Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE

...27, 27a şi 28.CY: Legea privind Agenţia de ocupare a forţei de muncă în sectorul privat nr. 126(I)/2012, astfel cum a fost modificată.CZ: Legea privind ocuparea forţei de muncă (435/2004).DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmeruberlassung (AUG);Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Codul social, cartea a treia) - Promovarea ocupării forţei de muncă;Verordnung uber die Beschaftigung von Auslanderinnen und Auslandern (BeschV; Ordonanţa privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 444L

Acord din 30-dec-2020 comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte

...27, 27a şi 28.CY: Legea privind Agenţia de ocupare a forţei de muncă în sectorul privat nr. 126(I)/2012, astfel cum a fost modificată.CZ: Legea privind ocuparea forţei de muncă (435/2004).DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmeruberlassung (AUG);Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Codul social, cartea a treia) - Promovarea ocupării forţei de muncă;Verordnung uber die Beschăftigung von Auslănderinnen und Auslăndern (BeschV; Ordonanţa privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).Codul de bună practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap adoptat de Parlamentul European prin Decizia Biroului din 22 iunie 2005.3 0 0 1 Personal extern şi servicii externe
Credite 2012
Credite 2011
Execuţie 2010
3 0 0 1
60 048 000
52 708 170
Rezerve (10 0)
50 000
Total
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).Codul de bună practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap adoptat de Parlamentul European prin Decizia Biroului din 22 iunie 2005.Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Decizia 1386/2013/UE/20-nov-2013 privind un Program general al Uniunii de acţune pentru mediu până în 2020 ''O viaţă bună, în limitele planetei noastre''

...Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) [COM(2011) 874, 2011/0428(COD)].80.Creşterea capitalului Băncii Europene de Investiţii (BEI), ca parte a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă 2012, oferă surse suplimentare de investiţii (1), care ar trebui să fie utilizate în conformitate cu obiectivele Uniunii în materie de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 28 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 354L

Hotarirea 894/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2007-2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

...în raport cu standardele interne şi internaţionale de profil
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2012
Agenţia Naţională Anti-Doping, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, organizaţii similare din alte ţări semnatare ale Codului mondial anti-doping
3. Consolidarea unei bune desfăşurări a activităţii din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping
3.1. Suplimentarea schemei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 august 2007 in M.Of. 563 din 16-aug-2007

Regulamentul 249/14-mar-2011 de adoptare a specificaţiilor modulului ad hoc din 2012 privind tranziţia de la viaţa profesională la pensionare conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

...toate statele membre.-****-Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2011.
Pentru Comisie
Preşedintele
José Manuel BARROSO
ANEXĂ:ANCHETĂ PRIVIND FORŢA DE MUNCĂSpecificaţii pentru modulul ad hoc din 2012 privind tranziţia de la viaţa profesională la pensionare1.State membre şi regiuni vizate: toate.2.Codurile variabilelor sunt următoarele:[Codurile variabilelor anchetei prin sondaj privind forţa de muncă din coloana “Filtru" se referă la anexa III...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 67L

Hotarirea 152/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

...p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXĂ:Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.Bucureşti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2Cod unic de înregistrare: 15619634BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd 15)
1
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 martie 2012 in M.Of. 173 din 16-mar-2012

Decizia 3/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...protecţie socialăCaracterul legii: organică18.Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (articol unic, cu o modificare) (L 204/23.04.2012) - raport de respingere(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 iulie 2012 in M.Of. 440 din 02-iul-2012

Ordinul 1163/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 806 din 12-oct-2017