Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 42/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare

...Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel Bucureşti, Galaţi, Cluj, Iaşi, Timişoara, Oradea, Suceava, Craiova şi Constanţa au transmis practică judiciară relevantă asupra chestiunii de drept supuse dezlegării, precum şi opinii teoretice, iar curţile de apel Alba Iulia, Bacău, Braşov, Târgu......art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 operează de drept, în toate cazurile şi fără vreo distincţie.62. Practică judiciară în acest sens a fost identificată la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 septembrie 2022 in M.Of. 911 din 15-sep-2022

Decizia 435/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

...De altfel, exercitarea apelului dincolo de limitele legale reprezintă şi o încălcare a prevederilor art. 129 din Constituţie. Mai mult, practica judiciară permite exercitarea cu rea-credinţă a dreptului de a formula apel al inculpatului, acesta retractând un consimţământ irevocabil, cu încălcarea......neconstituţionalitatea unui text într-o anumită interpretare dată de instanţele judecătoreşti, în contextul în care a constatat că există o practică judiciară cvasiunanimă şi de durată - aparţinând inclusiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -, care a dat textului valenţe neconstituţionale. În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 decembrie 2022 in M.Of. 1181 din 09-dec-2022

Decizia 729/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

...natura juridică a termenului regresiv reglementat de art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea a observat că practica judiciară cvasiunanimă a calificat termenul de minimum 5 zile de sesizare a instanţei pentru prelungirea arestării preventive ca fiind un termen......valenţe de neconstituţionalitate textului criticat. În acest sens, prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, Curtea a observat că practica judiciară cvasiunanimă, în special cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a calificat termenul de minimum 5 zile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 februarie 2017 in M.Of. 137 din 23-feb-2017

Decizia 2/2018 [R] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la natura juridică a proceselor-verbale întocmite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013), de către inspectorii antifraudă şi posibilitatea contestării acestora

...deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii.7. Chestiunea de drept ce face obiectul prezentei sesizări este nouă, nefiind conturată o practică judiciară consacrată, iar asupra problemei de drept semnalate Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat anterior printr-o hotărâre......fiscale determinate/stabilite în cadrul controalelor efectuate de inspectorii antifraudă.Tribunalul Bucureşti a comunicat în susţinerea punctului de vedere şi practică judiciară recentă privind respingerea ca inadmisibile a contestaţiilor/acţiunilor formulate în mod direct împotriva actului de control/procesului-verbal întocmit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 februarie 2018 in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Decizia 289/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a sintagmei ''sistem de alarmă'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal

...sau să surprindă momentul sustragerii fără drept de bunuri, iar, pe de altă parte, aşa cum a fost reţinut în practica judiciară, prin sistem de alarmă scos din funcţiune se înţelege un sistem de alarmă scos din funcţiune în integralitatea sa, care......neconstituţionalitatea unui text într-o anumită interpretare dată de instanţele judecătoreşti, în contextul în care a constatat că există o practică judiciară cvasiunanimă şi de durată - aparţinând inclusiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -, care a dat textului valenţe neconstituţionale. În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 august 2020 in M.Of. 726 din 12-aug-2020

Instructiuni din 25-ian-2008 CU PRIVIRE LA PROCEDURA JURISDICŢIONALĂ ÎN FAŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

...în interesul bunei desfăşurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziţia persoanelor interesate instrucţiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenţă judiciară, precum şi cu privire la desfăşurarea procedurii orale,Decide să adopte prezentele Instrucţiuni practice:CAPITOLUL I:ASUPRA PROCEDURII SCRISESECŢIUNEA A:Cererea introductivă(1)Depunerea cererii introductive1.Orice cerere introductivă este adresată grefei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 13 martie 2008 in Jurnalul Oficial 69L

Instructiuni din 11-iul-2012 PRACTICE PENTRU PĂRŢI CU PRIVIRE LA PROCEDURA JURISDICŢIONALĂ ÎN FAŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

...în interesul bunei desfăşurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziţia persoanelor interesate instrucţiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenţă judiciară, precum şi cu privire la desfăşurarea procedurii orale,DECIDE SĂ ADOPTE PREZENTELE INSTRUCŢIUNI PRACTICE:-****-PARTEA I:DEFINIREA UNOR TERMENI1.Convenţiile terminologice adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 septembrie 2012 in Jurnalul Oficial 260L

Hotarirea 1183/2008 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal

...Codului penal a unor infracţiuni prevăzute în prezent în legi penale speciale şi care au o mai mare frecvenţă în practica judiciară (infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, infracţiuni informatice, infracţiuni de corupţie etc.).Astfel, în proiectul Codului penal trebuie introduse toate acele......incriminare. Vor fi avute în vedere, spre a fi incluse în partea specială a Codului, categoriile de infracţiuni cu care practica judiciară se confruntă în mod frecvent, cele prin care se aduce atingere unor valori sociale fundamentale pentru o societate democratică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 octombrie 2008 in M.Of. 686 din 08-oct-2008

Decizia 489/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma ''ori în cadrul oricărei persoane juridice'' raportat la art. 291 alin. (1) din Codul penal

...în timp a "exercitării influenţei" în raport cu "pretinderea de bani sau alte foloase". În acest sens, fac referire la practica judiciară care a stabilit că nu există trafic de influenţă dacă suma pretinsă de traficantul de influenţă s-a realizat după......să facă necesară intervenţia legiuitorului pentru clarificarea noţiunii. Mai mult, constată că, în jurul acestui concept, a fost dezvoltată o practică judiciară constantă încă din anul 1969, incriminarea actuală preluând cele două noţiuni din Codul penal anterior, astfel că nu există...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 august 2016 in M.Of. 661 din 29-aug-2016

Decizia 55/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...Totodată, s-a menţionat că o astfel de problemă s-a discutat şi cu ocazia întâlnirii profesionale de unificare a practicii judiciare din data de 11 martie 2016, când s-a stabilit, cu opinie majoritară, că profesionistul datorează taxă judiciară de timbru pentru exercitarea căii de atac în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 193/2000, republicată, cu completările......atunci când scutirea de obligaţia timbrajului a fost prevăzută de legiuitor în considerarea calităţii reclamantului, anexându-se în acest sens practică judiciară.La nivelul Secţiei I civile a Tribunalului Galaţi, opinia unanimă este în sensul că scutirea de la plata taxei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 noiembrie 2017 in M.Of. 943 din 29-noi-2017