Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4643 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Hotarirea 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

...9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilăÎn temeiul art. 72 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2009 in M.Of. 154 din 12-mar-2009

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...articolul 246 alineatele (2) şi (3) din Actul privind administraţia justiţiei (Lov om rettens pleje);- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung);- în Estonia: alineatul (86) din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia: articolul 40 din Codul de procedură civilă;- în Franţa: articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Islanda: articolul 32 alineatul (4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 339L

Decretul 378/1960 pentru modificarea unor dispoziţii, în legătură cu reorganizarea activităţii Notariatului de stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorală notarială, Decretul nr. 2142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Decretul-Lege nr. 511/1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară, Codul de procedură civilă, Codul civil şi din alte acte normative

...la cărţile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară, Codul de procedură civilă, Codul civil şi din alte acte normativePrezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Romîne decretează:Art. 1Decretul nr. 40 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 1960 in M.Of. 22 din 20-oct-1960

Metodologie din 2009 PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

...sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2009 in M.Of. 776 bis din 13-noi-2009

Legea 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

...nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată......contencios administrativ date pentru soluţionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative."Art. VLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2014 in M.Of. 753 din 16-oct-2014

Legea 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civilParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2012 in M.Of. 255 din 17-apr-2012

Legea 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

...INR;k) organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l) adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil;m) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui;n) stabileşte, prin hotărâre......4) În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori. De asemenea, va face...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2012 in M.Of. 386 din 08-iun-2012

Ordonanta 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

...ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civilÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 131/2011......privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. IOrdonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 608 din 29-aug-2011

Legea 36/1992 privind bugetul de stat pe anul 1992

...prescriptiaprescriptiei extinctive extinctiva; Decretul nr. 219/1960 privindobligatiile unitatilor debitoare urmare aprescriptiei extinctive- b) venituri din recuperarea Codul penal, Codul civil si Codul muncii;cheltuielilor de judecata, Decretul nr. 208/1976 privind evaluareaimputatii si despagubiri pagubelor aduse avutului obstesc- c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 1992 in M.Of. 69 din 21-apr-1992

Ordonanta urgenta 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civilAvând în vedere intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,luând în considerare faptul că aplicarea noilor reglementări civile este condiţionată de existenţa, la data intrării lor în vigoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2011 in M.Of. 696 din 30-sep-2011