Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.002 acte

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

...dobânzi;f)costuri financiare;g)pierderi din creanţe şi debitori diverşi;h)recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;i)implementarea modificărilor legislative.SECŢIUNEA 33:Tarife reglementateArt. 26(1)Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2015 in M.Of. 452 din 24-iun-2015

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
CMS
MJ,
CSM
ÎCCJ,
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Declaratie din 2004 a SENATULUI ROMÂNIEI

...istoria României trebuie să ne mobilizeze, în spiritul aceluiaşi consens naţional, pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană conform calendarului confirmat de Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles.Parlamentul României, alături de Administraţia Prezidenţială şi de Guvern, a contribuit la această reuşită, printr-o activitate intensă vizând armonizarea legislativă în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, pentru finalizarea reformei în armată şi pentru asigurarea interoperabilităţii cu structurile NATO, conform standardelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 aprilie 2004 in M.Of. 303 din 06-apr-2004

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...elaborarea şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
MJ
CSM
ÎCCJ
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea şi urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a instituţiilor statului şi calendarul de implementare a acestei strategii.Aşadar, informatizarea sistemului public al instituţiilor din România şi interoperabilitatea sa vor fi prioritare în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Decizia (UE, Euratom) 2019/1410/26-mar-2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2017, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive

...spre rezultate a fondurilor politicii de coeziune;
176.
consideră nesatisfăcător răspunsul Comisiei cu privire la recomandarea de a propune un calendar cu date-cheie pentru adoptarea cadrului legislativ, astfel încât punerea în aplicare a programelor operaţionale să înceapă la timp şi solicită Comisiei să prezinte o propunere concretă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 249L

Decizia 1255/18-iul-2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

...Comisiei Europene (2),(2)Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1)În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2018, Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (denumită în continuare "banca") a aprobat un calendar pentru punerea în aplicare a modificărilor de guvernanţă pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni la 17 iulie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 196L