Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1365 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 607.401 acte

Decizia 35/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 4.714/110/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958, republicat, şi art. 2.537 pct. 1 din Codul civil.46. În practica judiciară, ţinând seama de regula mai sus amintită, accesorium sequitur principale, şi de fundamentul întreruperii prescripţiei extinctive care constă în lipsa......Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.50. Atât doctrina, cât şi practica judiciară sunt unanime în a considera, faţă de lipsa vreunei limitări în cuprinsul art. 16 alin. (1) lit. a) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2016 in M.Of. 73 din 02-feb-2016

Decizia 56/2018 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat, aproape în unanimitate, că practica judiciară identificată este unitară, în sensul că, în ceea ce priveşte acordarea aceleiaşi valori de referinţă sectorială pentru toţi angajaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2018 in M.Of. 985 din 21-noi-2018

Decizia 53/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014

...anterioare sau de a face aplicarea art. 64 alin. (6) Legea nr. 85/2006, în cazul unei creanţe ulterioare, ataşând practică judiciară.24. Tribunalul Bistriţa-Năsăud din cadrul Curţii de Apel Cluj a transmis că, în urma consultării colectivului de judecători, aceştia......de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a învederat că, în urma verificărilor efectuate, practica judiciară este în sensul recunoaşterii dreptului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar de a verifica momentul naşterii obligaţiilor bugetare constatate prin titluri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2018 in M.Of. 930 din 05-noi-2018

Hotarirea 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

...civile şi a mediului de afaceri, potrivit angajamentelor asumate la închiderea capitolului 24 Justiţie şi Afaceri Interne.SECŢIUNEA II:Unificarea practicii judiciareUna dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica judiciară neunitară, precum şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare. Pentru remedierea acestei situaţii şi pentru asigurarea securităţii raporturilor juridice, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2005 in M.Of. 273 din 01-apr-2005

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;j)urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;k)editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate.Art. 86Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:a)Serviciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;j)urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;k)editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate.Art. 90Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:a)Serviciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Decizia 2/2014 referitoare la puncte de vedere asupra chestiunii de drept supuse dezlegării precum şi raportul întocmit în cauză de către judecătorul-raportor prin care s-a exprimat opinia că prescripţia răspunderii penale este o instituţie autonomă în raport cu instituţia pedepsei

...Balş a menţionat că la nivelul instanţei legea penală mai favorabilă este aplicată pe instituţii autonome, anexând, în acest sens, practică judiciară.Curţile de apel Iaşi, Oradea şi Timişoara nu au exprimat un punct de vedere vizând chestiunea supusă dezlegării.VI. Opinia......sunt diferite.XI. Raportul asupra chestiunii de drept supusă dezlegăriiArătând că rolul hotărârilor preliminare este acela de a unifica practica judiciară, judecătorul-raportor a subliniat faptul că, în rezolvarea problemelor de drept cu care a fost sesizată, instanţa supremă nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 2014 in M.Of. 319 din 30-apr-2014

Decizia 2/2020 [A] privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept referitoare la taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată

...nu există chestiuni prealabile şi a acordat cuvântul asupra recursului în interesul legii.Reprezentanta Ministerului Public a arătat că, în practica judiciară, s-au conturat două orientări jurisprudenţiale cu privire la problema de drept ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii......conducere al Curţii de Apel Braşov a constatat că la Curtea de Apel Bucureşti şi la Curtea de Apel Cluj practica judiciară este neunitară, în timp ce răspunsurile primite de la restul curţilor de apel au fost în sensul celei de-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2020 in M.Of. 177 din 04-mar-2020

Decizia 34/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea interpretării prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

...3/2017**, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă că......adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat, în marea majoritate, că nu au identificat practică judiciară relevantă cu privire la chestiunile de drept ce fac obiectul analizei în prezenta cauză, unele dintre instanţe exprimând puncte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2019 in M.Of. 768 din 23-sep-2019

Decizia 18/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept: Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 393/2004), în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal din 1969), respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969

...în Dosarul nr. 3.786/115/2014.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse practică judiciară comunicată de curţile de apel, raportul întocmit de judecătorul-raportor, care a fost comunicat părţilor la data de 14 mai......a executării pedepsei cu închisoarea nu afectează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004.Practica judiciară a instanţelor este neunitară.Astfel, într-o primă opinie, s-a reţinut că, prin ordin al prefectului, se poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2015 in M.Of. 469 din 29-iun-2015