Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 183 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Acord din 30-dec-2020 comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte

...cauză.Art. 207:Transferul codului sursă sau accesul la acesta(1)Niciuna dintre părţi nu prevede transferul codului sursă al software-ului deţinut de o persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi şi nici accesul la acesta.(2)Pentru mai multă certitudine:a)excepţiile generale, excepţiile privind securitatea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Hotarirea 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanţă a platformei de cloud guvernamental

...proceduri, definiţii şi protocoale pentru comunicarea dintre maşini şi schimbul fără sincope de date;l)licenţă cu sursă deschisă - act juridic prin care se permite reutilizarea software-ului pentru toate utilizările specificate într-o declaraţie unilaterală a titularului de drepturi şi în care codurile-sursă ale software-ului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 februarie 2023 in M.Of. 118 din 10-feb-2023

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Nord'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Sud'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Muntenia Nord'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Hotarirea 1828/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009

...şi cu instituţiile responsabile pentru extinderea iniţiativei legale "200 Euro" la înglobarea a încă 200 de euro pentru achiziţionarea de software
- Asociaţii în industria IT(ANIS, ARIES, ANISP, etc)
- sectorul public: Comisia IT din Camera deputaţilor, MCTI, MFIN, MEC, Parlamentul Român
- Perioada de asociere, resurse financiare, reţea, know-how
- Consultanţi juridici care colaborează cu asociaţiile şi companiile membre
- 2006
- Ajungerea la o înţelegere privind înglobarea a încă 200 de euro pentru
......achiziţionarea de software în programul "200 Euro"
- Lege aprobată
Iniţiativa 2
Iniţierea discuţiilor cu instituţiile responsabile de a adopta o iniţiativă legală prin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 ianuarie 2006 in M.Of. 65 bis din 24-ian-2006

Decizia 15/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Sesizarea nr. 11.874/2670/III-5/2011, pentru a se stabili, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic

...instrumentelor de plată electronică. Dovedirea scopului deţinerii echipamentelor este în consecinţă de esenţa reţinerii vinovăţiei persoanei acuzate şi stabilirii încadrării juridice corecte.Elementul material comun celor două infracţiuni, respectiv deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, face necesară analiza criteriilor de diferenţiere a faptelor. Încadrarea juridică dată faptelor de deţinere a respectivelor dispozitive este diferită în raport cu scopul urmărit de persoana acuzată prin montarea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2013 in M.Of. 760 din 06-dec-2013

Statut din 2001 al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Electrocentrale Deva' - S.A. - Filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Termoelectrica - S.A.

...informatic şi de telecomunicaţii, precum şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii;21.elaborarea de produse software;22.cooperare economică internaţională;23.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;24.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;25.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 decembrie 2001 in M.Of. 774 din 04-dec-2001

Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

...unei ameninţări la adresa infrastructurilor importante, în funcţie de o vulnerabilitate determinată, generând efecte de insecuritate;28.furnizor extern - persoană juridică sau fizică autorizată furnizoare de bunuri (precum hardware, licenţe software, componente etc.) şi soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;29.furnizor de servicii IT externalizate - persoană juridică sau persoană fizică autorizată cu obiect de activitate şi expertiză în domeniul serviciilor informatice, furnizoare de servicii informatice în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 aprilie 2015 in M.Of. 227 din 03-apr-2015

Regulamentul 1935/20-dec-2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

...adecvate (cheltuielile eligibile sunt limitate la costurile de închiriere la preţul pieţei),- achiziţia de echipamente de birou, inclusiv hardware şi software, costuri administrative cu personalul, cheltuieli indirecte şi cheltuieli juridice şi administrative?|_| da |_| nuÎn cazul în care răspunsul este negativ, a se consulta lista cheltuielilor eligibile prevăzută...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial