Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7328 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Decizia 1560/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 330^7 din Codul de procedură civilă

...reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă (în vechea redactare) s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, Decizia nr. 600 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al......a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 februarie 2011 in M.Of. 139 din 24-feb-2011

Decizia 55/2014 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

...alin. (6) din Constituţie. Acest text constituţional se referă la constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul......Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009).2. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 februarie 2014 in M.Of. 136 din 25-feb-2014

Decizia 40/2023 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală

...unor chestiuni de drept în materie penală, respectiv Decizia nr. 82 din 19 decembrie 2022 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2023).25. În final, a mai susţinut că în întreaga jurisprudenţă a instanţei de contencios constituţional şi practica instanţei supreme în unificarea jurisprudenţială s-a apreciat că sunt inadmisibile toate sesizările care pun în discuţie interpretarea efectelor deciziilor Curţii Constituţionale sau a hotărârilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 iulie 2023 in M.Of. 605 din 03-iul-2023

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

...cauzei, a intervenit o modificare a normei penale în beneficiul inculpatului.A arătat că la nivel naţional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, se impune pentru aplicarea legii penale în timp armonizarea principiilor care fundamentează această materie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie.A învederat că în acest cadru este necesară realizarea......era infracţiune, fiind prevăzută de legea penală. Guvernul nu a oferit precedente şi nici interpretarea doctrinară nu poate ţine locul jurisprudenţei.Atât în Cauza Pessino contra Franţei, cât şi în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni contra României, putem constata că din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2019 in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Decizia 54/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.51. Deşi chestiunea de drept supusă dezlegării este una de drept procesual civil, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept este deja consacrată, în sensul că admisibilitatea......judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în chestiunea de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale86. Prin Decizia nr. 48 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 63 din 20-ian-2021

Decizia 641/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...noua reglementare aduce atingere obiectivelor stipulate de această directivă. Chiar dacă directiva menţionată se află în perioada de transpunere, legiuitorul român nu trebuie să se îndepărteze de la obiectivele instituite prin aceasta, sens în care se invocă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care, în Cauza C-212/04 Konstantinos Adeneler şi alţii împotriva Ellinikos Organismos Galaktos......prevăzut de art. 61 alin. (2), prin raportare la art. 75 din Constituţie, astfel cum acesta a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.25. De asemenea, sub aspect extrinsec, Preşedintele României susţine că Legea pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 octombrie 2020 in M.Of. 1001 din 29-oct-2020

Decizia 60/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind posibilitatea dispunerii modificării conţinutului procesului-verbal de constatare a contravenţiei de către instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale

...pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 18 iunie 2021 (paragraful 54).31. Într-o altă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale nu poate dispune modificarea conţinutului procesului-verbal......nesusţinute de practică judiciară, ale următoarelor instanţe: tribunalele Ialomiţa (opinie majoritară), Teleorman, Vaslui şi Timiş; judecătoriile Bolintin-Vale, Alexandria, Zimnicea, Roman, Rupea, Calafat, Filiaşi, Segarcea, Novaci, Slatina, Răducăneni, Paşcani (opinie majoritară), Hârlău, Lugoj, Botoşani şi Fălticeni.34. În susţinerea acestei orientări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 noiembrie 2023 in M.Of. 1005 din 06-noi-2023

Decizia 44/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în interpretarea dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 în condiţiile art. 18 alin. (3) raportat la art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...de la data formulării acţiunii în anulare, în cadrul termenelor prevăzute în art. 11 din Legea nr. 554/2004. (...)".VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României73. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României nu au fost identificate repere relevante cu privire la chestiunea de drept pusă în discuţie.VIII...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 iulie 2023 in M.Of. 689 din 27-iul-2023

Decizia 11/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal''

...că acest text de lege nu condiţionează existenţa infracţiunii de conducere a unui autovehicul, ci a unui vehicul.VI. Examenul jurisprudenţei1. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionaleCurtea Constituţională a României a pronunţat, în Dosarul nr. 381D/2016, Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017, prin care s-a statuat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 iunie 2017 in M.Of. 479 din 26-iun-2017

Decizia 34/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de încadrarea veniturilor din transferul de monedă virtuală ca venit impozabil ''din alte surse''

...din Codul fiscal din 2015; (ii) reclamantul a criticat actele administrative, susţinând că venitul din tranzacţionarea monedelor virtuale - care, conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), nu reprezintă "bunuri corporale" - nu este reglementat în legislaţia fiscală în perioada ce face obiectul verificărilor. Astfel, în România, în perioada 2015-2016, criptomoneda nu era definită ca noţiune de drept, aşa cum rezultă din comunicatul Băncii Naţionale a......este în mod expres consacrat de Constituţie, acest principiu se deduce atât din prevederile art. 1 alin. (3), potrivit cărora România este stat de drept, democratic şi social, cât şi din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2021 in M.Of. 671 din 07-iul-2021