Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 637.019 acte

Anexa 2/01/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...pentru susţinerea unor instituţii de cultură de importanţă naţională, precum şi a unor publicaţii de mare prestigiu.- 1.2. Starea actuală a economiei româneştiStarea actuală a economiei româneşti se caracterizează, în mod sintetic, printr-un sistem instituţional slab structurat, determinat de: incertitudinea drepturilor de proprietate pentru o parte a avuţiei naţionale (active imobiliare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Norme Metodologice din 2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

...analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se întocmesc raportarile contabile stabilite potrivit legii.Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar sau la termenele de întocmire a raportarilor contabile, la alte perioade prevazute de actele normative în vigoare si ori de câte ori se considera necesar.28.În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2008 in M.Of. 870 din 23-dec-2008

Norme Metodologice din 2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă

...sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de câte ori se consideră necesar.16.În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2005 in M.Of. 23 bis din 07-ian-2005

Regulament din 2008 al proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării

...şi infrastructuri şi la centrele de domenii şi infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate.(2)Evidenţa juridică a proprietăţii imobiliare cuprinde actele juridice care atestă dreptul de administrare/proprietate al ministerului asupra fiecărui imobil, elementele necesare identificării, respectiv planul de situaţie cu vecinătăţile, numărul topografic, numărul cărţii funciare, date sintetice privind destinaţia, suprafaţa totală şi pe categorii de folosinţă, precum şi documentele prin care se face înscrierea sau modificarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2008 in M.Of. 668 din 26-sep-2008

Regulamentul 722/08-aug-2012 privind cerinţe speciale în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în Directivele 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului cu privire la dispozitivele medicale implantabile active şi la dispozitivele medicale fabricate utilizând ţesuturi de origine animală

...ţesuturi sau a unor derivaţi de origine animală, inclusiv o comparaţie cu ţesuturile cu risc mai scăzut sau cu substitutele sintetice;(b)o analiză a riscului actualizată;(c)o evaluare clinică actualizată;(d)date de testare şi/sau justificări actualizate, de exemplu în ceea ce priveşte standardele armonizate actuale;(e)identificarea oricăror modificări efectuate de la emiterea certificatului original (sau de la ultima reînnoire) care ar putea avea un...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 august 2012 in Jurnalul Oficial 212L

Decizia 903/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor şi ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...s-a statuat că domeniul de reglementare pentru care Guvernul este împuternicit să emită ordonanţe simple trebuie să fie redactat sintetic, clar şi să exprime conţinutul actului normativ. Legea de abilitare trebuie să definească precis domeniul de legiferare în care Guvernul poate emite ordonanţe pentru modificarea, completarea sau chiar pentru abrogarea unor acte normative în vigoare la acea dată. De altfel, abrogarea, ca şi modificarea constituie evenimente legislative - procedee de tehnică legislativă - care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2007 in M.Of. 763 din 12-noi-2007

Programa din 2009 pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2010

...României(B)ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ1.Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene2.Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene3.Statele Uniunii Europene:- privire generală şi sintetică- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria4.România ca parte a Uniunii Europene:- oportunităţi geografice ale României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2009 in M.Of. 755 bis din 05-noi-2009

Decizia 83/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2009 in M.Of. 187 din 25-mar-2009

Decizia 2012/160/UE/01-mar-2012 privind dispoziţiile naţionale notificate de guvernul federal german de menţinere a valorilor-limită pentru plumb, bariu, arsen, antimoniu, mercur şi nitrozamine şi substanţe nitrozabile din jucării după data intrării în vigoare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

...pot fi introduse în gură, indiferent de vârsta utilizatorilor.(70)În plus, autorităţile germane remarcă faptul că, potrivit stadiului tehnologic actual, formarea de nitrozamine şi substanţe nitrozabile în timpul fabricării cauciucului natural sau sintetic poate, într-o mare măsură, să fie evitată prin utilizarea de acceleratori de vulcanizare adecvaţi.(71)În lumina justificărilor menţionate......la baloane pentru estimarea parametrilor de expunere.(76)Comisia este de acord, de asemenea, că, ţinând seama de stadiul tehnologic actual, formarea de nitrozamine şi substanţe nitrozabile în timpul fabricării cauciucului natural sau sintetic poate, într-o mare măsură, să fie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 martie 2012 in Jurnalul Oficial 80L

Decizia 43/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 aprilie 2014 in M.Of. 268 din 11-apr-2014