Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93811 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Hotarirea 167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari

...baza art. 12 din conventie.Art. 3La aplicarea conventiei vegheaza Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.ANEXA:Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 23 martie 1991 in M.Of. 61 din 23-mar-1991

Ordinul 1019/2002 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din Romania - RACR-ASAP

...a prevederilor prezentului ordin.-****-p.Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,Ion Şelaru,secretar de statANEXĂ:REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAPPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 25 septembrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 septembrie 2002 in M.Of. 701 din 25-sep-2002

Legea 170/1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele romanesti de razboi din Republica Federala Germania si mormintele germane de razboi din Romania, semnat la Bonn la 25 iunie 1996

...României.
p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
ANEXA:ACORD între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele româneşti de război din Republica Federală Germania şi mormintele germane de război din RomâniaPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 6 noiembrie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 noiembrie 1997 in M.Of. 303 din 06-noi-1997

Hotarirea 1519/2003 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007, semnat la Bucureşti la 18 iulie 2003, şi a plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la Programul comunitar Customs 2007

...coordonarea autorităţilor de control,
Marin Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
ANEXĂ:MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 923 din data de 22 decembrie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 decembrie 2003 in M.Of. 923 din 22-dec-2003

Acord din 1996 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele romanesti de razboi din Republica Federala Germania si mormintele germane de razboi din Romania, semnat la Bonn

...Uniunea Populară îşi asumă responsabilitatea ca, în cazul lucrărilor de construcţii, să respecte normele sanitar-igienice şi medicale, prevăzute de legislaţia română, precum şi dispoziţiile juridice şi administrative privind regulamentele cimitirelor.Art. 11Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată şi......1996, în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba germană, ambele texte fiind egal autentice.-****-
Pentru Guvernul României,
Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,
Teodor Viorel Meleşcanu
Klaus Kinkel
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 noiembrie 1997 in M.Of. 303 din 06-noi-1997

Hotarirea 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

...p.Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuANEXA:Norme privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema RomânieiPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 5 decembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 decembrie 2001 in M.Of. 776 din 05-dec-2001

Strategie din 2015 a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

...5.creşterea nivelului educaţional al romilor;6.cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor prin educaţie, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cea a UE;7.asigurarea şi extinderea predării limbii romani şi, după caz, a istoriei şi tradiţiilor romilor la toate nivelurile educaţionale, acolo unde există cerere suficientă în acest sens......Nr. acţiuni de animare şi promovare LEADER care se vor adresa comunităţilor locale, potenţiale teritorii GIL semnificativ populate cu cetăţeni români aparţinând minorităţii romePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 49 din data de 21 ianuarie 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 ianuarie 2015 in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Norma 25/2006 pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentanţe de către băncile străine

...I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1015 din data de 20 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 decembrie 2006 in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze

...legislaţiei naţionale, instrumentelor colective de muncă, uzanţelor locale şi profesionale, precum şi dreptul la prestaţiile de securitate socială acordate de legislaţia portugheză.2.Lucrătorii români vor beneficia, de asemenea, de aceleaşi drepturi şi protecţie ca şi cetăţenii portughezi în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei de......şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul diferenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala.-****-
Pentru Guvernul României,
Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Marian Sârbu
Jo‹o Rui G. Almeida
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 august 2001 in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Hotarirea 17/1997 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrare Europeana

...Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţa comună din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE SENATULUI
ION DIACONESCU
PETRE ROMAN
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 8 decembrie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 decembrie 1997 in M.Of. 346 din 08-dec-1997