Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 74 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.899 acte

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...loc pe piaţa forţei de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a reţelei şcolare, care se bazează şi pe această ordonanţă de urgenţă, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor şcolare judeţene către unităţile administrativ-teritoriale locale şi judeţene a proiectului privind reorganizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Declaratie din 2004 a SENATULUI ROMÂNIEI

...istoria României trebuie să ne mobilizeze, în spiritul aceluiaşi consens naţional, pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană conform calendarului confirmat de Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles.Parlamentul României, alături de Administraţia Prezidenţială şi de Guvern, a contribuit la această reuşită, printr-o activitate intensă vizând armonizarea legislativă în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, pentru finalizarea reformei în armată şi pentru asigurarea interoperabilităţii cu structurile NATO, conform standardelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2004 in M.Of. 303 din 06-apr-2004

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Acord din 06-iul-2007 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Ucrainei privind comerţul cu anumite produse din oţel

...asigură asistenţa tehnică în limitele mijloacelor bugetare disponibile pentru a ajuta Ucraina să adopte şi să pună în aplicare dispoziţii legislative compatibile cu cele adoptate şi aplicate de Comunitate. Această asistenţă este prevăzută în proiectele ce trebuie aprobate de ambele părţi şi prin identificarea clară, inter alia, a obiectivelor, a mijloacelor şi a calendarului.DECLARAŢIA nr. 4În cazul în care operatorii ucraineni ar înfiinţa centre de asistenţă în Comunitate care să proceseze în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 178L

Decizia (UE, EURATOM) 2018/1313/18-apr-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea III - Comisia

...posibilă aprobarea programelor de dezvoltare rurală la începutul următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să indice în propunerile sale legislative ce modificări sunt incluse în calendarul de elaborare a politicilor, de programare şi de punere în aplicare pentru a asigura că programele de dezvoltare rurală pot...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 248L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L

Decizia 1255/18-iul-2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

...Comisiei Europene (2),(2)Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1)În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2018, Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (denumită în continuare "banca") a aprobat un calendar pentru punerea în aplicare a modificărilor de guvernanţă pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni la 17 iulie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 196L

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

...Detalii privind proiectul: Site-ul va conţine toate resursele disponibile cu privire la ICSANT, inclusiv o colecţie a tuturor actelor legislative naţionale existente care pun în aplicare ICSANT în toate statele părţi, o colecţie de bune practici şi modele de legislaţie, articole academice, informaţii şi un calendar privind activităţile de informare, o adresă de e-mail specială pentru întrebări, informaţii privind asistenţa disponibilă, un chestionar cu răspunsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 314L