Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Decizia 1338/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...mod expres într-o lege organică - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.De asemenea, sunt invocate aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind caracterul efectiv al căilor interne de recurs, cu referire la hotărârile pronunţate în cauzele Tudor Tudor împotriva României, 2009, Viaşu împotriva României, 2008, Faimblat împotriva României, 2009, Katz împotriva României, 2009.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 decembrie 2011 in M.Of. 895 din 16-dec-2011

Decizia 577/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport contra Comisiei, C368/89 Crispoltoni contra Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 august 2012 in M.Of. 578 din 14-aug-2012

Decizia 17/2015 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României

...civile, care să funcţioneze integral pe baza controlului democratic, şi nu ar trebui să desfăşoare activităţi în domeniul informaţiilor", Parlamentul României acordă acces nelimitat şi nesupravegheat la toate datele informatice deţinute de persoane de drept public şi privat unor instituţii care nu îndeplinesc niciuna din condiţiile de mai sus. Faptul că în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale aceasta a declarat neconstituţionalitatea a două legi care, în esenţă, încălcau aceleaşi drepturi ca şi legea......priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (3), teza întâi din Constituţie, care consacră principiul statului de drept, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 70 din 18 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 ianuarie 2015 in M.Of. 79 din 30-ian-2015

Decizia 1155/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...cauză având ca obiect drepturi ale funcţionarilor publici.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire la Hotărârea pronunţată în Cauza Mureşanu contra României, 2009, salariul reprezintă un "bun", în sensul prevederilor art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea......art. 1 din Legea nr. 118/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale recente (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 757 din 27-oct-2011

Decizia 967/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...trebuie să îşi probeze în faţa instanţei nevinovăţia, deşi constituţional este ca agentul constatator să dovedească vinovăţia lui. Se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului - Cauza Anghel împotriva României şi se arată că, raportat la această jurisprudenţa, contravenţia din dreptul român are o natură "penală" şi, în consecinţă, şi în materie contravenţională ar trebui respectat principiul prezumţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 noiembrie 2008 in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decizia 678/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 312 alin. (2) din Codul de procedură penală

...au făcut altceva decât să transpună în practica judiciară soluţia promovată în doctrina de drept constituţional în materia imunităţii Preşedintelui României, potrivit căreia, în cadrul acestei instituţii constituţionale se disting două tipuri de imunităţi: cea procedurală şi cea materială. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a analizat doar aspectele imunităţii materiale, statuând cu privire la iresponsabilitatea Preşedintelui României în ceea ce priveşte opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Curtea Constituţională nu a fost sesizată cu privire la aspecte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 decembrie 2014 in M.Of. 886 din 05-dec-2014

Decizia 254/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală

...art. 44 din acelaşi cod, participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari vor fi deferiţi instanţelor civile, Cauza Maszni împotriva României este perfect acoperită de dispoziţiile art. 44 din Codul de procedură penală.7. Reprezentantul Ministerului Public mai arată că s-ar fi putut aduce în discuţie, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Hotărârea din l2 octombrie 2004, pronunţată în Cauza Bursuc împotriva
......României, în care s-a abordat, într-o manieră oarecum conexă, problema independenţei parchetelor militare. Cu această ocazie, Curtea Europeană a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2015 in M.Of. 334 din 15-mai-2015

Decizia 401/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

...neconstituţionalitate. Precizează că Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată expres prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, dar că soluţia legislativă conţinută de textul criticat a fost preluată, ca principiu, de noua reglementare la art. 26. Arată că instanţa de contencios constituţional are deja o bogată jurisprudenţă în materie, care nu se impune a fi modificată.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin......excepţiei îl constituie art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Consideră că excepţia este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat instituie tocmai o măsură de protecţie suplimentară a străinilor care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 mai 2008 in M.Of. 363 din 12-mai-2008

Decizia 671/2021 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi prim-ministrul României, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, formulată de preşedintele Senatului

...şi prevederile Codului administrativ, aflate în completarea normelor constituţionale".16. În motivarea admisibilităţii conflictului juridic de natură constituţională se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apreciindu-se că prin omisiunea prim-ministrului României de a solicita aprobarea Parlamentului cu privire la noua listă de miniştri şi de a înainta Preşedintelui României în termenul legal aceste propuneri se ajunge la un blocaj instituţional constând în împiedicarea Parlamentului de a-şi exercita rolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 noiembrie 2021 in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...cu privire la justiţiabilii care nu au invocat excepţia de neconstituţionalitate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Decizia nr. 126 din 3 martie 2016), "nereglementarea condiţiei ca excepţia de neconstituţionalitate să fi fost invocată în......jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 9 din 7 martie 1994 şi Decizia nr. 377 din 31 mai 2017). Din perspectiva jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. II "consacră o soluţie legislativă de natură să submineze caracterul de stat de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018