Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.358 acte

Hotarirea 33/1996 privind organizarea Centrului de informare, documentare si studii parlamentare

...grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a membrilor Biroului permanent;c)elaborarea unor analize de drept comparat asupra soluţiilor legislative preconizate, la cererea grupurilor parlamentare;d)acordarea de consultaţii pe probleme parlamentare, la cererea deputaţilor;e)organizarea de informări şi întâlniri de lucru, simpozioane şi expuneri pe teme de interes parlamentar;f)traducerea unor materiale necesare activităţii parlamentare, la......se completează cu Centrul de informare, documentare şi studii parlamentare (departament), coordonat de secretarul general.Structura organizatorică a Centrului de informare, documentare şi studii parlamentare este prevăzută în anexă, care devine anexa nr. 1 l) la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 10...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 1996 in M.Of. 240 din 02-oct-1996

Hotarirea 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

...si notariatelor de stat, ori asupra carora se cere opinia de catre alte organe centrale, in vederea initierii de masuri legislative ;t)indeplineste atributiile care-i sint stabilite prin lege in legatura cu desfasurarea activitatii jurisconsultilor ;u)asigura introducerea metodelor moderne in materie de informare, documentare si sistematizare a legislatiei, la nivelul cerintelor actuale aletehnicii in domeniul informational, in concordanta cu programul national privind informatizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 1990 in M.Of. 105 din 14-sep-1990

Hotarirea 43/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...94, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) La casetele electronice ale deputaţilor se va distribui informarea privind proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Informarea va cuprinde titlul, comisiile sesizate în fond şi comisiile ce vor întocmi aviz, precum şi termenele de depunere a raportului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2015 in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...şi servicii
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
3.
Evaluare la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020
Fără caracter legislativ
Informare
Îmbunătăţirea şi actualizarea Strategiei Europa 2020, pe baza învăţămintelor desprinse din primii patru ani de aplicare a strategiei, şi asigurarea
......strategie în materie de comerţ şi investiţii care să promoveze crearea de locuri de muncă şi creşterea economică
Fără caracter legislativ
Informare
Revizuire cuprinzătoare a strategiei comerciale a UE, în special a contribuţiei acesteia la crearea de locuri de muncă, la
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Decizia 649/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

...5) din Constituţie.15. Se mai arată că Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţia constituţională de a solicita Guvernului o informare cu privire la dinamica prevederilor bugetului de stat în contextul soluţiilor legislative propuse; or, chiar prin efectul legii criticate se generează cheltuieli suplimentare în sarcina bugetului de stat, cheltuieli care nu au......pentru că aceasta este cea care dublează cuantumul alocaţiilor şi generează impact bugetar pentru anul 2020. Prin urmare, obligaţia de informare a Parlamentului sau de depunere a fişei financiare se subsumează parcursului legislativ ce a privit Legea nr. 14/2020.31...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2020 in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2018 in M.Of. 992 din 23-noi-2018

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2018 in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decizia 850/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

...fişa financiară. Invocând cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 58 din 12 februarie 2020, apreciază că procedura solicitării informării prevăzută de art. 111 alin. (1) din Constituţie nu a fost respectată, astfel cum rezultă din analiza derulării procedurii legislative a Legii pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-......de la Camera Deputaţilor, pentru faptul că Parlamentul nu a transmis o nouă solicitare Guvernului în contextul modificărilor aduse iniţiativei legislative în Camera decizională. Astfel, din analiza documentelor aflate la dosarul electronic al propunerii legislative, reiese că solicitarea informării întemeiate pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2020 in M.Of. 1253 din 18-dec-2020

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Cod din 2019 de bună practică al asistentului social

...ale organizaţiei în care activează.
Cunoaşte şi respectă toate prevederile legale, în special, normele şi cadrul organizaţional.
La nivel individual, informarea cu privire la modificările legislative, fie consultând site-urile de specialitate, fie folosind alte surse autorizate.
La nivel organizaţional, cunoaşterea legislaţiei specifice, ROI şi MOF
......situaţiilor de criză.
Modul 3: Legislaţie
Tema
Competenţe profesionale
Standarde profesionale
Conţinut tematic
Metode/forme de învăţare
Criterii de performanţă
Informarea şi pregătirea asistentului social cu privire la cadrul legislativ în vigoare
Analiză şi documentare
Cunoştinţe de specialitate
Educaţie şi dezvoltare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2019 in M.Of. 1036 bis din 24-dec-2019