Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 899 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Decizia 2008/204/CE/10-oct-2007 privind ajutoarele de stat acordate de către Franţa în ceea ce priveşte reforma modului de finanţare a pensiilor funcţionarilor de stat afiliaţi grupului La Poste

...a pus întrebarea dacă costurile grupului La Poste care fac obiectul scutirii corespund, în totalitate, unui cost "anormal" în sensul jurisprudenţei comunitare. În special, în hotărârea Combus (22), Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene pare să considere drept costuri "anormale" costurile care rezultă dintr-un statut derogatoriu al personalului unei întreprinderi care, ca......2004, p. 2.(82)Franţa contestă interpretarea foarte restrictivă a importanţei hotărârii Combus menţionată de către Comisie. Într-adevăr, conform jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului, noţiunea de ajutor de stat nu s-ar aplica...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2008 in Jurnalul Oficial 63L

Tratat din 02-oct-1997 DE LA AMSTERDAM DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, A TRATATELOR DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A ALTOR ACTE CONEXE

...angajeaza sa pregateasca studii de evaluare a impactului asupra mediului13.Declaratia privind articolul 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii EuropeneDispozitiile articolului 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, referitoare la serviciile publice, se pun în aplicare cu respectarea deplina a jurisprudentei Curtii de Justitie în ceea ce priveste, între altele, principiile egalitatii de tratament, precum si de calitate si de continuitate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 noiembrie 1997 in Jurnalul Oficial 340C

Decizia 2008/708/CE/23-oct-2007 privind ajutorul de stat C 34/06 (ex N 29/05 şi ex CP 13/04), pe care Republica Federală Germania intenţionează să îl utilizeze pentru introducerea televiziunii terestre digitale (DVB-T) în Renania de Nord - Vestfalia

...măsura afectează schimburile comerciale dintre statele membre.1.1.MĂSURĂ ÎN RESPONSABILITATEA STATULUI PRIN INTERMEDIUL RESURSELOR DE STAT(61)Potrivit jurisprudenţei în materie a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, pentru a putea fi considerate drept ajutoare în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, avantajele trebuie să......în valoare de aproximativ 6,8 milioane EUR nu poate fi considerat drept "relativ mic". În plus, aşa cum arată jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă, chiar şi un ajutor mai mic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 236L

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...documentul 11197/07 (JUR260), să fie anexat prezentului act final:
"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007
Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/EN EU), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008

Acord din 21-iun-1999 între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor

...se asigura că în relaţiile dintre ele sunt aplicate drepturi şi obligaţii echivalente cu cele conţinute în actele juridice ale Comunităţii Europene la care se face trimitere.(2)În măsura în care aplicarea prezentului acord se bazează pe concepte de drept comunitar, se ţine seama de jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene anterioară datei semnării acestuia. Jurisprudenţa ulterioară acestei date se supune atenţiei Elveţiei. Pentru a asigura funcţionarea corectă a prezentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Instructiuni din 2002 privind modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice - cadru general, pieţe relevante şi principii

...care o poziţie dominantă colectiva se creează şi se exploatează în manieră abuzivă nu au fost pe deplin clarificate în juris-prudenţa comunitară şi în practica Comisiei Europene, situaţie care se regăseşte şi în România.59.Art. 6 din Legea nr. 21/1996...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2002 in M.Of. 920 din 17-dec-2002

Decizia 2009/402/CE/28-ian-2009 privind ''planurile de urgenţă'' în sectorul fructelor şi legumelor puse în aplicare de către Franţa [C 29/05 (ex NN 57/05)]

...importanţa schimburilor comerciale intracomunitare de fructe şi legume, precum şi dorinţa de a asigura condiţii de concurenţă nedenaturate pe piaţa comună. Măsurile în cauză, care vizau influenţarea preţurilor şi a cantităţilor introduse pe piaţă puteau, astfel, să afecteze schimburile comerciale şi să denatureze concurenţa. În ceea ce priveşte măsurile care vizează pieţele extracomunitare, jurisprudenţa Curţii prevede că, ţinând cont de interdependenţa pieţelor pe care operează producătorii comunitari, nu poate fi exclusă posibilitate ca un......în mecanismele de piaţă, cu excepţia celor prevăzute în mod special într-un regulament comunitar, riscă să afecteze funcţionarea organizărilor comune ale pieţelor şi să creeze beneficii nejustificate pentru anumite grupuri economice din Comunitate. În jurisprudenţa cea mai recentă (5), Curtea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 mai 2009 in Jurnalul Oficial 127L

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 158/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în Cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta' di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 220/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2012 in M.Of. 360 din 28-mai-2012