Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6971 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 206/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală

...că, potrivit Raportului Comisiei Europene privind analiza progreselor înregistrate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare în perioada 2007-2012, jurisprudenţa inconsecventă este o deficienţă majoră a sistemului judiciar din România, în condiţiile unei interpretări duse la extrem a independenţei judecătorilor. Dincolo de controversa existentă în literatura de specialitate cu privire......and Information Society - CDMSI]1 asupra legislaţiei în materie din statele membre ale Consiliului Europei şi aplicarea acesteia în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului - actualizat pe baza informaţiilor agenţilor de legătură ai instanţelor de jurisdicţie constituţională transmise Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 iunie 2013 in M.Of. 350 din 13-iun-2013

Decizia 873/2010 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale acestui principiu.Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, cât şi în jurisprudenţa altor Curţi Constituţionale s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei.Astfel, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 iunie 2010 in M.Of. 433 din 28-iun-2010

Decretul 527/2000 privind conferirea unor decoratii nationale unor persoane din subordinea Ministerului Justitiei

...11 alin. (1) şi (2) pct. I şi V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, la propunerea ministrului justiţiei,Preşedintele României decretează:Art. 1Pentru merite deosebite în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei şi corecta aplicare a legilor, de Ziua Naţională a României se conferă Ordinul naţional Steaua României persoanelor menţionate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 16 decembrie 2000 in M.Of. 666 din 16-dec-2000

Decizia 1560/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 330^7 din Codul de procedură civilă

...reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă (în vechea redactare) s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, Decizia nr. 600 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al......a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 februarie 2011 in M.Of. 139 din 24-feb-2011

Decizia 55/2014 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

...alin. (6) din Constituţie. Acest text constituţional se referă la constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul......Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009).2. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 februarie 2014 in M.Of. 136 din 25-feb-2014

Decizia 447/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...astfel încât aceşti destinatari să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita.În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa (de exemplu, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012) că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative......584 din 17 august 2010, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 noiembrie 2013 in M.Of. 674 din 01-noi-2013

Decizia 34/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de încadrarea veniturilor din transferul de monedă virtuală ca venit impozabil ''din alte surse''

...din Codul fiscal din 2015; (ii) reclamantul a criticat actele administrative, susţinând că venitul din tranzacţionarea monedelor virtuale - care, conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), nu reprezintă "bunuri corporale" - nu este reglementat în legislaţia fiscală în perioada ce face obiectul verificărilor. Astfel, în România, în perioada 2015-2016, criptomoneda nu era definită ca noţiune de drept, aşa cum rezultă din comunicatul Băncii Naţionale a......este în mod expres consacrat de Constituţie, acest principiu se deduce atât din prevederile art. 1 alin. (3), potrivit cărora România este stat de drept, democratic şi social, cât şi din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2021 in M.Of. 671 din 07-iul-2021

Decizia 641/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...noua reglementare aduce atingere obiectivelor stipulate de această directivă. Chiar dacă directiva menţionată se află în perioada de transpunere, legiuitorul român nu trebuie să se îndepărteze de la obiectivele instituite prin aceasta, sens în care se invocă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care, în Cauza C-212/04 Konstantinos Adeneler şi alţii împotriva Ellinikos Organismos Galaktos......prevăzut de art. 61 alin. (2), prin raportare la art. 75 din Constituţie, astfel cum acesta a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.25. De asemenea, sub aspect extrinsec, Preşedintele României susţine că Legea pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 octombrie 2020 in M.Of. 1001 din 29-oct-2020

Decizia 54/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.51. Deşi chestiunea de drept supusă dezlegării este una de drept procesual civil, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept este deja consacrată, în sensul că admisibilitatea......judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în chestiunea de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale86. Prin Decizia nr. 48 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 63 din 20-ian-2021

Decizia 11/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal''

...că acest text de lege nu condiţionează existenţa infracţiunii de conducere a unui autovehicul, ci a unui vehicul.VI. Examenul jurisprudenţei1. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionaleCurtea Constituţională a României a pronunţat, în Dosarul nr. 381D/2016, Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017, prin care s-a statuat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 iunie 2017 in M.Of. 479 din 26-iun-2017