Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 136 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Decizia 531/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) şi art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2017 in M.Of. 923 din 23-noi-2017

Decizia 60/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în ''interpretarea dispoziţiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanţă garantat prin contract de ipotecă legal încheiat şi care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanţă însuşi nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu''

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.62. În aceste condiţii, în stabilirea elementului de noutate a chestiunii de drept a cărei interpretare se solicită, trebuie plecat de la următoarele premise:- asigurarea funcţiei mecanismului hotărârii prealabile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2017 in M.Of. 928 din 24-noi-2017

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...şi potrivit normelor care le ordonă."74. Sensul acestor norme nu poate fi decât acela că s-a urmărit explicitarea noutăţii aduse pe plan legislativ, respectiv recunoaşterea unui drept de preempţiune în favoarea chiriaşului.75. Aceasta deoarece, sub aspectul în discuţie, prevederea "potrivit legislaţiei în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2018 in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 169/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

...neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că procedura reglementată la art. 341 din Codul de procedură penală nu are caracter de noutate, ci reia, aproape identic, conţinutul art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968 şi că alin. (8) al art. 341 anterior menţionat preia soluţia legislativă de la alin. (10) al art. 2781 anterior referit, dispoziţii legale care au făcut, de nenumărate ori, obiectul controlului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2017 in M.Of. 383 din 23-mai-2017

Decizia 80/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind înţelesul noţiunii de ''consumator'', astfel cum este definită de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 193/2000, precum şi modalitatea coroborată de interpretare a art. 6 şi 13 din Legea nr. 193/2000

...au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.26. Caracterul de noutate se pierde, însă, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor în urma unei interpretări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2018 in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decizia 73/2017 [A] privind privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării următoarei probleme de drept: ''dacă, în situaţia în care prima instanţă a respins cererea de acordare a penalităţilor întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronunţată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel''

...noul Cod de procedură civilă, chiar daca titlul executoriu a fost obţinut în baza codului anterior.53. În acelaşi timp noutatea rezidă şi din reaşezarea legislativă a căilor de atac în noua lege procesual civilă, atât a celor reglementate pentru etapa judiciară, cât şi a celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2017 in M.Of. 914 din 22-noi-2017

Decizia 38/2016 [R] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Vaslui în Dosarul nr. 4.493/333/2015 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la instanţele judecătoreşti învestite cu verificarea legalităţii unor vânzări prin licitaţie publică, în legătură cu valoarea preţului de adjudecare, raportat la valoarea de circulaţie a bunului imobil urmărit silit şi vândut prin licitaţie publică

...Codul de procedură civilă, în numerotarea textelor în forma în vigoare a codului la data sesizării instanţei] nu prezintă o noutate legislativă în planul dreptului procesual referitor la efectuarea licitaţiei pentru adjudecarea bunului imobil urmărit în cadrul executării silite.36. După aceleaşi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2016 in M.Of. 1005 din 14-dec-2016

Decizia 631/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2015 in M.Of. 831 din 06-noi-2015

Ordinul 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră

...de siguranţă rutieră pe drumurile publice - actualizarea ghidului practic
2
6
6
12
II.
Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente - noutăţi
2
6
6
12
III.
Noi concepte în abordarea realizării auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră
2
6
6
12
IV.
Prezentarea cadrului legislativ, manualelor de lucru şi a unor noi documentaţii
2
4
6
10
V.
Evaluarea cunoştinţelor
1
0
4
4
Total
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2016 in M.Of. 84 bis din 04-feb-2016

Decizia 778/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (2) teza finală şi art. 103 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală

...Codului de procedură penală subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice dubiu rezonabil" de către procuror sau de către partea civilă, el neavând sarcina...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2016 in M.Of. 111 din 12-feb-2016