Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6548 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Instructiuni din 1991 privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

...Fiecare persoana va primi un numar in registrul de evidenta, care se va trece si pe cererea pentru loc de munca sau ajutor de somaj si in carnetul de evidenta.Numarul din carnetul de evidenta se compune din : numarul de evidenta din registrul operativ, codul oficiului (punct de lucru) si codul judetului.Numerele din registrul de evidenta se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de 1 an calendaristic.In anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iunie 1991 in M.Of. 124 din 06-iun-1991

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

...raportului de serviciu din motive neimputabile, prevazuta la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:a)încetarea raportului de munca în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;b)încetarea raportului de munca, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

...metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.Art. 2(1)Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clauzele prevăzute la art. 4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 2 martie 2006 in M.Of. 196 din 02-mar-2006

Contract Colectiv de Munca 710/2008 unic la nivelul ramurii construcţii de maşini pe anii 2008-2010

...valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizaţia de concediu de odihnă se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.(2)Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale acesteia, pe lângă indemnizaţia de concediu se va plăti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2008 in M.Of. 2 cc din 01-feb-2008

Legea 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 480 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Litera e) a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică şi va avea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 noiembrie 2003 in M.Of. 814 din 18-nov-2003

Hotarirea 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

...femele de 1-2 ani
09
- Bovine masculi de 1-2 ani
10
Bovine de 2 ani şi peste - total cod (12+17)
11
- Bovine masculi de 2 ani şi peste cod (13+15+16)
12
- pentru reproducţie
13
din care: Tauri reproducători autorizaţi
14
- reformaţi (pentru sacrificare)
15
- pentru muncă
16
- Femele de 2 ani şi peste cod (18+19)
17
- Juninci
18
- Vaci cod (20+21)
19
- vaci pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 ianuarie 2010 in M.Of. 1 din 04-ian-2010

Legea 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică după cum urmează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 decembrie 2003 in M.Of. 913 din 19-dec-2003

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...implementarea planului nostru de restructurare deja aprobat ce vizează eliminarea pierderilor până în anul 2012 cel târziu.SECŢIUNEA 2:Pieţele muncii25.Am realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să flexibilizeze piaţa muncii prin promovarea contractelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Cod din 1964 EUROPEAN DE SECURITATE SOCIALĂ

...pentru dezvoltarea sistemelor de securitate socială,recunoscând interesul armonizării protecţiei sociale garantate în statele membre,convinse de necesitatea stabilirii unui cod european de securitate socială la un nivel mai înalt decât cel stabilit de standardele minime cuprinse în Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 102 referitoare la standardele minime de securitate socială,au convenit asupra următoarelor prevederi, care au fost elaborate în colaborare......cu Biroul Internaţional al Muncii:PARTEA I:Prevederi generaleArt. 11.În prezentul cod:a)termenul "Comitet de Ministri" înseamnă Comitetul de Ministri al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 mai 2009 in M.Of. 331 din 19-mai-2009

Contract Colectiv de Munca 993/11/2006 unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006-2007

...unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006-2007Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familieiînregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub numărul 993/11/8.05.2006În temeiul drepturilor garantate de art. 41, alin. 5 din Constituţia României, al Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), al Legii nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 54/2003, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 mai 2006 in M.Of. 9 cc din 24-mai-2006