Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59881 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Hotarirea 25/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE - COM (2023) 690

...DEPUTAŢILOR,
ALFRED-ROBERT SIMONIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 10 aprilie 2024
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 aprilie 2024 in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Hotarirea 26/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou plan de creştere pentru Balcanii de Vest - COM (2023) 691

...DEPUTAŢILOR,
ALFRED-ROBERT SIMONIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 10 aprilie 2024
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 aprilie 2024 in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Hotarirea 156/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală - COM (2023) 298 final

...SENATULUI,
SORIN-MIHAI CÎMPEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1105 din data de 8 decembrie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 decembrie 2023 in M.Of. 1105 din 08-dec-2023

Hotarirea 93/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Reformarea legislaţiei în domeniul farmaceutic şi măsuri de combatere a rezistenţei la antimicrobiene - COM (2023) 190 final

...SENATULUI,
SORIN-MIHAI CÎMPEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 866 din data de 26 septembrie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 septembrie 2023 in M.Of. 866 din 26-sep-2023

Hotarirea 17/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o politică consolidată de interoperabilitate a sectorului public - Conectarea serviciilor publice, sprijinirea politicilor publice şi furnizarea de beneficii publice - Către o ''Europă interoperabilă'' - COM (2022) 710 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 23 martie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 martie 2023 in M.Of. 238 din 23-mar-2023

Hotarirea 154/2022 referitoare la Pachetul de primăvară privind Semestrul european 2022, care cuprinde Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Semestrul european 2022 - Pachetul de primăvară - COM(2022) 600 final, Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2022 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2022 - COM(2022) 624 final, Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei - Raportul de ţară din 2022 privind România care însoţeşte documentul Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2022 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2022 - SWD(2022) 624 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1068 din data de 3 noiembrie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 noiembrie 2022 in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 73/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM(2020) 760 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 72/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună - COM(2020) 846

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 65/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei pieţe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei - COM (2021) 350

...DEPUTAŢILOR,
FLORIN-CLAUDIU ROMAN
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 74/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM(2021) 44 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021