Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 201 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Regulamentul 1322/16-dec-2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 17 decembrie 2011 in Jurnalul Oficial 335L

Regulamentul 626/26-iun-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 349/2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

...PREZENTUL REGULAMENT:-****-Art. 1Tabelul de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 349/2012 se modifică după cum urmează:
"Societatea comercială
Taxă antidumping
Cod adiţional TARIC
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou
13,1 %
A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai
8,3 %
A689
Toate
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 182L

Ordinul 2113/2013 privind desemnarea organismului pentru realizarea activităţilor specifice necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase

...ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012, Ministerul Economiei desemnează Societatea Comercială IPROCHIM - S.A., cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sectorul 1, Bucureşti, cod 010512, pentru realizarea sarcinilor prevăzute la pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 octombrie 2013 in M.Of. 666 din 30-oct-2013

Decizia 451/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

...Iuliana Nedelcu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Euro Management Grup" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.593/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 85D/2013.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2013 in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Decizia 548/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cromar Prodcom" - S.R.L. din Huedin în Dosarul nr. 325/242/2012 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 februarie 2014 in M.Of. 110 din 13-feb-2014

Decizia 420/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ringier România" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 26.685/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului nr. 411D...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 ianuarie 2014 in M.Of. 48 din 21-ian-2014

Decizia 525/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

...a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, în ceea ce priveşte modificarea art. 367 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Comercială Sometra - S.A. din Copşa Mică în Dosarul nr. 5.251/1/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 485D/2013...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 februarie 2014 in M.Of. 84 din 03-feb-2014

Ordinul 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.CAPITOLUL V:Nomenclator - forme de proprietate
Codul
Denumirea
10
PROPRIETATE DE STAT
11
Regii autonome
12
Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13
Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14
Companii şi societăţi naţionale
15
Societăţi comerciale reprezentând
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 ianuarie 2015 in M.Of. 69 din 27-ian-2015

Decizia 449/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d):1. societăţile comerciale;".13. În acest context, Curtea reţine că dispoziţiile Legii nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, prevăd la art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 noiembrie 2014 in M.Of. 818 din 10-noi-2014

Decizia 44/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 78 şi 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6), (61), (8) şi (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Getica Trans" - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 1.163/57/2012 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 aprilie 2014 in M.Of. 314 din 29-apr-2014