Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Decizia 262/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 6 şi art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

...art. 10, contravenind astfel principiului neretroactivităţii legii, aceasta, de asemenea, nu poate fi primită. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ, ele nu fac decât să precizeze sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme imperative. Pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 august 2003 in M.Of. 561 din 05-aug-2003

Decizia 296/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...din lege, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege. Acestea nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 ianuarie 2002 in M.Of. 39 din 21-ian-2002

Decizia 58/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 aprilie 2002 in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Decizia 2/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 februarie 2003 in M.Of. 130 din 27-feb-2003

Decizia 328/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...1991, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite la asemenea reconstituiri sau constituiri.Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 noiembrie 2003 in M.Of. 786 din 07-nov-2003

Decizia 1237/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. IV lit. e), ale art. 53 alin. (1), art. 54, art. 65 alin. (4), art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 196 lit. b), e), g), r) şi s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale legii în ansamblul său

...astfel că edictarea noii reglementări apare ca inutilă, cu atât mai mult cu cât cele câteva prevederi cu caracter de noutate ar fi putut fi instituite sub forma de modificări punctuale ale normelor deja existente. Astfel, stabilitatea legislativă este afectată, prejudiciind grav principiul supremaţiei legii. Schimbările excesiv de dese ale legislaţiei determină instabilitatea mediului economic, politic şi social...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 noiembrie 2010 in M.Of. 785 din 24-noi-2010

Decizia 78/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

...emis în temeiul şi în condiţiile legii organice.46. Curtea constată, aşadar, că, potrivit legislaţiei în vigoare, în cadrul Consiliului Legislativ există deja o structură de specialitate pentru republicarea actelor normative, astfel că noua reglementare nu aduce niciun element de noutate în sensul modificării structurii organizatorice a autorităţii publice şi cu atât mai puţin asupra organizării acesteia, neproducând niciun efect modificator......asupra Legii nr. 73/1993. De altfel, reglementarea criticată, consacrând obligaţia Consiliului Legislativ de a-şi organiza o structură proprie de specialitate pentru republicarea actelor normative, nu numai că nu modifică norma legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 martie 2021 in M.Of. 207 din 02-mar-2021

Decizia 25/2018 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 33 şi 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), coroborate cu ale art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Legea nr. 368/2013)

...chestiunii de drept supuse interpretării, care, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, reprezintă o condiţie de admisibilitate.53. Noutatea problemei de drept rezultă din caracterul normelor de drept nou-intrate în vigoare, din contextul legislativ nou şi modificat faţă de cel anterior, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României şi care impun reevaluarea sau reinterpretarea normelor de drept incidente, iar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iunie 2018 in M.Of. 468 din 06-iun-2018

Decizia 77/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

...distinct de elementele privind salarizarea personalului cu funcţii publice, a căror salarizare decurge din statutul de funcţionar public parlamentar. Soluţia legislativă nu vine cu elemente de noutate în privinţa statutului juridic al personalului instituţiei Avocatul Poporului, ci cu o serie de clarificări menite să imprime concizie, predictibilitate şi claritate cadrului legislativ privind statutul personalului Avocatului Poporului. Personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate din cadrul instituţiei Avocatul Poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 martie 2019 in M.Of. 198 din 13-mar-2019

Decizia 11/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.66. Totodată, cerinţa noutăţii poate fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context......legislativ nou, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).67. Înalta Curte de Casaţie şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 aprilie 2023 in M.Of. 313 din 12-apr-2023