Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2803 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Decizia 2007/194/CE/14-nov-2006 de declarare a unei operaţiuni de concentrare ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE (Cazul nr. COMP/M.4180 - Gaz de France/Suez)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 martie 2007 in Jurnalul Oficial 88L

Decizia 2002/811/CE /03-oct-2002 de stabilire de note orientative care să completeze anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

...caz. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2005/174/CE/28-feb-2005 de stabilire a notelor explicative ce completează partea B din anexa II la Directiva 90/219/CEE a Consiliului privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic [notificată cu numărul C(2005) 413] (Text cu relevanţă pentru SEE)

...alta. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2001/677/CE/10-aug-2001 privind un format de raport care trebuie completat de către statele membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 1999/94/CE [notificată cu numărul C(2001) 1883]

...OP) Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Rectificare din 15-dec-2017 la Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 335L

Regulamentul 1566/13-sep-2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

...concesiuni în următorii ani.Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 254L din data de 30 septembrie 2017
......
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 septembrie 2017 in Jurnalul Oficial 254L

Codul Fiscal din 2003 CODUL FISCAL (Legea nr. 571/2003)

...cazul jocurilor sportive.Nu sunt venituri impozabile primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;u)premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi alte......în vigoare;l)impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;m)alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.(8)Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2003 in M.Of. 927 din 23-dec-2003

Instructiuni din 2009 pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972

...teritoriale de pensii din România.(2)Dacă cererea este depusă la instituţia de la locul de reşedinţă al solicitantului, solicitantul completează şi transmite, prin intermediul instituţiei respective, casei teritoriale de pensii formularul E124, intitulat "Cerere pentru acordarea ajutorului de deces", împreună cu documentele justificative necesare în conformitate cu legislaţia română în vigoare: certificatul de deces; actul de identitate al solicitanţilor; actele de stare civilă ale solicitanţilor, din care să......din statul în care dreptul la ajutorul de deces este recunoscut, formularul E124, intitulat "Cerere pentru acordarea ajutorului de deces", completat de solicitant, împreună cu documentele justificative necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului respectiv, menţionate în formularul E124...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 2009 in M.Of. 355 bis din 27-mai-2009

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

...prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.
(1)Cerinţe minime:1.FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.3.Consultarea dosarului personal de către......beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.
2
1. CR completează dosarul personal al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.
1
2. FSS
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2019 in M.Of. 100 bis din 08-feb-2019

Ordinul 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

...înfiinţării; declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declaraţia se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în......de venit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se completează în două exemplare, un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2017 in M.Of. 1027 din 27-dec-2017