Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4886 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.858 acte

Contract Colectiv de Munca 20.01/2005 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2005-2006

...depăşi 30% din salariu.(3)Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.(4)Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2005 in M.Of. 1 cc din 22-feb-2005

Metodologie-Cadru din 2012 privind mobilitatea personalului didactic din învaţamântul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

...iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2013 in M.Of. 64 bis din 30-ian-2013

Legea 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică după cum urmează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2003 in M.Of. 913 din 19-dec-2003

Norma din 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

...unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.Art. 23Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2006 in M.Of. 147 din 16-feb-2006

Ordinul 805/1999 privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

...EDB
Diferenţe trecute
EDH
Operat, data
......................................
PARTEA 12:BORDEROU DE DEBITE - SCĂDERINr. .............
Nr. crt.
Nr. rol
Numele şi prenumele
COD
arteră
Nr. poştal
AP.
Bloc
SC
Loc de muncă (COD SIRUES)
Marca sau nr. matricol
Data înşt. de plată.
NATURA DEBITULUI
COD
C
COD
C
COD
C
COD
C
COD
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 1999 in M.Of. 482 bis din 05-oct-1999

Ordinul 19a/6283/1999 privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

...EDB
Diferenţe trecute
EDH
Operat, data
......................................
PARTEA 12:BORDEROU DE DEBITE - SCĂDERINr. .............
Nr. crt.
Nr. rol
Numele şi prenumele
COD
arteră
Nr. poştal
AP.
Bloc
SC
Loc de muncă (COD SIRUES)
Marca sau nr. matricol
Data înşt. de plată.
NATURA DEBITULUI
COD
C
COD
C
COD
C
COD
C
COD
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 1999 in M.Of. 482 bis din 05-oct-1999

Legea 371/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2005 in M.Of. 1147 din 19-dec-2005

Norma din 1997 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

...se aplica, daca posturile au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de munca pe motivul reducerii personalului, in conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.Art. 4Plata sumelor corespunzatoare numarului de absolventi de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35l1997...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 august 1997 in M.Of. 209 din 27-aug-1997

Norma din 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

...unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.Art. 23Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2006 in M.Of. 147 din 16-feb-2006

Legea 94/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 aprilie 2007 in M.Of. 264 din 19-apr-2007