Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 12387 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Legea 168/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2011 in M.Of. 719 din 12-oct-2011

Legea 112/2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2011 in M.Of. 487 din 08-iul-2011

Ordinul 165/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2011 in M.Of. 486 din 08-iul-2011

Tratat din 2012 privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2012 in M.Of. 410 din 20-iun-2012

Acord-Cadru din 2009 de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2012 in M.Of. 353 din 24-mai-2012

Acord de imprumut din 2011 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2011 in M.Of. 911 din 21-dec-2011

Acord din 2008 MARITIM între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2008 in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Acord din 2011 între România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian ''DANUBE FAB''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2012 in M.Of. 741 din 02-noi-2012

Acord din 2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2013 in M.Of. 200 din 09-apr-2013

Acord din 2011 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2012 in M.Of. 750 din 07-noi-2012