Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004

...d)declaraţiile vamale şi facturile corespunzătoare operaţiunilor derulate, în copie, certificate de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societăţii.Art. 47Operaţiunile cu produse militare privind asistenţa tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform Ordonanţei de urgenţă, se efectuează în baza autorizaţiei pentru efectuarea de astfel de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 februarie 2005 in M.Of. 143 din 17-feb-2005

Anexa 1-12/2000 la Hotararea nr. 627 din 13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; Cod 7220, 7223, 7250, 7260;22.elaborarea de produse software; Cod 7240;23.cooperare economică internaţională: Cod 6521; 6522; 6523;24.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;25.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;26.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 iulie 2000 in M.Of. 357 din 31-iul-2000

Contract din 2006 DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII FINANCIARE PENTRU RESTRUCTURAREA 'COMPANIEI NAŢIONALE 'POŞTA ROMÂNĂ' - S.A.

...22.000.000 EUR Încheiat intre CFR Calatori şi Hewlett Packard România, având drept obiect producerea şi implementarea unui sistem software pentru operaţiunile de emitere a biletelor în cadrul transportului feroviar (2005)
SBS Broadcasting S.A. - Membru al echipei ce a acordat consultanta juridica cu privire la achiziţia în valoare de 22.500.000 EUR a posturilor de radio Kiss FM şi Radio Star
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 decembrie 2006 in M.Of. 1013 din 20-dec-2006

Rectificare din 2023 în anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022 pentru aprobarea Normelor de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1257 din 28 decembrie 2022

...instrucţiuni
75
Criteriul de succes 3.3.3 Sugestie de eroare
76
Criteriul de succes 3.3.4 Prevenirea erorilor (juridice, financiare, de date)
77
Tabel 11.11 EN 301 549 V3.2.1: Criteriul de succes al software-ului: prevenirea erorilor (juridice, financiare, date)
78
4. Robusteţea
79
Ghid 4.1 Compatibil
80
Criteriul de succes 4.1.1
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 ianuarie 2023 in M.Of. 37 din 12-ian-2023

Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE

...193:Articolul DIGIT.12: Transferul codului sursă sau accesul la acesta1.O parte nu prevede transferul codului sursă al software-ului deţinut de o persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi şi nici accesul la acesta.2.Pentru mai multă certitudine:(a)excepţiile generale, excepţiile privind securitatea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 444L

Acord din 30-dec-2020 comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte

...cauză.Art. 207:Transferul codului sursă sau accesul la acesta(1)Niciuna dintre părţi nu prevede transferul codului sursă al software-ului deţinut de o persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi şi nici accesul la acesta.(2)Pentru mai multă certitudine:a)excepţiile generale, excepţiile privind securitatea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Norme Tehnice din 2001 SI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

...AAAA
Date despre aplicatii
Tip aplicaţie: postă electronică, navigare pe web, tranzacţii de orice tip, transfer de fişiere, validare de software, subscriere pe web la anumite servicii oferite de terti, etc.
Alte informaţii cerute de aplicaţiile mentionate mai sus
_________________* În cazul modificării formei sau statutului persoanei juridice, persoana juridică este obligată să reînnoiască contractul cu FSC.**În cazul în care se schimbă reprezentantul legal sau persoana de contact, persoanele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 decembrie 2001 in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitate în mijloacele de informare în masă;k)realizarea de sondaje şi studii;l)achiziţia de material didactic, mobilier...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 februarie 2004 in M.Of. 137 din 16-feb-2004

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Nord'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Sud'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007