Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1895 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului ''Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării''

...ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare reciclatori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice, cod CAEN 3720, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, şi......în continuare colectori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice, cod CAEN 5157, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare.Deşeuri de ambalaje PET postconsum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 iunie 2004 in M.Of. 490 din 01-iun-2004

Ordinul 999/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

...instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 august 2003 in M.Of. 578 din 13-aug-2003

Ordinul 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2010 in M.Of. 889 din 30-dec-2010

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

...1 -9 fac parte integrantă din prezentele norme.ANEXA nr. 1:NOMENCLATORUL activităţilor din economia naţională care fac obiectul legii
Codul clasei CAEN
DENUMIRE
0111
Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
0112
Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a
......registrul comertului(1) .................................. , cod unic de înregistrare(1)...................................... ;
3. Sediul firmei: localitatea ....................................... ,str. .................................... , nr. .....................bloc ............. , scara ............ , etaj ........... , ap .............. , judet/sector ................................. , cod poştal ....................... , telefon ................................ , .......................... , fax .................... , ......................... , e-mail ........................ , web site ............................. ;
4. Obiectul de activitate
4.1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 noiembrie 2004 in M.Of. 1048 din 12-noi-2004

Hotarirea 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

...laptele sau ale produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/8718);h)dezvoltarea (promovarea) imobiliară - cod CAEN 411;i)fabricarea armamentului şi muniţiei - cod CAEN 254 şi fabricarea vehiculelor militare de luptă - cod CAEN 304.(2)În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 iulie 2008 in M.Of. 543 din 18-iul-2008

Ordinul 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iulie 2004 in M.Of. 623 din 09-iul-2004

Procedura de implementare din 2012 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02 Revizia 1)

...au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din......c)au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de preselecţie şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2012 in M.Of. 331 bis din 16-mai-2012