Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2881 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordinul 8/2002 pentru aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002

...pentru acele lucrări pentru care nu se pot stabili norme de timp.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 31 ianuarie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 ianuarie 2002 in M.Of. 76 din 31-ian-2002

Ordinul 160/2004 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap

...în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Florian Valeriu Sălăjeanu
ANEXĂ:CRITERIILE pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicapPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 2 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 noiembrie 2004 in M.Of. 1008 din 02-noi-2004

Hotarirea 1766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1182 din data de 28 decembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2005 in M.Of. 1182 din 28-dec-2005

Decizia 97/394/CE/06-iun-1997 privind datele minime care trebuie introduse în bazele de date destinate evidenţei animalelor şi produselor animale introduse în Comunitate

...data).Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 92/563/CEE/19-nov-1992 privind baza de date referitoare la condiţiile comunitare de import, prevăzută de proiectul Shift

...Comisiei
Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 367/2005 privind aprobarea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

...în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
ANEXĂ:CRITERII pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicapPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1079 din data de 30 noiembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 noiembrie 2005 in M.Of. 1079 din 30-noi-2005

Orientarea BCE/2022/25/19-mai-2022 privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare şi producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare şi de abrogare a Orientării BCE/2012/21 şi a Orientării (UE) 2021/834 ((UE) 2022/971)

...Anexa III
-
-
Anexa IV
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 166L din data de 22 iunie 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 22 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 166L

Decizia 1979/31-aug-2022 de stabilire a formularului şi a bazelor de date pentru transmiterea informaţiilor menţionate la articolul 18 alineatul (1) şi la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/895/UE a Comisiei

...Directiva 2012/18/UE.
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 272L din data de 20 octombrie 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 272L

Regulamentul 474/20-ian-2020 privind baza de date europeană pentru identificarea navelor

...utilizatorilor:Utilizatorii accesează EHDB prin serviciul de autentificare al Comisiei (EU Login).Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 100L din data de 1 aprilie 2020
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 1 aprilie 2020 in Jurnalul Oficial 100L

Decizia 1240/13-iul-2021 privind conformitatea portalului UE şi a bazei de date a UE pentru studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman cu cerinţele menţionate la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

...Ursula VON DER LEYEN
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 275L din data de 31 iulie 2021
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 31 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 275L