Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 663 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.702 acte

Decizia 646/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

...fiindcă nu poate fi executată, apare ca fiind nerealistă, nesinceră. Per a contrario, ori de câte ori o astfel de informare nu însoţeşte o iniţiativă legislativă se ajunge la nerespectarea art. 111 şi a art. 138 alin. (5) din Constituţie. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat......al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, stabileşte, în art. 92 alin. (4), că "În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, preşedintele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 decembrie 2020 in M.Of. 1197 din 09-dec-2020

Decizia 648/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind meşteşugarii tradiţionali din România

...teritoriului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, la data de 22 iunie 2020, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a depus raport de admitere, cu 47 amendamente admise, iar la aceeaşi dată propunerea legislativă a fost înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. La data de 24 iunie 2020, Camera Deputaţilor a adoptat......a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". Astfel, în conformitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 noiembrie 2020 in M.Of. 1032 din 05-noi-2020

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...de finanţare pentru orice cheltuială bugetară, cu trimitere, prin jurisprudenţa invocată, la prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie privind informarea Parlamentului73. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Decizia 903/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

...fost transmisă Preşedintelui României, în vederea promulgării.17. În continuare, analizând criticile de neconstituţionalitate, Curtea reţine că problema obligativităţii solicitării informării din partea Guvernului, respectiv a obligaţiei iniţiatorilor propunerilor legislative de a solicita fişa financiară, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat, a făcut în repetate rânduri obiectul analizei Curţii Constituţionale (a se vedea, spre exemplu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 ianuarie 2021 in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Decizia 771/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

...14 decembrie 2004). Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2......al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, stabileşte, în art. 91 alin. (4), că "În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, preşedintele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 noiembrie 2020 in M.Of. 1135 din 25-noi-2020

Legea 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din RomâniaSECŢIUNEA 1:Caracteristici generaleArt. 30(1)Colegiul Medicilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 iunie 2004 in M.Of. 582 din 30-iun-2004

Hotarirea 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14.stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 iulie 2003 in M.Of. 485 din 07-iul-2003

Hotarirea 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

...asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 mai 2007 in M.Of. 304 din 08-mai-2007

Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...alegerilor, respectiva referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;m)elaborează programe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 martie 2008 in M.Of. 196 din 13-mar-2008

Legea 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 24(1)Colegiul Farmaciştilor din România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004