Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 555 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2018 in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decizia 620/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

...cursul anului bugetar. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2......privire la art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, Curtea a reţinut că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2016 in M.Of. 1028 din 21-dec-2016

Cod din 2019 de bună practică al asistentului social

...ale organizaţiei în care activează.
Cunoaşte şi respectă toate prevederile legale, în special, normele şi cadrul organizaţional.
La nivel individual, informarea cu privire la modificările legislative, fie consultând site-urile de specialitate, fie folosind alte surse autorizate.
La nivel organizaţional, cunoaşterea legislaţiei specifice, ROI şi MOF
......situaţiilor de criză.
Modul 3: Legislaţie
Tema
Competenţe profesionale
Standarde profesionale
Conţinut tematic
Metode/forme de învăţare
Criterii de performanţă
Informarea şi pregătirea asistentului social cu privire la cadrul legislativ în vigoare
Analiză şi documentare
Cunoştinţe de specialitate
Educaţie şi dezvoltare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2019 in M.Of. 1036 bis din 24-dec-2019

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2016 in M.Of. 387 din 20-mai-2016

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2018 in M.Of. 992 din 23-noi-2018

Hotarirea 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

...si notariatelor de stat, ori asupra carora se cere opinia de catre alte organe centrale, in vederea initierii de masuri legislative ;t)indeplineste atributiile care-i sint stabilite prin lege in legatura cu desfasurarea activitatii jurisconsultilor ;u)asigura introducerea metodelor moderne in materie de informare, documentare si sistematizare a legislatiei, la nivelul cerintelor actuale aletehnicii in domeniul informational, in concordanta cu programul national privind informatizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 1990 in M.Of. 105 din 14-sep-1990

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului - Republicare

...ceea ce priveşte aplicarea art. 110 din Constituţie.Art. 81(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......pe capitole şi secţiuni.(3)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.(4)Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2001 in M.Of. 58 din 02-feb-2001

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARE

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2)Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă.(3)Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2010 in M.Of. 260 din 21-apr-2010

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.(4)La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.Art. 12(1)Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:a)Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere......de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.Art. 23(1)Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.(2)Biroul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2009 in M.Of. 560 din 12-aug-2009