Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 127 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Decizia 367/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 330^7 din Codul de procedură civilă din 1865

...ca efect coroborarea acestuia cu legislaţia în vigoare, observând, în acelaşi timp, că, potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2014 in M.Of. 669 din 11-sep-2014

Ordinul 52/2011 privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul ''Creanţe fiscale'' din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate'', aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

...ale art. 81-83 şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1Începând cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizează, din oficiu, vectorul fiscal privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2011 in M.Of. 68 din 26-ian-2011

Hotarirea 399/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. cu valoarea de 1 leu a căror valoare se actualizează
Cod fiscal
Denumire
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)
13633330
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2011 in M.Of. 323 din 10-mai-2011

Hotarirea 1126/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...reevaluării
Cod de clasificaţie
Nr. M.F.P.
Denumirea imobilului
Persoana juridică ce administrează imobilul
Adresa imobilului
Valoarea de inventar actualizată
8.19.01
36.649
45-04
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0391 Braşov Cod fiscal 4317533 CF 13885
Judeţul Braşov
5.754.539,81
ANEXA Nr. 2:DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2011 in M.Of. 817 din 18-noi-2011

Hotarirea 1202/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

...finele anului, inclusiv pentru TVA fără drept de deducere conform alin. (4) şi (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, actualizata
72
55.500,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
73
- interne
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2011 in M.Of. 878 din 13-dec-2011

Hotarirea 1209/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu la care se actualizează valoarea de inventar
Cod fiscal
Denumire
1. Ordonator principal de credite
16335444
Ministerul Mediului şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite
15378153
Comisariatul General al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2011 in M.Of. 891 din 15-dec-2011

Hotarirea 208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la care se actualizează valoarea de inventar
Cod fiscal
Denumirea
1. Ordonator principal de credite
16335444
Ministerul Mediului şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite
15378153
Comisariatul General al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2012 in M.Of. 196 din 26-mar-2012

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

...raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Camerele notarilor publici vor pune la dispoziţia expropriatorului expertizele prevăzute la alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2011 in M.Of. 84 din 01-feb-2011

Decizia 14/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (9), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

...Textele de lege criticate au următorul cuprins:- Art. 4 alin. (9):"Raportul de evaluare se întocmeşte având în vedere expertiza actualizată de Camera Notarilor Publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*- Art. 6 alin. (1):"În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2012 in M.Of. 153 din 07-mar-2012

Ordinul 2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

...pentru contribuabili mijlocii vor notifica contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.(3)Lista contribuabililor se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute la art. 1.(4)Lista...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2010 in M.Of. 820 bis din 08-dec-2010