Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 207 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Decizia 58/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 aprilie 2002 in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Decizia 2/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 februarie 2003 in M.Of. 130 din 27-feb-2003

Decizia 1237/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. IV lit. e), ale art. 53 alin. (1), art. 54, art. 65 alin. (4), art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 196 lit. b), e), g), r) şi s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale legii în ansamblul său

...astfel că edictarea noii reglementări apare ca inutilă, cu atât mai mult cu cât cele câteva prevederi cu caracter de noutate ar fi putut fi instituite sub forma de modificări punctuale ale normelor deja existente. Astfel, stabilitatea legislativă este afectată, prejudiciind grav principiul supremaţiei legii. Schimbările excesiv de dese ale legislaţiei determină instabilitatea mediului economic, politic şi social...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 noiembrie 2010 in M.Of. 785 din 24-noi-2010

Decizia 25/2018 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 33 şi 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), coroborate cu ale art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Legea nr. 368/2013)

...chestiunii de drept supuse interpretării, care, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, reprezintă o condiţie de admisibilitate.53. Noutatea problemei de drept rezultă din caracterul normelor de drept nou-intrate în vigoare, din contextul legislativ nou şi modificat faţă de cel anterior, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României şi care impun reevaluarea sau reinterpretarea normelor de drept incidente, iar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iunie 2018 in M.Of. 468 din 06-iun-2018

Metodologie din 2017 privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar

...Nr. crt.
ATRIBUŢII EVALUATE
CRITERII DE PERFORMANŢĂ UTILIZATE ÎN EVALUARE
PUNCTAJ MAXIM
PUNCTAJ ACORDAT
Autoevaluare
Evaluare
Contestaţie
1.
Dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierele şcolii
1.1. Urmăreşte actualizarea informaţiei pe site-ul unităţii şcolare
1.2. Asigură existenţa documentelor legislative la punctul de documentare şi informare al unităţii de învăţământ
2
2.
Mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 mai 2017 in M.Of. 324 bis din 05-mai-2017

Decizia 77/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

...distinct de elementele privind salarizarea personalului cu funcţii publice, a căror salarizare decurge din statutul de funcţionar public parlamentar. Soluţia legislativă nu vine cu elemente de noutate în privinţa statutului juridic al personalului instituţiei Avocatul Poporului, ci cu o serie de clarificări menite să imprime concizie, predictibilitate şi claritate cadrului legislativ privind statutul personalului Avocatului Poporului. Personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate din cadrul instituţiei Avocatul Poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 martie 2019 in M.Of. 198 din 13-mar-2019

Decizia 35/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 şi art. 37 alin. (1) din O.G. nr. 38/2003

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.93. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context......legislativ nou, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).94. Înalta Curte de Casaţie şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 august 2022 in M.Of. 779 din 04-aug-2022

Decizia 78/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

...emis în temeiul şi în condiţiile legii organice.46. Curtea constată, aşadar, că, potrivit legislaţiei în vigoare, în cadrul Consiliului Legislativ există deja o structură de specialitate pentru republicarea actelor normative, astfel că noua reglementare nu aduce niciun element de noutate în sensul modificării structurii organizatorice a autorităţii publice şi cu atât mai puţin asupra organizării acesteia, neproducând niciun efect modificator......asupra Legii nr. 73/1993. De altfel, reglementarea criticată, consacrând obligaţia Consiliului Legislativ de a-şi organiza o structură proprie de specialitate pentru republicarea actelor normative, nu numai că nu modifică norma legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 martie 2021 in M.Of. 207 din 02-mar-2021

Hotarirea 1527/2007 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă

...a procedurilor şi de soluţionare a cererilor specifice domeniului reglementat.În privinţa ordonanţei preşedinţiale, proiectul va aduce o serie de noutăţi legislative: consacrarea normativă a condiţiei "aparenţei de drept" în admiterea ordonanţei preşedinţiale, condiţie admisă unanim de jurisprudenţă; precizarea duratei maxime a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2007 in M.Of. 889 din 27-dec-2007

Decizia 413/2013 [R] cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 27 şi 52 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

...Guvernul României şi a fost trimis spre avizare Consiliului Economic şi Social, în data de 3 decembrie 2012, respectiv Consiliului Legislativ, în data de 11 decembrie 2012.Potrivit expunerii de motive care a însoţit proiectul de lege, principalele noutăţi cuprinse în noua reglementare vizează o nouă abordare a modului de reflectare a fondurilor bugetare, definirea clară a conceptelor, termenilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 octombrie 2013 in M.Of. 653 din 23-oct-2013