Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6186 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Legea 241/1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare din 27 Aprilie 1938

...de articolul 27 şi 28 din legea pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, trebuie să îndeplinească condiţiunile cerute de codul civil.Prescripţiunile împlinite, precum şi cele începute înaintea punerii în aplicare a prezentei legi sunt cârmuite în ce priveşte natura, durata......prin consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevederilor articolului 285, alineat 1, din codul civil, se va încuviinţa în temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Decizia 256/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 256 din 17 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian Stângu
- judecător
Ioan
......Pantea
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Larydona Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Bucur Obor" - S.A. şi Societatea Comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 din 25-iul-2003

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Decizia 166/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil

...DECIZIE nr. 166 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Florentina Geangu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Confort" - S.A. din Timişoara în Dosarul nr. 1.087/30/2006 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 martie 2007 in M.Of. 203 din 26-mar-2007

Decizia 266/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

...II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de către Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. cu prilejul soluţionării unui recurs civil.Prin Încheierea din 21 noiembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.798/2005, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-......4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de către Ioan Şeulean şi Elena Sisila Şeulean cu prilejul soluţionării unui recurs...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 aprilie 2006 in M.Of. 336 din 14-apr-2006

Decizia XI/2007 [A] cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicată, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire

...termenul de acceptare a succesiunii, beneficiază numai moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 700 din Codul civil, iar nu şi cei care au renunţat la moştenire.
SECŢIILE UNITE,
deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:În......erezi are libertatea de alegere, potrivit principiului că nimeni nu poate fi moştenitor fără voia lui, conform art. 686 din Codul civil.În motivarea punctului de vedere menţionat s-a arătat că eredele renunţător nu poate beneficia de repunerea în termenul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 octombrie 2007 in M.Of. 733 din 30-oct-2007

Decizia 152/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 1, 2 şi 3 teza întâi din Codul civil

...22 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 1, 2 şi 3 teza întâi din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 494 alin. 1, 2 şi alin. 3 teza întâi din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vinificaţie şi Băuturi Gorj" - S.A. în Dosarul nr. 5.065/54/2005 (număr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 aprilie 2007 in M.Of. 252 din 16-apr-2007

Decizia 536/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 536 din 31 mai 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 din Codul civil
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Ion
......Tiucă
- procuror
Irina Loredana Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil, excepţie invocată de Riza Fila în Dosarul nr. 7.188/215/2006 (număr în format vechi 1.142/C...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 august 2007 in M.Of. 554 din 14-aug-2007

Decizia 823/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil

...DECIZIE nr. 823 din 16 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil
Ion Predescu
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Antonia Constantin
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Unirea Shopping Center" - S.A. în Dosarul nr. 18.865/301/2005 (14.944...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 ianuarie 2007 in M.Of. 39 din 18-ian-2007

Decizia 530/2005 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 655, art. 657 şi art. 658 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 111, art. 118 alin. 1 şi 2 şi ale art. 156 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

...530 din 13 octombrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 655, art. 657 şi art. 658 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 111, art. 118 alin. 1 şi 2 şi ale art. 156 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2005 in M.Of. 1040 din 23-noi-2005