Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Hotarirea 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 martie 2017 in M.Of. 218 din 30-mar-2017

Regulamentul 858/30-mai-2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieţei bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 909/2014 şi a Directivei 2014/65/UE

...reglementarea din cauza particularităţilor juridice, tehnologice şi operaţionale legate de utilizarea tehnologiei registrelor distribuite şi de criptoactivele care se califică drept instrumente financiare. De exemplu, nu există cerinţe în materie de transparenţă, fiabilitate sau siguranţă impuse protocoalelor şi "contractelor inteligente" care stau la baza criptoactivelor care se califică drept instrumente financiare. Tehnologia care stă la baza acestora ar putea, de asemenea, să ridice forme noi de riscuri care nu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 2 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 151L

Regulamentul 694/29-apr-2021 de instituire a programului ''Europa digitală'' şi de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240

...digitală.(10)Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent tendinţele emergente, inclusiv aspecte precum inteligenţa artificială (IA) şi tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), garantându-se, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a datelor, cu respectarea deplină a Regulamentului (UE) 2016/679, de drepturi digitale, de drepturi fundamentale şi de standarde etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind IA......şi al securităţii din momentul conceperii şi respectă pe deplin legislaţia în domeniul protecţiei datelor.(2)Comisia, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu dreptul internaţional, inclusiv carta, şi ţinând seama, printre altele, de recomandările Grupului de experţi la nivel înalt...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 11 mai 2021 in Jurnalul Oficial 166L

Hotarirea 614/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 septembrie 2017 in M.Of. 712 din 04-sep-2017

Hotarirea 691/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 septembrie 2018 in M.Of. 782 din 12-sep-2018

Hotarirea 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2018 in M.Of. 323 din 12-apr-2018

Decizia 651/2018 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

...controlat atât de persoanele trimise în judecată, cât şi de instanţa de condamnare. În condiţiile în care noţiunile şi sintagmele "drept", "stat de drept", "echitate", "egalitate în faţa legii" nu au caracter aleatoriu şi nu pot depinde de inteligenţa, ingeniozitatea, "viclenia" sau "nepriceperea" părţilor şi în situaţia în care norma de incriminare a unei fapte penale este constatată neconstituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 decembrie 2018 in M.Of. 1083 din 20-dec-2018

Hotarirea 71/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

...cu ambiţia de a atinge un nivel social european de calitate AAA, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi cu drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;-- monitorizarea numărului bolilor profesionale şi a cazurilor aferente de cancer profesional utilizând sursele de date disponibile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iunie 2018 in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 365/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională

...Legii nr. 8/1996, fiind circumscris unui ansamblu de mecanisme destinate protejării creaţiilor intelectuale.21. Această protecţie oferită prin lege drepturilor de proprietate intelectuală este justificată de necesitatea apărării produsului inteligenţei umane, prin noţiunea de proprietate intelectuală înţelegându-se totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman referitoare la opere literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile din toate domeniile, descoperirile ştiinţifice, precum şi drepturile aferente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Hotarirea 31/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020) 93

...sporirea vizibilităţii şi transparenţei acestora la nivel transfrontalier;9.consideră că politicile de dezvoltare urbană, în special în domeniul oraşelor inteligente şi al ocrotirii spaţiilor verzi, se aliniază în mod firesc obiectivelor protecţiei consumatorilor, ale protecţiei drepturilor lucrătorilor şi ale protecţiei drepturilor sociale, astfel încât ar fi potrivită analiza acestora în scopul identificării şi înlăturării barierelor din cadrul pieţei unice;10.consideră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 908 din 07-oct-2020