianestezie sau epidurală. Ea este înlocuită în practică prin administrarea de HGMM. În România, singurul anticoagulant oral înregistrat la ora actuală este acenocumarolul.2.3.4.PentazaharideleFondaparina este un inhibitor sintetic, înalt selectiv al factorului Xa. Se administrează subcutanat, are răspuns rapid şi timp de înjumătăţire prelungit. Fondaparina este recomandată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2011 in M.Of. 95 bis din 04-feb-2011

Metodologie din 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative

...este cazul, dispozitii tranzitorii.(2)Titlul, ca element principal de identificare, trebuie sa fie scurt si sa exprime in mod sintetic obiectul reglementarii.(3)Dispozitiile generale determina obiectul, scopul si sfera relatiilor reglementate prin actul normativ, cuprinzind, totodata si unele prevederi de natura sa orienteze intreaga reglementare.(4)Dispozitiile de continut cuprind reglementarea propriu-zisa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 1993 in M.Of. 204 din 24-aug-1993

Instructiuni Tehnice din 2006 pentru elaborarea schemelor directoare

...de specialitate realizate de structuri abilitate şi pe baza observaţiilor şi propunerilor comitetelor de bazin. Se va face o prezentare sintetică, la nivel de bazin hidrografic, a situaţiei actuale a suprafeţelor afectate de exces de umiditate. Suprafeţele vor fi identificate şi prezentate pe hărţile GIS, diferenţiat, pe surse de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2007 in M.Of. 17 bis din 10-ian-2007

Regulamentul 1899/12-dec-2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.
II. OPS 1.020
Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - responsabilităţile operatorului
Operatorul trebuie să se asigure că:
1. toţi angajaţii cunosc
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

...şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte legi, acte şi reglementări cu caracter normativ în domeniu, şi întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul următor celui în execuţie;j)întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice. De asemenea, înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică;k)evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a elementelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2011 in M.Of. 775 din 02-noi-2011

Decizia 36/1997 referitoare la Normele privind obligatiile detinatorilor de licente de emisie de a actualiza datele cuprinse in dosarul de licenta si de a prezenta anual activitatea desfasurata in conditiile prevazute in licenta

...nr. ............................ din data ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.4.Modificările în contractul societăţii comerciale, autentificat de Biroul notarial ....................... sub nr. .................... din data .................................................................... .....................................................................................................................................................................1.5.Actele adiţionale (în ordine cronologică, menţionând locul şi data încheierii, enumerând sintetic natura modificărilor)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.6.Sucursalele, filialele, punctele de lucru (cu activitate în domeniul audiovizualului): localitatea .................................................................., documentul de înfiinţare ......................... ................................................., emitentul......................................................, numărul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 mai 1997 in M.Of. 96 bis din 21-mai-1997