Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1373 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Hotarirea 2/2019 [R] referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 şi la confirmarea rezultatelor acestuia

...fost cel al exprimării libere a voinţei electoratului, fiind încălcate prevederile art. 90 din Constituţie, prin raportare la obligaţia de informare obiectivă a cetăţenilor cu privire la conţinutul întrebărilor şi efectele juridice ale acesteia". Se arată că, potrivit art. 90 din Constituţie, Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi......decretul prezidenţial ce cuprinde textul supus referendumului nu cuprinde niciun fel de raport explicativ privind efectele referendumului, nici din perspectiva juridică - implică o modificare a Constituţiei - şi nici din perspectiva drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ce sunt substanţial afectate prin referendum. Mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 803 din 03-oct-2019

Regulament din 2019 de ordine interioară al parchetelor

...cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe;h)Serviciul de documente clasificate;i)Serviciul de tehnologia informaţiei;j)Biroul de informare şi relaţii publice;k)Biroul juridic;l)Departamentul economico-financiar şi administrativ;m)Direcţia de audit public intern;n)Unitatea de management al proiectelor.Art. 13......excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele penale, potrivit legii;d)reprezintă Ministerul Public şi participă la procedura de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice în ipoteza în care Ministerul Public este parte a unui asemenea conflict, atunci când...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2019 in M.Of. 1004 bis din 13-dec-2019

Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...de interes public nu poate fi îngrădit.(2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.Art. 43...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2004 in M.Of. 912 din 07-oct-2004

Regulamentul 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

...pe baza tuturor acţiunilor deţinute, chiar dacă exerciţiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat.(2)În vederea realizării informării prevăzute la alin. (1), drepturile de vot deţinute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:a)drepturi de vot deţinute de o terţă persoană în nume propriu......al emitentului sau pentru că acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul continuă să nu-şi respecte obligaţiile de informare continuă şi periodică, C.N.V.M. adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor, după informarea în acest sens a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2006 in M.Of. 312 bis din 06-apr-2006

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...prevăzute la art. 49 alin. (1) referitoare la obţinerea avizului de scoatere definitivă din România;h)neîndeplinirea de către persoana juridică a obligaţiei de prezentare sau, după caz, de informare a organelor competente, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);i)transportul armelor de către persoana juridică autorizată, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 61 alin. (3);j)nerespectarea de către persoana juridică autorizată care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Regulamentul 13/2004 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE

...pe baza tuturor acţiunilor deţinute, chiar dacă exerciţiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat.(2)În vederea realizării informării prevăzute la alin. (1), drepturile de vot deţinute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:a)drepturi de vot deţinute de o terţă persoană în nume propriu......al emitentului sau pentru că acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul continuă să nu-şi respecte obligaţiile de informare continuă şi periodică, C.N.V.M. adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor, după informarea în acest sens a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Procedura din 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...din anexa B;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;e)informarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2010 in M.Of. 783 din 23-noi-2010

Ordinul 2461/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...din anexa B;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;e)informarea conducerii MFP cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2011 in M.Of. 613 din 30-aug-2011

Hotarirea 523/2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană

...loc la nivelul ministerelor, prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv ai reprezentanţelor României în străinătate, prin structurile specializate de informare publică. Acest principiu va da posibilitatea colaborării cu persoane juridice române sau străine specializate în promovare, comunicare, relaţii publice, publicitate sau marketing.6.Principiul utilităţii - Construcţia mesajelor va ţine cont de nevoile de informare ale grupurilor ţintă. Mesajele se vor elabora pe baza unor studii de specialitate, de aici şi importanţa sporită acordată metodelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2005 in M.Of. 530 din 22-iun-2005

Metodologie din 2020 privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

...1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre ale Uniunii Europene şi se realizează prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene de către Comisia Europeană.Art. 3(1)Departamentul juridic al Colegiului naţional al CFZRO este structura de specialitate din cadrul CFZRO care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv......deciziilor emise în acest sens de către preşedintele CFZRO.(2)Preşedintele CFZRO emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al CFZRO referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2020 in M.Of. 645 din 22-iul-2020