Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53467 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege,TITLUL I:Definirea şi interzicerea unor practici comerciale incorecteCAPITOLUL I:Dispoziţii......modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 28 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2007 in M.Of. 899 din 28-dec-2007

Hotarirea 18/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup - răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 COM (2020) 112 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 7 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2020 in M.Of. 366 din 07-mai-2020

Ordonanta urgenta 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

...Ciocănea,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 17 martie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2008 in M.Of. 203 din 17-mar-2008

Hotarirea 102/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 12 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2018 in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 98/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 12 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2018 in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303

...DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 12 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2018 in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 54/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

...DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 21 septembrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2018 in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 105/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 11 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 103/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 11 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 94/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 12 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2018 in M.Of. 593 din 12-iul-2018