Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 95/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepţie ridicată de Gavrilă Stan şi Rodica Stan în Dosarul nr. 14.694/211/2011 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.403D/2012.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Decizia 312/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 iulie 2014 in M.Of. 527 din 16-iul-2014

Decizia 106/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012, devenind: "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 mai 2013 in M.Of. 317 din 31-mai-2013

Decizia 232/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil

...1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.14. Curtea constată că, în temeiul art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 iunie 2014 in M.Of. 457 din 23-iun-2014

Decizia 262/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 iulie 2014 in M.Of. 530 din 16-iul-2014

Decizia 376/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil

...excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil, excepţie ridicată de Ileana Rai în Dosarul nr. 17.048/303/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 80D/2014.2. La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 august 2014 in M.Of. 594 din 08-aug-2014

Decizia 549/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 decembrie 2014 in M.Of. 908 din 15-dec-2014

Decizie civila 10A/2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

...Încheierile pronunţate de Completul arbitral la data de 1 februarie 2012, ora 12,30 şi la data de 3 februarie 2012, ora 13, sunt nelegale, fiind încălcate dispoziţiile legale imperative privitoare la citarea părţilor (art. 85, 89 şi 107 din Codul de procedură civilă, dar şi Regulamentul), principiile contradictorialităţii, oralităţii şi disponibilităţii procesului civil (art. 127, art. 145-147 din Codul de procedură civilă), precum şi dreptul la apărare şi la un proces echitabil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 august 2013 in M.Of. 551 din 30-aug-2013

Decizia 4/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac

...prezentul recurs în interesul legii vizează cereri de chemare în judecată formulate chiar înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, iar potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile Codului de procedură civilă se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 aprilie 2013 in M.Of. 226 din 19-apr-2013

Ordinul 161/2018 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

...naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei).(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 august 2018 in M.Of. 681 din 06-aug-2018