Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

...raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Camerele notarilor publici vor pune la dispoziţia expropriatorului expertizele prevăzute la alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2011 in M.Of. 84 din 01-feb-2011

Decizia 1/2010 în vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...fiscalComisia fiscală centralăÎn vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:La drepturile salariale, precum şi actualizările aferente acestora cu indicele de inflaţie, indiferent de modul în care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub formă de despăgubiri reprezentând drepturi salariale actualizate -, se calculează şi se reţine impozit pe venit, precum şi contribuţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2010 in M.Of. 512 din 22-iul-2010

Decizia 14/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (9), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

...Textele de lege criticate au următorul cuprins:- Art. 4 alin. (9):"Raportul de evaluare se întocmeşte având în vedere expertiza actualizată de Camera Notarilor Publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*- Art. 6 alin. (1):"În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2012 in M.Of. 153 din 07-mar-2012

Ordinul 2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

...pentru contribuabili mijlocii vor notifica contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.(3)Lista contribuabililor se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute la art. 1.(4)Lista...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2010 in M.Of. 820 bis din 08-dec-2010

Ordinul 3648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

...denumit în continuare Codul fiscal, precum şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, indiferent dacă aceştia îndeplinesc sau nu criteriile de selecţie prevăzute în anexă, şi al cărui reprezentant este mare contribuabil.(3)Criteriile de selecţie prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4)Lista marilor contribuabili, definiţi conform alin. (1) şi (2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2015 in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Hotarirea 374/2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş

...pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. crt.
Nr. MFP
Cod de clasificaţie
Denumirea imobilului
Caracteristicile tehnice actualizate ale imobilului care se transmite
Nr. carte funciară
Adresa imobilului din inventarul centralizat
Persoana juridică de la care se transmite imobilul
Codul unic de înregistrare fiscală
Persoana juridică la care se transmite imobilul
Codul unic de înregistrare fiscală
Valoarea de inventar actualizată
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2016 in M.Of. 396 din 25-mai-2016

Ordonanta urgenta 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

...art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) şi r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;c)"MJX" reprezintă cantitatea totală de energie furnizată şi transformată din volumele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2018 in M.Of. 803 din 19-sep-2018

Hotarirea 590/2015 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...DE IDENTIFICARE ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cod fiscal 10792013, CF 218037-C1-U1, pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar
Nr. MF
Codul de clasificaţie
Denumirea
Descrierea tehnică
(pe scurt)
Adresa
Anul dobândirii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iulie 2015 in M.Of. 569 din 29-iul-2015

Decizia 752/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...nr. 165/2013, grilele notariale se referă la ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2018 in M.Of. 173 din 23-feb-2018

Decizia 328/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...nr. 165/2013, grilele notariale se referă la ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2019 in M.Of. 676 din 14-aug-2019