Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1462 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 606.756 acte

Ordinul 3692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

...82
4
16
83
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 773 din data de 11 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 decembrie 2013 in M.Of. 773 din 11-dec-2013

Ordinul 172/2001 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

...publice,Mihai Nicolae TănăsescuPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 5 martie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2001 in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordinul 78/2007 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit în anul fiscal 2007

...şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2007, indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 4,5%.Art. 2Direcţia generală legislaţie impozite directe, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor......Doica,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 69 din data de 30 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2007 in M.Of. 69 din 30-ian-2007

Ordinul 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

...realitatea datelor din inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii şi pentru actualizarea în termen a acestuia revine conducătorului entităţii.11.Verificarea respectării prezentelor precizări se face de către personalul de specialitate al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competenţelor deţinute de acestea.12.În anul 2014......modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 21 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 mai 2014 in M.Of. 374 din 21-mai-2014

Ordinul 58/N/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile

...amenajării teritoriului,
pentru Administraţie Publică Locală,
Nicolae Noica
Vlad Roşca
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică,
Victor Dinculescu
ANEXA:METODOLOGIE privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 28 septembrie 1999
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 1999 in M.Of. 469 din 28-sep-1999

Ordinul 19a/7910/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile

...amenajării teritoriului,
pentru Administraţie Publică Locală,
Nicolae Noica
Vlad Roşca
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică,
Victor Dinculescu
ANEXA:METODOLOGIE privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 28 septembrie 1999 ∀
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 1999 in M.Of. 469 din 28-sep-1999

Ordinul 240/2017 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017

...completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2017, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4%.Art. 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili......publice,
Viorel Ştefan
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 123 din data de 15 februarie 2017 氀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2017 in M.Of. 123 din 15-feb-2017

Ordinul 236/2016 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

...completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%.Art. 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili......Pescaru,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 25 februarie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2016 in M.Of. 146 din 25-feb-2016

Ordinul 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

...completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2019, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,8%.Art. 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili......publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 18 martie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2019 in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Ordinul 1453/2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

...completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2018, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%.Art. 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili......publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 182 din data de 27 februarie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2018 in M.Of. 182 din 27-feb-2018