Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2899 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.730 acte

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

...prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.
(1)Cerinţe minime:1.FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.3.Consultarea dosarului personal de către......beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.
2
1. CR completează dosarul personal al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.
1
2. FSS
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2019 in M.Of. 100 bis din 08-feb-2019

Decizia 417/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...Justiţie în sens de specializare a completului ca entitate abstractă sau specializarea judecătorului. Dacă ar fi specializate 2 sau 3 completuri nu numai că s-ar încălca legea, dar şi o dispoziţie foarte importantă care se referă la repartizarea aleatorie a dosarelor, principiu consacrat de legislaţia primară. Acest principiu are în vedere vocaţia abstractă a fiecărui complet de a putea fi învestit o cauză. Potrivit datelor statistice, au fost ani în care dosarele de fond ale Înaltei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 octombrie 2019 in M.Of. 825 din 10-oct-2019

Ordinul 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

...înfiinţării; declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declaraţia se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în......de venit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se completează în două exemplare, un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2017 in M.Of. 1027 din 27-dec-2017

Ghid de finantare din 2020 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 28:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 30:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2020 in M.Of. 175 din 03-mar-2020

Plan National din 2017 de Gestionare a Deşeurilor

...medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.(2)Legislaţia naţională transpune prevederile legislaţiei comunitare în sectorul gestionării deşeurilor.Lista completă a legislaţiei privind deşeurile, inclusiv legislaţia secundară, este prezentată în preambulul PNGD.CAPITOLUL 5:I.5. Politica naţională privind deşeurileSECŢIUNEA 1:(1)Priorităţile României în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 2018 in M.Of. 11 bis din 05-ian-2018

Ordinul 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind conţinutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

...pentru producătorii din industria alimentară
Aplicaţiile se vor face la locul de muncă sau la curs, în funcţie de temă.
Comp. 1 Legislaţia comunitară privitoare la siguranţa alimentului
2
1
1
Comp. 2 Legislaţia românească armonizată cu prevederile UE
2
1
1
Tema 2. Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor de igienă pentru funcţionarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2004 in M.Of. 472 din 26-mai-2004

Ghid de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 25:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 27:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2020 in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Decizia 42/2018 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă. Sensul acestei dispoziţii este de a nu se acorda aceste creşteri persoanelor cărora li s-au aplicat stagii complete de cotizare diminuate, cum a fost cazul intimatei-reclamante, căreia i s-a aplicat un stagiu de cotizare diminuat la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2018 in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Ghid de finantare din 2017 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 28:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 30:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Procedura din 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...de executare, unul la serviciul contabilitate, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.AprobatInspector-şef,.....................L.S.ÎntocmitComp. executare silită.....................AvizatComp. legislaţie-contencios...................._____1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2009 in M.Of. 328 din 18-mai-2009