Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Rezolutia 1457/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea I - Parlamentul European

...47.îndeamnă Parlamentul să adopte norme privind publicarea tuturor contribuţiilor lobbyiştilor/reprezentanţilor grupurilor de interese la proiectele de politici, acte legislative şi amendamente, sub forma unei "amprente legislative";48.solicită Biroului să creeze posibilitatea tehnică pentru ca deputaţii care doresc să îşi publice calendarul pe pagina lor web oficială, şi în special întâlnirile cu lobbyiştii, să poată face acest lucru;IX.Direcţia Generală Politici...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 septembrie 2016 in Jurnalul Oficial 246L

Rezolutia 1657/29-apr-2021 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) aferent exerciţiului financiar 2019

...adoptată sunt raportate sistematic consiliului de administraţie; invită Agenţia ca, împreună cu Comisia, să ajusteze mai bine planificarea bugetară la calendarul adoptării actelor legislative; invită Comisia să implice Agenţia în pregătirea situaţiilor financiare legislative respective cât mai devreme posibil; constată, de asemenea, că rata de execuţie a creditelor de plată a fost de 92
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 340L

Hotarirea 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului

...identificarea necesarului de finanţare complementar care trebuie asigurat din bugetul naţional şi programe guvernamentale;b)asumarea de către Guvern a calendarului îndeplinirii condiţiilor favorizante pentru a putea iniţia implementarea programelor europene începând cu anul 2021;c)stabilirea unui cadru financiar şi legislativ care să ofere soluţii pentru noul ciclu financiar, având în vedere prevederile Regulamentului general privind: modificarea ratei naţionale de cofinanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2019 in M.Of. 888 din 04-noi-2019

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...loc pe piaţa forţei de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a reţelei şcolare, care se bazează şi pe această ordonanţă de urgenţă, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor şcolare judeţene către unităţile administrativ-teritoriale locale şi judeţene a proiectului privind reorganizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
CMS
MJ,
CSM
ÎCCJ,
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Metodologie-Cadru din 2016 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(9)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.(10)Încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2016 in M.Of. 933 din 21-noi-2016

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...adoptării). În acest interval, în data de 18 septembrie 2017, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de dezbatere a propunerii legislative de la 45 la 60 de zile. Verificând calendarul afişat pe pagina de internet a Senatului, se constată că, indiferent de modul în care s-ar calcula termenul constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019