Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 205 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 33/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.61. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......62. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iunie 2022 in M.Of. 642 din 29-iun-2022

Decizia 80/2021 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

...patra condiţie de admisibilitate a sesizării.40. În ceea ce priveşte a cincea condiţie de admisibilitate, referitoare la caracterul de noutate, se consideră că, în pofida faptului că dispoziţiile supuse interpretării se regăsesc în fondul legislativ încă din anul 2011, noutatea problemei de drept este dată de faptul că 14 dintre cele 15 curţi de apel au comunicat faptul că, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 ianuarie 2022 in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Decizia 46/2020 [R] referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă sporul pentru condiţiile de muncă prevăzut de art. 1 din anexa nr. VIII cap. I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 este supus sau nu aplicării etapizate prevăzute de art. 38 din aceeaşi lege''

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.44. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei). De asemenea noutatea se poate raporta la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării ei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 noiembrie 2020 in M.Of. 1154 din 27-noi-2020

Decizia 61/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).82. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 februarie 2020 in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Decizia 5/2019 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eşalonării la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

...relativ recent (Legea nr. 85/2014 a intrat în vigoare la 28 iunie 2014). Apoi, el reprezintă un element de noutate în materia legislaţiei privind insolvenţă, în legea anterioară (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei) neexistând o astfel de soluţie legislativă. Nu în ultimul rând, caracterul de noutate nu s-a pierdut, întrucât chestiunea în discuţie nu a primit o dezlegare nici din partea Înaltei Curţi de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2019 in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...2013 are menirea de a asigura o corelaţie între cele două acte normative aflate în conexiune, fără a aduce o noutate legislativă, de natură să conducă la o interpretare diferită a normelor legale ce se solicită a fi lămurite.50. De asemenea, în determinarea caracterului noutăţii este important de verificat dacă o instanţă este învestită să se pronunţe asupra unei probleme de drept pentru prima dată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016

Decizia 50/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).57. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iulie 2020 in M.Of. 665 din 27-iul-2020

Decizia 49/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă sesiile, ca instituţii juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după 6 martie 1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere şi ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 18/1991): ''au posedat în trecut terenuri agricole''

...nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).55. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 iulie 2020 in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Decizia 50/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din secţiunea a 6-a, capitolul VIII, anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.58. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca fiind îndeplinită în cazul în care s-ar impune clarificarea, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).59. În aceşti parametri de evaluare a......cerinţei noutăţii chestiunii de drept se observă că dispoziţiile legale a căror interpretare a prilejuit formularea sesizării de faţă se află în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2020 in M.Of. 82 din 05-feb-2020

Decizia 296/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...din lege, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege. Acestea nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 ianuarie 2002 in M.Of. 39 din 21-ian-2002