Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3058 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 649.864 acte

Decizia 75/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...asistent,
Patricia Marilena Ionea
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 493 din data de 12 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2021 in M.Of. 493 din 12-mai-2021

Decizia 16/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...asistent,
Cosmin-Marian Văduva
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 369 din data de 9 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2021 in M.Of. 369 din 09-apr-2021

Legea 219/2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

...CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 23 noiembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 940 din 23-noi-2016

Acord administrativ din 2014 privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu

...Ministerul Transporturilor din România
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Hotarirea 868/2015 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014

...la 4 decembrie 2014Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Ordinul 3768/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare'' la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

...educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 20 aprilie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 aprilie 2017 in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Ordinul 601/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

...şi a municipiului Bucureşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 462 din data de 30 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2020 in M.Of. 462 din 30-mai-2020

Decizia 463/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...asistent,
Cosmin-Marian Văduva
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 911 din data de 12 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2019 in M.Of. 911 din 12-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 13 din 8 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 iunie 2019

...II-a civilă".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 497 din data de 19 iunie 2019 挀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2019 in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Decizia 388/06-mar-2020 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/428/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte derogările de la regulile competiţiilor ecvestre şi de modificare a Deciziei 2009/712/CE a Comisiei în ceea ce priveşte referinţele la legislaţia zootehnică

...stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/428/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte derogările de la regulile competiţiilor ecvestre şi de modificare a Deciziei 2009/712/CE a Comisiei în ceea ce priveşte referinţele la legislaţia zootehnică[notificată cu numărul C(2020) 1269](Text cu relevanţă pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,având în vedere Tratatul privind funcţionarea......
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 martie 2020 in Jurnalul Oficial 73L