Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 103 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.870 acte

Regulamentul 389/31-oct-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista proiectelor de interes comun a Uniunii

...Ungaria, Slovacia) – proiectul consolidează coordonarea transfrontalieră a gestionării reţelei de energie electrică, punând accent pe colectarea şi schimbul de date inteligent
10.8
Data Bridge (Estonia, Letonia, Lituania, Danemarca, Finlanda, Franţa) - are drept scop construirea unei platforme europene comune pentru punţi de date, pentru a permite integrarea diferitelor tipuri de date (date privind contoarele inteligente, date operaţionale ale reţelei, date de piaţă), vizând dezvoltarea de soluţii scalabile şi reproductibile pentru UE
10.9
Proiectul de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 martie 2020 in Jurnalul Oficial 74L

Directiva 770/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Hotarirea 1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului

...de autoevaluare pentru condiţiile favorizante care privesc problemele orizontale (achiziţii publice, deşeuri, managementul riscului, ajutorul de stat, Carta fundamentală a drepturilor omului)- Definitivarea rapoartelor de autoevaluare pentru un număr cât mai mare de condiţii favorizante: specializare inteligentă - Ministerul Educaţiei şi Inovării, eficienţă energetică clădiri - Banca Mondială - studiu de impact, apă + apă uzată - Ministerul Apelor - redesenarea aglomerărilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2020 in M.Of. 208 din 14-mar-2020

Ordinul 1393/2020 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

...menţionate următoarele informaţii:a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;b) titlul: «Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public»;c) sesiunea de depunere.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare, solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de finanţare.(4) Documentele obligatorii prevăzute la art. 13 trebuie să fie în termen de valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2020 in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Hotarirea 641/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 septembrie 2019 in M.Of. 727 bis din 04-sep-2019

Motiunea 4/2019 SIMPLĂ: Guvernare PNL - numele tău este AUSTERITATE

...încrederea în economie, întregul eşafodaj economic ar fi avut de suferit, iar liberalii s-ar fi lăudat că au avut dreptate, când, de fapt, ei au iniţiat toată criza. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că românii sunt mai inteligenţi decât propaganda PNL şi pentru că PSD a lucrat serios şi responsabil la clădirea economiei româneşti şi la creşterea nivelului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2019 in M.Of. 990 din 10-dec-2019

Ordonanta urgenta 134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

...1) va următorul cuprins:"Art. 1(1) Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 august 2020 in M.Of. 752 din 18-aug-2020

Hotarirea 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2020 in M.Of. 372 bis din 08-mai-2020

Hotarirea 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 septembrie 2020 in M.Of. 821 bis din 08-sep-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOARE DE STAT ŞI DE MINIMIS privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

...financiar - actul juridic semnat între administratorul schemei/ADR-uri şi beneficiarul ajutorului de stat/de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă;8.documentaţie tehnico-economică - documentaţie în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2020 in M.Of. 769 din 24-aug-2020