Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1055 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...şi procedurii de numire în funcţie; în funcţiile de prefect şi subprefect pot fi numite numai persoane care au absolvit programe de formare specifice;- Clarificarea relaţiilor dintre prefect şi serviciile publice deconcentrate - din perspectiva modului de organizare şi funcţionare, a competenţelor exercitate, a actelor emise/adoptate de conducătorii acestora.5.Modificări legislative pentru administraţia publică localăGuvernul susţine creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale, pentru a răspunde în mod......polifloră românească;- asigurarea unei trasabilităţi adecvate prin furnizarea unui borcan de miere cu 350 grImpact: 15 milioane euro aferent programuluiSECŢIUNEA 16:Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor-- se reglementează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...4) cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu "Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială ...";
(b) se adaugă un alineat (5), nou, cu textul următor:
"(5) În completarea activităţilor prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spaţiului european de cercetare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008

Hotarirea 1052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar

...fost transpus; prevederile naţionale respective se află în dezbatere parlamentară sau sunt deja în vigoare.În ceea ce priveşte procesul legislativ, trebuie subliniate următoarele progrese, care, de altfel, corespund unor cerinţe pe plan european:- Abrogarea art. 200 din Codul penal, prin care a fost dezincriminată......sistemului nostru judiciar, dar asigurându-se şi conformitatea cu normele Uniunii Europene în domeniu. Sunt avute în vedere:- crearea cadrului legislativ şi popularizarea beneficiilor acestui tip de serviciu printre justiţiabili, avocaţi, magistraţi în cadrul asistenţei oferite prin Programul PHARE, prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2003 in M.Of. 649 din 12-sep-2003

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;d)formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;e)participă, de la caz la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Regulamentul 1299/17-dec-2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

...în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor ţări terţe. În acest scop, FEDR ar trebui să contribuie la programele transfrontaliere şi de bazin maritim stabilite în cadrul unui act legislativ viitor al Uniunii privind Instrumentul european de vecinătate pentru perioada 2014-2020 ("actul legislativ IEV" şi al Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) în temeiul unui act legislativ viitor al Uniunii privind asistenţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Ordonanta urgenta 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

...14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelorAvând în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2017 in M.Of. 1003 din 18-dec-2017

Hotarirea 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului

...impozit zero pentru tractoare şi utilaje agricole;- cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 202015.Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor- revizuirea legislaţiei din agricultură în vederea îmbunătăţirii acesteia......identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia se va elabora şi implementa "Programul Naţional de împădurire", în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.- Urgentarea realizării sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie prin promovarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2017 in M.Of. 496 din 29-iun-2017

Program din 2017 de guvernare 2017-2020

...Impozit zero pentru tractoare şi utilaje agricole;- Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 202015.Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- Revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor- Revizuirea legislaţiei din agricultură în vederea îmbunătăţirii acesteia......identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia se va elabora şi implementa "Programul naţional de împădurire", în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.- Urgentarea realizării sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie prin promovarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2017 in M.Of. 5 din 04-ian-2017

Hotarirea 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

...Parlament, ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului, precum şi pentru realizarea activităţilor specifice desfăşurate de minister în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 ianuarie 2017 in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Hotarirea 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...se introduc două litere noi, literele f1) şi f2), cu următorul cuprins:"f1) hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;f2) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele......legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2005 in M.Of. 950 din 26-oct-2005