Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 17839 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Ordonanta urgenta 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 2 aprilie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 aprilie 2021 in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Hotarirea 33/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 14 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 aprilie 2021 in M.Of. 391 din 14-apr-2021

Hotarirea 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe - COM(2021) 71 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 11 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 mai 2021 in M.Of. 486 din 11-mai-2021

Hotarirea 537/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

...Gîtman,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 26 aprilie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 aprilie 2022 in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 46/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal - COM (2022) 707 final

...SENATULUI,
SORIN-MIHAI CÎMPEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 28 aprilie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2023 in M.Of. 366 din 28-apr-2023

Hotarirea 44/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte acordurile de cooperare administrativă în materie de TVA necesare pentru era digitală - COM (2022) 703 final

...SENATULUI,
SORIN-MIHAI CÎMPEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 28 aprilie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2023 in M.Of. 366 din 28-apr-2023

Hotarirea 50/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/413 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră - COM (2023) 126 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 5 mai 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 mai 2023 in M.Of. 388 din 05-mai-2023

Hotarirea 936/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1.230 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plăţile transfrontaliere în Uniune

...externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 25 iulie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 iulie 2022 in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Hotarirea 25/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 şi (UE) 2017/746 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale şi dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro - COM (2023) 10 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 239 din data de 23 martie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 martie 2023 in M.Of. 239 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

...de la faptul că schema de pensii a instituţiilor Uniunii Europene este reglementată numai de Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, iar legislaţia UE reglementează regulile de securitate socială ale tuturor funcţionarilor şi agenţilor care lucrează în instituţiile Uniunii Europene,ţinând cont de faptul......instituţia desemnată determină stagiul de cotizare realizat, numărul total de puncte, data împlinirii vârstei standard de pensionare de către funcţionarul UE şi stagiul complet de cotizare, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.(2)Pe baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 august 2021 in M.Of. 784 din 13-aug-2021