Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 64 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Ordinul 6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată."3.La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 621 din 12-aug-2016

Ordinul 497/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

...Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - "Acvacultura maritimă" sau 0322 - "Acvacultura în ape dulci".Sunt eligibile pentru finanţare atât întreprinderile care au istoric de funcţionare, cât şi întreprinderile nou înfiinţate, organizate sub următoarele forme:- Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G. nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 octombrie 2019 in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Ghid din 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3, noiembrie 2018

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2018 in M.Of. 1075 bis din 19-dec-2018

Ordinul 1117/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La articolul 47, alineatul (3) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017
Inapoi 1 2 3 4 5 6 7