Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 737 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Hotarirea 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

...şos. Panduri nr. 1.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 14 decembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2016 in M.Of. 1004 din 14-dec-2016

Acord din 1970 privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii - actualizat la 8 mai 2014 prin Protocolul deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

...de către Consiliul guvernatorilor.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 7 decembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2016 in M.Of. 984 din 07-dec-2016

Ordinul 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială

...clar ................
Funcţia ................
Semnătura, ştampila ................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 29 mai 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2015 in M.Of. 377 din 29-mai-2015

Decizia 1905/08-nov-2019 prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind opţiunile Uniunii pentru a actualiza legislaţia existentă privind producţia şi comercializarea materialului de reproducere a plantelor, şi o propunere, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului

...nr. 1905 din 8 noiembrie 2019 prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind opţiunile Uniunii pentru a actualiza legislaţia existentă privind producţia şi comercializarea materialului de reproducere a plantelor, şi o propunere, dacă este cazul, având în vedere rezultatele......şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor. Obiectivul propunerii a fost să consolideze şi să actualizeze legislaţia existentă, astfel încât să fie abordate mai multe domenii de preocupare, cum ar fi: complexitatea, rigiditatea şi fragmentarea legislaţiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 293L

Decizia 2013/30/UE/16-nov-2012 de adoptare a unei prime liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

...28,7208
43,9256
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 24L din data de 26 ianuarie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2013 in Jurnalul Oficial 24L

Decizia 2013/28/UE/16-nov-2012 de adoptare a primei liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică stepică

...28,5106
44,0936
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 24L din data de 26 ianuarie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2013 in Jurnalul Oficial 24L

Decizia 2013/737/UE/07-nov-2013 de adoptare a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

...28,7208
43,9256
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 350L din data de 21 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 350L

Decizia 394/06/COL/13-dec-2006 de aprobare a programului actualizat prezentat de Norvegia în vederea retragerii tuturor peştilor din crescătoriile norvegiene infectate cu anemia infecţioasă a somonului (AIS)

...Colegiului
Niels FENGER
Director
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 132L din data de 24 mai 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 mai 2007 in Jurnalul Oficial 132L

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...vigoare a prezentului acord."Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 175L din data de 11 iulie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...în cauză, dacă este cazul.
Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră şi-a achitat obligaţiile fiscale de drept comun.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolele 66 şi 69 din Legea 94/01
- articolul 122 din Decretul 95-531
- Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3)
- Legea finanţelor 2002/003 şi următoarele
Verificatori
1
......recolment
Indicatorul 2.5: Entitatea forestieră şi-a achitat obligaţiile fiscale şi taxele forestiere legate de activitatea acesteia.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolele 66, 67 şi 69 din Legea 94
- articolul 122 din Decretul 95-531
- Codul fiscal
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L