Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 96 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Hotarirea 894/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2007-2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

...în raport cu standardele interne şi internaţionale de profil
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2012
Agenţia Naţională Anti-Doping, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, organizaţii similare din alte ţări semnatare ale Codului mondial anti-doping
3. Consolidarea unei bune desfăşurări a activităţii din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping
3.1. Suplimentarea schemei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2007 in M.Of. 563 din 16-aug-2007

Regulamentul 249/14-mar-2011 de adoptare a specificaţiilor modulului ad hoc din 2012 privind tranziţia de la viaţa profesională la pensionare conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

...toate statele membre.-****-Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2011.
Pentru Comisie
Preşedintele
José Manuel BARROSO
ANEXĂ:ANCHETĂ PRIVIND FORŢA DE MUNCĂSpecificaţii pentru modulul ad hoc din 2012 privind tranziţia de la viaţa profesională la pensionare1.State membre şi regiuni vizate: toate.2.Codurile variabilelor sunt următoarele:[Codurile variabilelor anchetei prin sondaj privind forţa de muncă din coloana “Filtru" se referă la anexa III...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 67L

Hotarirea 152/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

...p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXĂ:Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.Bucureşti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2Cod unic de înregistrare: 15619634BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd 15)
1
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2012 in M.Of. 173 din 16-mar-2012

Decizia 3/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...protecţie socialăCaracterul legii: organică18.Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (articol unic, cu o modificare) (L 204/23.04.2012) - raport de respingere(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iulie 2012 in M.Of. 440 din 02-iul-2012

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...ce formează obiectul sesizării; se arată că, în anul 2013, Serviciul judiciar civil a analizat jurisprudenţa naţională din perioada 2009-2012 în problema de drept privind "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Codul muncii în referire la posibilitatea angajatorului de a-şi revoca propria decizie de concediere", apreciindu-se că nu erau îndeplinite condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2016 in M.Of. 767 din 30-sep-2016

Ordinul 1114/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Ordinul 5447/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Martocian împotriva României

...respins recursul.20. Având în vedere agravarea mai multor afecţiuni neurologice de care suferă, reclamantul se află, începând din octombrie 2012, în incapacitate totală şi permanentă de muncă.II. Dreptul şi practica interne relevante21. Dispoziţiile relevante ale Codului de procedură penală în ceea ce priveşte căile de atac disponibile pentru a contesta o rezoluţie a parchetului, astfel cum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 ianuarie 2017 in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Decizia 19/2016 [A] referitoare la examinare sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?

...din 23 aprilie 2015, prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii, precum şi deciziile nr. 413 şi 414 din 14 aprilie 20104, nr. 223 din 13 martie 20125 şi nr. 1.106 din 22 septembrie 20106.4Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2016 in M.Of. 1010 din 15-dec-2016

Decizia 261/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...la "calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen", decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursurile în interesul legii a stabilit că "momentul de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2016 in M.Of. 511 din 07-iul-2016