Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 160 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Hotarirea 66/2015 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice(- Anexa nr. 6 la norme)
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 ianuarie 2016 in M.Of. 23 din 13-ian-2016

Norma 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României

...valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii înrudite.
H10
Servicii juridice - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând servicii juridice (consultanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2004 in M.Of. 615 din 07-iul-2004

Ordinul 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

...marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentului ordin;d)utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;e)cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat;f)cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;g)date de verificare a mărcii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 iunie 2009 in M.Of. 433 din 25-iun-2009

Norma 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

...monede si pe tari încasarile, |
| |respectiv platile referitoare la dezvoltari de baze de date, procesari de date, |
| |consultanta hardware si software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicatii |
| |informatice, operatiuni de întretinere a calculatoarelor si a perifericelor, precum si |
| |alte servicii înrudite. |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|H10|Servicii juridice - însumeaza pe monede si pe tari platile efectuate de institutia de |
| |credit raportoare în favoarea nerezidentilor reprezentând servicii juridice (consultanta
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 decembrie 2006 in M.Of. 1031 bis din 27-dec-2006

Regulamentul 2151/16-dec-2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

...74111000-0
Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
74111100-1
Servicii de consultanţă juridică
74111200-2
Servicii de reprezentare juridică
74112000-7
Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
74112100-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
74112110-1
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
74113000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
74113100-5
Servicii de documentare
74113200-6
Servicii de certificare
74113210-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
74114000-1
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Protocol Aditional din 2005 la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

...practici2.Promovarea transparenţei şi a responsabilităţii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii- Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic şi prezentarea lor ca recomandări- Aprobarea şi implementarea codului de etică pentru personalul de la curţile de apel- Realizarea unui software pentru documentarea şi obţinerea de referinţe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii- Publicarea raportului finalCAPITOLUL III:Verificarea rezultatelor obţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 octombrie 2005 in M.Of. 946 din 25-oct-2005

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în conditiile legii, ca urmare a denominarii monedei nationale, potrivit legii.(2)Modificarile de software prevazute la alin. (1) se vor face, daca este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 aprilie 2005 in M.Of. 348 din 25-apr-2005

Hotarirea 2398/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în condiţiile legii, ca urmare a denominării monedei naţionale, potrivit legii.(2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 ianuarie 2005 in M.Of. 75 din 21-ian-2005

Norme Tehnice din 2001 SI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

...AAAA
Date despre aplicatii
Tip aplicaţie: postă electronică, navigare pe web, tranzacţii de orice tip, transfer de fişiere, validare de software, subscriere pe web la anumite servicii oferite de terti, etc.
Alte informaţii cerute de aplicaţiile mentionate mai sus
_________________* În cazul modificării formei sau statutului persoanei juridice, persoana juridică este obligată să reînnoiască contractul cu FSC.**În cazul în care se schimbă reprezentantul legal sau persoana de contact, persoanele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 decembrie 2001 in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitate în mijloacele de informare în masă;k)realizarea de sondaje şi studii;l)achiziţia de material didactic, mobilier...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 februarie 2004 in M.Of. 137 din 16-feb-2004