Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Ordinul 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

...marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentului ordin;d)utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;e)cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat;f)cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;g)date de verificare a mărcii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2009 in M.Of. 433 din 25-iun-2009

Norma 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

...monede si pe tari încasarile, |
| |respectiv platile referitoare la dezvoltari de baze de date, procesari de date, |
| |consultanta hardware si software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicatii |
| |informatice, operatiuni de întretinere a calculatoarelor si a perifericelor, precum si |
| |alte servicii înrudite. |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|H10|Servicii juridice - însumeaza pe monede si pe tari platile efectuate de institutia de |
| |credit raportoare în favoarea nerezidentilor reprezentând servicii juridice (consultanta
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1031 bis din 27-dec-2006

Decizia 2010/425/UE/28-iul-2010 de modificare a Deciziei 2009/767/CE în ceea ce priveşte crearea, păstrarea şi publicarea listelor sigure referitoare la prestatorii de servicii de certificare supravegheaţi/acreditaţi de statele membre

...de un alt TSP şi este destinat specificării oficiale a responsabilităţii legale privind un serviciu şi facilitării afişării de către software-ul de verificare a unui detaliu juridic utilizatorului. Informaţiile furnizate în această extensie SUNT conforme cu utilizarea aferentă a dispoziţiei 5.5.6 şi SUNT conforme cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 199L

Protocol Aditional din 2005 la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

...practici2.Promovarea transparenţei şi a responsabilităţii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii- Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic şi prezentarea lor ca recomandări- Aprobarea şi implementarea codului de etică pentru personalul de la curţile de apel- Realizarea unui software pentru documentarea şi obţinerea de referinţe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii- Publicarea raportului finalCAPITOLUL III:Verificarea rezultatelor obţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 946 din 25-oct-2005

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în conditiile legii, ca urmare a denominarii monedei nationale, potrivit legii.(2)Modificarile de software prevazute la alin. (1) se vor face, daca este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2005 in M.Of. 348 din 25-apr-2005

Hotarirea 2398/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în condiţiile legii, ca urmare a denominării monedei naţionale, potrivit legii.(2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2005 in M.Of. 75 din 21-ian-2005

Norme Tehnice din 2001 SI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

...AAAA
Date despre aplicatii
Tip aplicaţie: postă electronică, navigare pe web, tranzacţii de orice tip, transfer de fişiere, validare de software, subscriere pe web la anumite servicii oferite de terti, etc.
Alte informaţii cerute de aplicaţiile mentionate mai sus
_________________* În cazul modificării formei sau statutului persoanei juridice, persoana juridică este obligată să reînnoiască contractul cu FSC.**În cazul în care se schimbă reprezentantul legal sau persoana de contact, persoanele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2001 in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitate în mijloacele de informare în masă;k)realizarea de sondaje şi studii;l)achiziţia de material didactic, mobilier...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2004 in M.Of. 137 din 16-feb-2004

Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

...unei ameninţări la adresa infrastructurilor importante, în funcţie de o vulnerabilitate determinată, generând efecte de insecuritate;28.furnizor extern - persoană juridică sau fizică autorizată furnizoare de bunuri (precum hardware, licenţe software, componente etc.) şi soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;29.furnizor de servicii IT externalizate - persoană juridică sau persoană fizică autorizată cu obiect de activitate şi expertiză în domeniul serviciilor informatice, furnizoare de servicii informatice în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 aprilie 2015 in M.Of. 227 din 03-apr-2015

Regulamentul 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

...monede şi pe ţări încasările, respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii înrudite.
H10
Servicii juridice - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând servicii juridice (consultanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2012 in M.Of. 67 bis din 27-ian-2012