Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 131 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Decizia 262/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2014 in M.Of. 530 din 16-iul-2014

Decizia 376/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil

...excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil, excepţie ridicată de Ileana Rai în Dosarul nr. 17.048/303/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 80D/2014.2. La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 august 2014 in M.Of. 594 din 08-aug-2014

Decizie civila 10A/2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

...Încheierile pronunţate de Completul arbitral la data de 1 februarie 2012, ora 12,30 şi la data de 3 februarie 2012, ora 13, sunt nelegale, fiind încălcate dispoziţiile legale imperative privitoare la citarea părţilor (art. 85, 89 şi 107 din Codul de procedură civilă, dar şi Regulamentul), principiile contradictorialităţii, oralităţii şi disponibilităţii procesului civil (art. 127, art. 145-147 din Codul de procedură civilă), precum şi dreptul la apărare şi la un proces echitabil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2013 in M.Of. 551 din 30-aug-2013

Ordinul 143/2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

...Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.(2)Prevederile contractului de transport al gazelor naturale sunt completate cu prevederile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2014 in M.Of. 881 din 04-dec-2014

Codul de Procedura Civila din 2010 - Republicare

...îşi are domiciliul sau, după caz, îşi are sediul creditorul.(2)Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a învestit cu formulă executorie contractul de ipotecă.»- Art. VIILegea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2015 in M.Of. 247 din 10-apr-2015

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...civil, republicată, cu modificările ulterioare;2.Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;3.Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4.Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Decizia 549/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2014 in M.Of. 908 din 15-dec-2014

Decizia 4/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac

...prezentul recurs în interesul legii vizează cereri de chemare în judecată formulate chiar înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, iar potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile Codului de procedură civilă se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 aprilie 2013 in M.Of. 226 din 19-apr-2013

Ordinul 161/2018 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

...naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei).(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 august 2018 in M.Of. 681 din 06-aug-2018

Decizia 9/2013 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, cu referire la revizuirea din oficiu a pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, atunci când printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-au dispus anularea deciziei de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi menţinerea în plată a pensiei de serviciu, în cuantumul anterior

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012.Or, pentru existenţa "lucrului judecat", potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2013 in M.Of. 464 din 26-iul-2013