Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.474 acte

Regulament din 2004 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

...ministerele iniţiatoare, ca parte componentă a notei de fundamentare/expunere de motive, şi se înaintează GIL o dată cu propunerea legislativă (anexa nr. 1 la prezentul regulament);b)evaluarea propriu-zisă care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia şi consultarea tuturor părţilor implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).Art. 6Actele normative supuse analizei sunt din sfera:a)impozitelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1130 din 30-noi-2004

Strategie din 2014 privind mai buna reglementare 2014-2020

...proactiv din partea instituţiilor administraţiei publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici publice. Procesul de consultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.Simplificarea legislaţiei - menţinerea unui corp legislativ simplu şi uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii implementării politicilor publice care fac obiectul reglementărilor.CAPITOLUL 4......utilizate de instituţiile care emit avize sau care prelucrează textele finale, strict din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă (CL, MJ, CG, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, Secretariatul General al Senatului).SECŢIUNEA 2:V.2.2. Transparenţa şi calitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in M.Of. 917 din 17-dec-2014

Regulamentul 1605/25-iun-2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

...şi articolul 160c alineatul (4) din Tratatul Euratom care nu se referă la propuneri sau proiecte reglementate de procedura legislativă de consultare pot fi publicate de Curtea de Conturi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Curtea de Conturi decide în privinţa publicării după consultarea instituţiei care a solicitat avizul sau la care se referă acesta. Avizele publicate sunt însoţite de eventualele comentarii ale instituţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...unui standard armonizat, Comisia ar trebui să consulte experţii din statele membre, de exemplu, prin implicarea comitetelor înfiinţate prin actele legislative aplicabile ale Uniunii sau alte forme de consultare a experţilor de la nivel sectorial, în cazul în care nu există astfel de comitete.(29)Mai multe directive de......acestuia.(2)Deciziile menţionate la alineatul (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul(3), după consultarea organizaţiilor de standardizare europene şi organizaţiilor europene ale părţilor interesate care primesc finanţare din partea Uniunii în conformitate cu prezentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Decizia 2013/504/UE/17-dec-2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură

...informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor formulate în aviz. Informaţiile fac obiectul monitorizării de către AEPD.SECŢIUNEA 4:Consultare legislativă şi referitoare la politiciArt. 26:Obiectul consultării(1)În conformitate cu articolul 41 şi articolul 28 alineatul(2)din regulament, AEPD formulează recomandări privind propunerile legislative în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 273L

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor

...se inainteaza Biroului permanent.In cazul in care o comisie examineaza in fond mai multe proiecte de legi si propuneri legislative care au acelasi obiect de reglementare se intocmeste un singur raport, cu respectarea prevederilor de la alin. 1 si 2.Art. 64Biroul permanent, dupa consultarea presedintelui comisiei sesizate in fond, stabileste un termen inauntrul caruzia comisia trebuie sa-si depuna raportul; modificarea acestui termen poate......68.Subsectiunea 5:Comisii de mediereArt. 72Daca una dintre Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativa intr-o redactare diferita de cea aprobata de cealalta Camera, presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului vor initia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 1994 in M.Of. 50 din 25-feb-1994

CONSTITUTIA din 1923 Constitutiunea Regatului Romaniei

...afară de vârstă, se cer şi senatorilor de drept.SECŢIUNEA III:Despre Consiliul legislativArt. 76Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire este să ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie dela puterea executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor.Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proectele de legi, afară de cele cari privesc creditele bugetare; dacă însă, într-un termen fixat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 1923 in M.Of. 282 din 29-mar-1923

Norma sanitara veterinara din 2002 privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

...această dată în aceste ţări sau regiuni.(10)În mod similar, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), după consultarea comitetului ştiinţific corespunzător şi pe baza evaluării riscului introducerii, propagării şi expunerii omului, poate fi adoptată o decizie conform procedurii legislative naţionale, pentru a permite folosirea în alimente, furaje sau fertilizatori a coloanei vertebrale şi a ganglionilor rădăcinii dorsale de la......art. 5 alin. (1), ţinându-se seama de criteriile de clasificare definite de Oficiul Internaţional de Epizootii.(3)În urma consultării comitetului ştiinţific corespunzător regulile detaliate cu privire la studiul statistic vor fi adoptate conform procedurii legislative naţionale.(4)Criteriile minime...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2002 in M.Of. 433 din 21-iun-2002

Anexa 2/03/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...şi democratizarea actului de justiţie;- un parteneriat real între guvernant şi reprezentanţii autentici ai societăţii civile;- transparenţa actului de guvernare, consultarea cetăţenilor în procesul de decizie la nivel central şi local, pentru crearea unui parteneriat real între stat şi cetăţean;- creşterea eficienţei actului de guvernare în interesul cetăţeanului;- stabilitatea legislativă şi armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările Uniunii Europene.- 7.2. Vom propune revizuirea cadrului constituţional pentru asigurarea supremaţiei legii şi......şi va acţiona pentru:- restabilirea raporturilor constituţionale între Parlament şi Guvern;- respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor constituţionale referitoare la delegarea legislativă către Guvern şi la competenţa acestuia de a adopta ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă;- fundamentarea politică şi social-economică a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000