Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Ordinul 24/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează."39.Punctul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:"201. Dezvoltarea în conturi analitice a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi este de competenţa fiecărei instituţii, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări şi/sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 bis din 28-dec-2006

Hotarirea 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013

...probleme economice şi care au fost considerate a fi "sensibile". În prezent, aceste sectoare sunt: industria cărbunelui, siderurgia, sectorul fibrelor sintetice, industria autovehiculelor şi construcţiile de nave. Regulile actuale pentru sectoarele sensibile sunt în curs de revizuire şi pot fi modificate radical în cursul următorilor ani.De asemenea, au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iunie 2006 in M.Of. 494 din 07-iun-2006

Hotarirea 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile*), alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)
24/firmă
2.
Cerere eliberare raport istoric despre o firmă
250/firmă
3.
Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)
20/fişă sintetică/ statistică
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 septembrie 2012 in M.Of. 667 din 24-sep-2012

Hotarirea 1422/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...evoluţia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade)
20 + 3 pentru fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
6.
Fişă sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită
30
7.
Informaţii statistice în funcţie de un singur criteriu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 octombrie 2006 in M.Of. 867 din 24-oct-2006

Norme Metodologice din 2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

...analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se întocmesc raportarile contabile stabilite potrivit legii.Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar sau la termenele de întocmire a raportarilor contabile, la alte perioade prevazute de actele normative în vigoare si ori de câte ori se considera necesar.28.În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 decembrie 2008 in M.Of. 870 din 23-dec-2008

Regulamentul 722/08-aug-2012 privind cerinţe speciale în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în Directivele 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului cu privire la dispozitivele medicale implantabile active şi la dispozitivele medicale fabricate utilizând ţesuturi de origine animală

...ţesuturi sau a unor derivaţi de origine animală, inclusiv o comparaţie cu ţesuturile cu risc mai scăzut sau cu substitutele sintetice;(b)o analiză a riscului actualizată;(c)o evaluare clinică actualizată;(d)date de testare şi/sau justificări actualizate, de exemplu în ceea ce priveşte standardele armonizate actuale;(e)identificarea oricăror modificări efectuate de la emiterea certificatului original (sau de la ultima reînnoire) care ar putea avea un...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 9 august 2012 in Jurnalul Oficial 212L

Regulament din 2008 al proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării

...şi infrastructuri şi la centrele de domenii şi infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate.(2)Evidenţa juridică a proprietăţii imobiliare cuprinde actele juridice care atestă dreptul de administrare/proprietate al ministerului asupra fiecărui imobil, elementele necesare identificării, respectiv planul de situaţie cu vecinătăţile, numărul topografic, numărul cărţii funciare, date sintetice privind destinaţia, suprafaţa totală şi pe categorii de folosinţă, precum şi documentele prin care se face înscrierea sau modificarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 septembrie 2008 in M.Of. 668 din 26-sep-2008

Decizia 2012/160/UE/01-mar-2012 privind dispoziţiile naţionale notificate de guvernul federal german de menţinere a valorilor-limită pentru plumb, bariu, arsen, antimoniu, mercur şi nitrozamine şi substanţe nitrozabile din jucării după data intrării în vigoare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

...pot fi introduse în gură, indiferent de vârsta utilizatorilor.(70)În plus, autorităţile germane remarcă faptul că, potrivit stadiului tehnologic actual, formarea de nitrozamine şi substanţe nitrozabile în timpul fabricării cauciucului natural sau sintetic poate, într-o mare măsură, să fie evitată prin utilizarea de acceleratori de vulcanizare adecvaţi.(71)În lumina justificărilor menţionate......la baloane pentru estimarea parametrilor de expunere.(76)Comisia este de acord, de asemenea, că, ţinând seama de stadiul tehnologic actual, formarea de nitrozamine şi substanţe nitrozabile în timpul fabricării cauciucului natural sau sintetic poate, într-o mare măsură, să fie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 20 martie 2012 in Jurnalul Oficial 80L

Decizia 903/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor şi ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...s-a statuat că domeniul de reglementare pentru care Guvernul este împuternicit să emită ordonanţe simple trebuie să fie redactat sintetic, clar şi să exprime conţinutul actului normativ. Legea de abilitare trebuie să definească precis domeniul de legiferare în care Guvernul poate emite ordonanţe pentru modificarea, completarea sau chiar pentru abrogarea unor acte normative în vigoare la acea dată. De altfel, abrogarea, ca şi modificarea constituie evenimente legislative - procedee de tehnică legislativă - care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 noiembrie 2007 in M.Of. 763 din 12-noi-2007

Decizia 83/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 martie 2009 in M.Of. 187 din 25-mar-2009