Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Decizia 1/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6, 8 şi 9 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

...art. 42 şi art. 43 din Ordonanţa de urgenţă nr. 135/2020, se arată că autorii amendamentelor susţin că măsura legislativă se impune pentru respectarea calendarului majorării punctului de pensie, respectiv pentru majorarea salariilor de bază stabilite pentru personalul din învăţământ. Cele două abrogări prevăzute la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 ianuarie 2021 in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Metodologie-Cadru din 2016 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(9)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.(10)Încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 noiembrie 2016 in M.Of. 933 din 21-noi-2016

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...loc pe piaţa forţei de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a reţelei şcolare, care se bazează şi pe această ordonanţă de urgenţă, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor şcolare judeţene către unităţile administrativ-teritoriale locale şi judeţene a proiectului privind reorganizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Hotarirea 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului

...identificarea necesarului de finanţare complementar care trebuie asigurat din bugetul naţional şi programe guvernamentale;b)asumarea de către Guvern a calendarului îndeplinirii condiţiilor favorizante pentru a putea iniţia implementarea programelor europene începând cu anul 2021;c)stabilirea unui cadru financiar şi legislativ care să ofere soluţii pentru noul ciclu financiar, având în vedere prevederile Regulamentului general privind: modificarea ratei naţionale de cofinanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 noiembrie 2019 in M.Of. 888 din 04-noi-2019

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea şi urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a instituţiilor statului şi calendarul de implementare a acestei strategii.Aşadar, informatizarea sistemului public al instituţiilor din România şi interoperabilitatea sa vor fi prioritare în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...adoptării). În acest interval, în data de 18 septembrie 2017, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de dezbatere a propunerii legislative de la 45 la 60 de zile. Verificând calendarul afişat pe pagina de internet a Senatului, se constată că, indiferent de modul în care s-ar calcula termenul constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...elaborarea şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
MJ
CSM
ÎCCJ
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Procedura din 2022 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...informaţii publice furnizate de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale;2.Noutăţi legislative;3.Campanii derulate;4.Ghiduri fiscale;5.Comunicate de presă;6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale;7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 iunie 2022 in M.Of. 585 din 16-iun-2022