Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1757 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Procedura din 2003 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii''

...Telefon: .......................Fax: .......................E-mail: .......................Reprezentantul legal al societăţii: .......................(2)Detalii despre bancăNumele titularului contului: .......................Cont bancar nr.: .......................Codul Băncii: .......................Codul SWIFT: .......................Numele Băncii: .......................Adresa Băncii: .......................Numele persoanei(lor) cu drept de semnătură: .......................Funcţia(ile) persoanei(lor) cu drept de semnătură: .......................(3)Domeniul principal de activitate al societăţii comerciale (documentele firmei)
Activităţi
Cod CAEN
1.Asociaţi/Acţionari (Prezentaţi lista completă a asociaţilor/acţionarilor - persoane fizice sau juridice)
Asociaţi/acţionari
Persoane fizice
Adresa completă şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 iunie 2003 in M.Of. 383 bis din 03-iun-2003

Ordinul 880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

...şi gospodăririi apelor
Speranţa Maria Ianculescu
ANEXA. Nr. 1:PRODUCĂTORI DE AMBALAJE
Denumirea societăţii: .............................................
Localitatea: ..........................................................
Adresa: ...............................................................
Tel./Fax/E-mail: ...................................................
Cod CAEN pentru activitatea de baza: .................
Nr. mediu angajaţi: ...............................................
C.U.I. ......................................
CANTITATEA DE AMBALAJE PRODUSE în ANUL ................................Ambalaje de desfacere* |_......Nume, prenume: ...................................
Funcţia: ................................................
Semnătura şi stampila
ANEXA Nr. 2:IMPORTATORI DE AMBALAJE
Denumirea societăţii: ..............................................
Localitatea: ...........................................................
Adresa: ................................................................
Tel./Fax/E-mail: ....................................................
Cod CAEN pentru activitatea de baza: ..................
Nr. mediu angajaţi: ................................................
C.U.I. ......................................
CANTITATEA DE AMBALAJE IMPORTATE în ANUL ....................Ambalaje de desfacere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 ianuarie 2005 in M.Of. 55 din 17-ian-2005

Hotarirea 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

...se realizează prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 - Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat.(2)În baza prezentei hotărâri nu se pot acorda ajutoare de stat:a)activităţilor......societăţii informaţionale,
Dan Nica
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
ANEXA Nr. 1:Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat
Cod CAEN
Denumirea activităţii
C
Industria prelucrătoare, cu excepţia:
C11
Fabricarea băuturilor
C12
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 august 2012 in M.Of. 563 din 09-aug-2012

Procedura din 2006 privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor

...trebuie să aibă prevăzută în obiectul de activitate al firmei prestarea de servicii în domeniul RSVTI.Art. 38În prezent codurile precizate în CAEN (anexa la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997) şi CPSA (anexa la Hotărârea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 septembrie 2006 in M.Of. 770 din 11-sep-2006

Norma 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

...localitatea....................................sectorul ........, str. ..........nr. ................, bl..............sc ............., ap. ................Telefon............., fax............Număr din registrul comerţului ........................Forma de proprietate ....................................Activitatea preponderentă ..............................(denumire clasa CAEN)________Cod clasa CAEN ............................ |_|_|_|_|Cod unic de înregistrare ......................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANŢla
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 iunie 2007 in M.Of. 488 bis din 20-iun-2007

Ordinul 160/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

...Iniţiala tatălui ...... Prenume ................... Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ......................AdresaJudeţ ........ Sector ..... Localitate ....... Strada ........... Nr. .... Bloc ..... Scara .... Etaj ... Ap. .... Cod poştal ....... Telefon ........ Fax ........ E-mail ..........Ţara .......................B)DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1.Natura veniturilor: Venituri comerciale |_| Venituri din profesii libere |_|2.Obiectul principal de activitate ......................... Cod CAEN |_|_|_|_|3.Forma de organizare: Individual |_| Asocieri între persoanele fizice |_|4.Locul principal de desfăşurare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 februarie 2004 in M.Of. 95 din 02-feb-2004

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului ''Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării''

...ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare reciclatori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice, cod CAEN 3720, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, şi......în continuare colectori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice, cod CAEN 5157, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare.Deşeuri de ambalaje PET postconsum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 iunie 2004 in M.Of. 490 din 01-iun-2004