Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 534 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2016 in M.Of. 387 din 20-mai-2016

Decizia 620/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

...cursul anului bugetar. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2......privire la art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, Curtea a reţinut că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2016 in M.Of. 1028 din 21-dec-2016

Hotarirea 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

...si notariatelor de stat, ori asupra carora se cere opinia de catre alte organe centrale, in vederea initierii de masuri legislative ;t)indeplineste atributiile care-i sint stabilite prin lege in legatura cu desfasurarea activitatii jurisconsultilor ;u)asigura introducerea metodelor moderne in materie de informare, documentare si sistematizare a legislatiei, la nivelul cerintelor actuale aletehnicii in domeniul informational, in concordanta cu programul national privind informatizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 1990 in M.Of. 105 din 14-sep-1990

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului - Republicare

...ceea ce priveşte aplicarea art. 110 din Constituţie.Art. 81(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......pe capitole şi secţiuni.(3)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.(4)Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2001 in M.Of. 58 din 02-feb-2001

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARE

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2)Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă.(3)Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2010 in M.Of. 260 din 21-apr-2010

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.(4)La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.Art. 12(1)Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:a)Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere......de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.Art. 23(1)Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.(2)Biroul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2009 in M.Of. 560 din 12-aug-2009

Decizia 1257/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

...critică de neconstituţionalitate extrinsecă este formulată prin raportare la dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, privind obligativitatea informării în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea bugetului de stat sau al asigurărilor sociale de stat. În acest sens, autorii sesizării susţin că modificările......bugetului de stat. Arată că preşedintele comisiei nu şi-a îndeplinit însă obligaţia de a solicita Guvernului o astfel de informare la momentul la care au fost depuse amendamentele ce impun modificarea bugetului de stat.4. Totodată, se mai susţine încălcarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2009 in M.Of. 758 din 06-noi-2009

Hotarirea 5/2001 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

...din Constituţie."65.Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......după caz, pe capitole şi secţiuni.Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2001 in M.Of. 43 din 25-ian-2001

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...Articolul 36 Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene..............
22
Articolul 37 Verificarea temeiului juridic.........................................
22
Articolul 37a Delegarea competentelor legislative....................................
23
Articolul 38 Verificarea compatibilităţii financiare...................................
23
Articolul 38a Examinarea respectării principiului subsidiarităţii..........................
23
Articolul 39 Informarea si accesul Parlamentului la documente.........................
24
Articolul 40 Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului......................
24
Articolul 41 Drepturile de iniţiativă conferite
......cazul în care Parlamentul nu respinge propunerea, procedura continuă, luându-se în considerare orice recomandări aprobate de Parlament.Art. 39:Informarea şi accesul Parlamentului la documente(1)Pe durata întregii proceduri legislative, Parlamentul şi comisiile acestuia solicită accesul la toate documentele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L