Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1383 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Hotarirea 7/1976 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum, in trimestrul IV/1976 si semestrul I/1977

...1976 si semestrul I/1977REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIAIn temeiul articolului 13 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativa si conferintele conferintele consiliilor populare,aprobam si dispunem publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania a Hotararii nr. 7 din 2 noiembrie 1976 a Camerei legislative a consiliilor populare privind aprobarea Programului de aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum, in trimestrul IV/1976 si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 6 noiembrie 1976 in B.Of. 94 din 06-nov-1976

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;d)formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;e)participă, exclusiv în limitele competenţelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 mai 2022 in M.Of. 496 din 19-mai-2022

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...transmise şi pe suport hârtie, la solicitarea scrisă a deputaţilor, formulată la începutul fiecărei sesiuni;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012

Legea 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009

...847.327
97,4
01
A. Transferuri interne
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
08
Programe PHARE şi alte programe cu
finanţare nerambursabilă
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
5108
01
Autorităţi executive şi legislative
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
04
Alte organe ale autorităţilor publice
8.049.000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 august 2011 in M.Of. 569 bis din 10-aug-2011

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi cu tratatele şi convenţiile la care România este parte şi al tehnicii legislative, precum şi organizarea documentării juridice;b)avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome;c)asigurarea reprezentării ministerului în faţa......ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Hotarirea 12/1996 pentru acordarea increderii Guvernului

...majorare a pensiilor taranilor cooperatori, asigurandu-se nivelul minim de 50.000 lei/luna.Guvernul va analiza imediat posibilitatea extinderii programelor de combatere activa a somajului, in special in randul tinerilor. Se va completa si revizui cadrul legislativ pentru asigurarea de locuinte destinate tinerílor, punandu-li-se la dispozitie credite pe termen lung si terenurile necesare.Guvernul va......cu statele vecine si va adopta masurile ce se impun pentru aplicarea corecta a Acordurilor semnate si ratificate.III.Masuri legislative si programe guvernamentaleMasuri legislativeGuvernul va elabora proiecte de legi si va declansa procedurile constitutionale in vederea adoptarii lor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 decembrie 1996 in M.Of. 342 din 12-dec-1996

Ordinul 668/2008 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012

...în concordanţă cu obiectivul european de dezvoltare a unei culturi autentice de prevenire a riscurilor.5.5.Rezultatele estimate ale Programului "Securitate şi sănătate în muncă"5.5.1.Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a nivelului de securitate şi sănătate în muncă5.5.2.Dezvoltarea de instrumente, seturi de recomandări şi soluţii......cea profesională
18
650/250/400/0/0
Recomandări de îmbunătăţire a sistemului de îngrijire a persoanelor dependente Adaptarea cadrului legislativ în domeniu
Elaborarea metodologiei de cercetare: dezvoltarea de instrumente de investigare şi cercetare sociologică Analizarea legislaţiei existente şi a programelor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 noiembrie 2008 in M.Of. 760 din 11-noi-2008

Regulamentul 1299/17-dec-2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

...în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor ţări terţe. În acest scop, FEDR ar trebui să contribuie la programele transfrontaliere şi de bazin maritim stabilite în cadrul unui act legislativ viitor al Uniunii privind Instrumentul european de vecinătate pentru perioada 2014-2020 ("actul legislativ IEV" şi al Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) în temeiul unui act legislativ viitor al Uniunii privind asistenţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Hotarirea 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

...înţeles necesitatea unui nou moment de cotitură: au fost întreprinse primele măsuri ferme de reformă coerentă a statului, a sistemului legislativ şi a sistemului de educaţie. Aceasta este o primă realitate de la care pornim în conturarea programului nostru de guvernare. Continuarea reformei reprezintă prioritatea absolută.Criza financiară declanşată în 2007 s-a propagat rapid într-o economie......şi implementarea unor politici şi instrumente noi pentru administrarea eficientă a sistemului judiciar;- finalizarea legislaţiei privind răspunderea magistraţilor.6.Coerenţa legislativăObiective operaţionale şi direcţii de acţiune:- participarea la dezbaterile parlamentare asupra proiectelor de cod de procedură civilă;- elaborarea legii (legilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2009 in M.Of. 907 din 23-dec-2009

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...şi procedurii de numire în funcţie; în funcţiile de prefect şi subprefect pot fi numite numai persoane care au absolvit programe de formare specifice;- Clarificarea relaţiilor dintre prefect şi serviciile publice deconcentrate - din perspectiva modului de organizare şi funcţionare, a competenţelor exercitate, a actelor emise/adoptate de conducătorii acestora.5.Modificări legislative pentru administraţia publică localăGuvernul susţine creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale, pentru a răspunde în mod......polifloră românească;- asigurarea unei trasabilităţi adecvate prin furnizarea unui borcan de miere cu 350 grImpact: 15 milioane euro aferent programuluiSECŢIUNEA 16:Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor-- se reglementează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018