Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1352 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Ghid de finantare din 2014 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul......privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2014 in M.Of. 204 din 21-mar-2014

Norme Metodologice din 2006 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006

...sector/judeţ ...................... posesor al CI./Paşaportului seria ..... nr. ............. eliberat de ......................... solicit înscrierea în Registrul Cinematografiei pentru desfăşurarea activităţii de*:
Activitatea
Cod CAEN
1. Producţie de filme pe peliculă 35 mm, 16 mm, casete video
DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi, confecţionare
......activităţi în domeniul cinematografiei:
1. Producţie de filme
- se vor preciza activităţile de producţie pentru care se acordă certificatul şi codurile CAEN
2. Multiplicare de filme - se vor preciza suportul şi codul
- se vor preciza suportul şi codul CAEN
3. Distribuţie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2006 in M.Of. 900 din 06-noi-2006

Ordinul 455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-151Pag. 1DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREModel 2Nr. intrare: ............... data: ..................
4.3.2. SEDII SECUNDARE
Nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2006 in M.Of. 122 din 08-feb-2006

Ordinul 1190/2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

...apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu
ANEXA Nr. 1:PRODUCĂTORI DE AMBALAJEDenumirea societăţii: ......................................................Localitatea: ....................................................................Adresa: ..........................................................................Tel./Fax/E-mail: ..............................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ...........................Cod SIRUES: ................................................................CANTITATEA DE AMBALAJE GOALE PRODUSE- tone -
Materialul
Cantitate ambalaje goale
Cantitate de deşeuri de ambalaje (generate în România) reciclate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2003 in M.Of. 2 din 07-ian-2003

Reglementari Contabile din 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

..._Telefon __ , fax _______Număr din registrul comerţului _____Forma de proprietate __ |_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _____Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 noiembrie 2009 in M.Of. 766 bis din 10-noi-2009

Norme Metodologice din 2002 privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

...6) Denumirea completă a autorităţii competente responsabile cu reglementarea domeniului în care se solicită evaluarea şi desemnarea.7) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.8) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.9) Documentele necesare conform prevederilor art......reglementarea domeniului în care s-au solicitat evaluarea şi desemnarea.2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Denumirea testărilor/procedurii de evaluare a conformităţii produselor.5) Denumirea şi codul produselor sau a grupei de produse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2002 in M.Of. 388 din 06-iun-2002

Ordinul 1372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

...s-a depus ultima declaraţie de venit global ................………..............................................
Cont bancar:
Banca ................................................................... Număr cont ............................................................................
A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂFelul activităţii ............................................................................................... Cod CAEN ....................................Forma de organizare ..............................................................................................................................................Denumirea .............................................................................................................................................................Sediul principal de desfăşurare a activităţii ..............................................................................................................Autorizaţie: nr. ........................................ data ....................................... cota de participare ............................. %Data începerii activităţii ............................................. Data......DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
- comerciale -
Declaraţie rectificativă
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
Pe anul ...............................
Nume ............................................. Iniţiala tatălui .......... Prenumele ...................................................................
Cod numeric personal/numar de identificare fiscala ...............................................................................................
Adresa:
Strada ........................................................ Nr. ............. Bloc .......... Scara ............ Etaj ............... Ap. .............
Localitate .............................................. Judeţ .........................……….................. Sector ..................................
Cont bancar:
Banca ................................................................... Număr
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2000 in M.Of. 549 din 07-nov-2000

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...pentru impozitul pe profit.99. Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare.100. Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind......Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plăţile anticipate trimestriale datorate în contul impozitului pe profit se determină prin aplicarea cotei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Hotarirea 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...de identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ........................................................Telefon .................. Fax .................. E-mail ..................Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......a plătitoruluiCaseta "Număr de ordine în registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.Caseta "Adresă sediu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 2010 in M.Of. 897 din 31-dec-2010

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

...sanitară veterinară competentă un dosar care să conţină următoarele documente:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original......veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare trebuie să cuprindă:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2008 in M.Of. 325 din 24-apr-2008