Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 717 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.976 acte

Decizia 2013/504/UE/17-dec-2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură

...informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor formulate în aviz. Informaţiile fac obiectul monitorizării de către AEPD.SECŢIUNEA 4:Consultare legislativă şi referitoare la politiciArt. 26:Obiectul consultării(1)În conformitate cu articolul 41 şi articolul 28 alineatul(2)din regulament, AEPD formulează recomandări privind propunerile legislative în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 273L

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor

...se inainteaza Biroului permanent.In cazul in care o comisie examineaza in fond mai multe proiecte de legi si propuneri legislative care au acelasi obiect de reglementare se intocmeste un singur raport, cu respectarea prevederilor de la alin. 1 si 2.Art. 64Biroul permanent, dupa consultarea presedintelui comisiei sesizate in fond, stabileste un termen inauntrul caruzia comisia trebuie sa-si depuna raportul; modificarea acestui termen poate......68.Subsectiunea 5:Comisii de mediereArt. 72Daca una dintre Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativa intr-o redactare diferita de cea aprobata de cealalta Camera, presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului vor initia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 1994 in M.Of. 50 din 25-feb-1994

CONSTITUTIA din 1923 Constitutiunea Regatului Romaniei

...afară de vârstă, se cer şi senatorilor de drept.SECŢIUNEA III:Despre Consiliul legislativArt. 76Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire este să ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie dela puterea executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor.Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proectele de legi, afară de cele cari privesc creditele bugetare; dacă însă, într-un termen fixat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 1923 in M.Of. 282 din 29-mar-1923

Norma sanitara veterinara din 2002 privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

...această dată în aceste ţări sau regiuni.(10)În mod similar, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), după consultarea comitetului ştiinţific corespunzător şi pe baza evaluării riscului introducerii, propagării şi expunerii omului, poate fi adoptată o decizie conform procedurii legislative naţionale, pentru a permite folosirea în alimente, furaje sau fertilizatori a coloanei vertebrale şi a ganglionilor rădăcinii dorsale de la......art. 5 alin. (1), ţinându-se seama de criteriile de clasificare definite de Oficiul Internaţional de Epizootii.(3)În urma consultării comitetului ştiinţific corespunzător regulile detaliate cu privire la studiul statistic vor fi adoptate conform procedurii legislative naţionale.(4)Criteriile minime...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2002 in M.Of. 433 din 21-iun-2002

Anexa 2/03/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...şi democratizarea actului de justiţie;- un parteneriat real între guvernant şi reprezentanţii autentici ai societăţii civile;- transparenţa actului de guvernare, consultarea cetăţenilor în procesul de decizie la nivel central şi local, pentru crearea unui parteneriat real între stat şi cetăţean;- creşterea eficienţei actului de guvernare în interesul cetăţeanului;- stabilitatea legislativă şi armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările Uniunii Europene.- 7.2. Vom propune revizuirea cadrului constituţional pentru asigurarea supremaţiei legii şi......şi va acţiona pentru:- restabilirea raporturilor constituţionale între Parlament şi Guvern;- respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor constituţionale referitoare la delegarea legislativă către Guvern şi la competenţa acestuia de a adopta ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă;- fundamentarea politică şi social-economică a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Contract de finantare din 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii - Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II

...Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu Împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2013 in M.Of. 156 din 25-mar-2013

Contract de finantare din 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului ''Centrala Electrică Paroşeni''

...Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs ori că se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poatesolicita consultarea cu Împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2012 in M.Of. 530 din 31-iul-2012

Directiva 2001/42/CE/27-iun-2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

...exprime opinia.(17)Raportul de mediu şi opiniile exprimate de autorităţile în cauză şi de către public, precum şi rezultatele consultărilor transfrontaliere, trebuie luate în consideraţie în timpul elaborării planului sau programului şi înainte de adoptarea lui sau înscrierea lui în procedura legislativă.(18)Statele membre trebuie să se asigure că, atunci când un plan sau program este adoptat, autorităţile în cauză şi......de o autoritate la nivel naţional, regional sau local sau elaborate de o autoritate în vederea adoptării, printr-o procedură legislativă, de către parlament sau guvern şi- impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative;(b)"evaluare ecologică" înseamnă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

...PARTEA XIII:Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a cooperaţiei. Întreprinderi mici şi mijlocii1.Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, susţinerea organizaţiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor1.1Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului IMM Perioada (septembrie 2001)1.2Promovarea unui proiect de act......surse financiare şi utilizării raţionale a acestora. Perioada (2001-2004)8.Realizarea unor forme instituţionalizate prin care să se asigure consultarea şi un dialog permanent între reprezentanţii mişcării cooperatiste şi structurile legislative şi decizionale ale statului8.1Acordarea de asistenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2001 in M.Of. 267 din 23-mai-2001