Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3029 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.287 acte

Ordinul 971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

...şi a municipiului Bucureşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 462 din data de 30 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 30 mai 2020 in M.Of. 462 din 30-mai-2020

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 13 din 8 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 iunie 2019

...a II-a civilă".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 497 din data de 19 iunie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iunie 2019 in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Acord administrativ din 2014 privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu

...Ministerul Transporturilor din România
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Hotarirea 868/2015 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014

...4 decembrie 2014Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015 攀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Ordinul 3768/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare'' la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

...educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 20 aprilie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 aprilie 2017 in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Legea 219/2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

...CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 23 noiembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2016 in M.Of. 940 din 23-noi-2016

Decizia 388/06-mar-2020 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/428/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte derogările de la regulile competiţiilor ecvestre şi de modificare a Deciziei 2009/712/CE a Comisiei în ceea ce priveşte referinţele la legislaţia zootehnică

...stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/428/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte derogările de la regulile competiţiilor ecvestre şi de modificare a Deciziei 2009/712/CE a Comisiei în ceea ce priveşte referinţele la legislaţia zootehnică[notificată cu numărul C(2020) 1269](Text cu relevanţă pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,având în vedere Tratatul privind funcţionarea......
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 10 martie 2020 in Jurnalul Oficial 73L

Regulamentul 3199/22-nov-1993 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

...metilic.Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 92/216/CEE/26-mar-1992 privind culegerea datelor referitoare la competiţiile de ecvidee în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 90/428/CEE a Consiliului

...Comisiei
Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2007/194/CE/14-nov-2006 de declarare a unei operaţiuni de concentrare ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE (Cazul nr. COMP/M.4180 - Gaz de France/Suez)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 martie 2007 in Jurnalul Oficial 88L