Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 242 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Decizia 42/2023 [A] privind interpretarea şi aplicarea art. 25 teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 şi condiţiile de acordare a acestuia.35. Este îndeplinită şi condiţia de noutate a problemei de drept din moment ce se solicită interpretarea art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 234/2019, intervenţie legislativă relativ recentă, ulterioară adoptării Legii-cadru nr. 153/2017 şi Codului administrativ.36. Totodată, ştiut fiind că......noutatea unei chestiuni se pierde pe măsură ce problema de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, concretizată într-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 august 2023 in M.Of. 767 din 24-aug-2023

Decizia 33/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.61. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......62. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iunie 2022 in M.Of. 642 din 29-iun-2022

Decizia 46/2020 [R] referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă sporul pentru condiţiile de muncă prevăzut de art. 1 din anexa nr. VIII cap. I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 este supus sau nu aplicării etapizate prevăzute de art. 38 din aceeaşi lege''

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.44. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei). De asemenea noutatea se poate raporta la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării ei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 noiembrie 2020 in M.Of. 1154 din 27-noi-2020

Decizia 5/2019 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eşalonării la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

...relativ recent (Legea nr. 85/2014 a intrat în vigoare la 28 iunie 2014). Apoi, el reprezintă un element de noutate în materia legislaţiei privind insolvenţă, în legea anterioară (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei) neexistând o astfel de soluţie legislativă. Nu în ultimul rând, caracterul de noutate nu s-a pierdut, întrucât chestiunea în discuţie nu a primit o dezlegare nici din partea Înaltei Curţi de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2019 in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...2013 are menirea de a asigura o corelaţie între cele două acte normative aflate în conexiune, fără a aduce o noutate legislativă, de natură să conducă la o interpretare diferită a normelor legale ce se solicită a fi lămurite.50. De asemenea, în determinarea caracterului noutăţii este important de verificat dacă o instanţă este învestită să se pronunţe asupra unei probleme de drept pentru prima dată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016

Decizia 54/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.138. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).139. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 63 din 20-ian-2021

Decizia 61/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).82. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 februarie 2020 in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Decizia 50/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).57. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iulie 2020 in M.Of. 665 din 27-iul-2020

Decizia 49/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă sesiile, ca instituţii juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după 6 martie 1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere şi ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 18/1991): ''au posedat în trecut terenuri agricole''

...nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).55. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 iulie 2020 in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Decizia 50/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din secţiunea a 6-a, capitolul VIII, anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.58. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca fiind îndeplinită în cazul în care s-ar impune clarificarea, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).59. În aceşti parametri de evaluare a......cerinţei noutăţii chestiunii de drept se observă că dispoziţiile legale a căror interpretare a prilejuit formularea sesizării de faţă se află în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2020 in M.Of. 82 din 05-feb-2020