Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.898 acte

Ghid din 2007 al SOLICITANTULUI pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie ''Dezvoltarea serviciilor de recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali''

...dezintoxicare;b)servicii de consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate, în vederea depăşirii situaţiilor de risc;c)consiliere juridică;d)servicii de informare şi orientare în vederea integrării sociale şi ocupaţionale;e)realizarea de campanii de informare şi educare a comunităţilor locale şi distribuirea de materiale de promovare.CAPITOLUL II:Cerinţele minime de calificare2.1.Proiectele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2007 in M.Of. 649 din 24-sep-2007

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...39
2 5 4
Reuniuni, congrese şi conferinţe
Credite nediferenţiate
346 100
371 000
369 164,49
2 5 6
Informare şi manifestări publice
Credite nediferenţiate
194 800
185 000
156 703,38
2 5 7
Serviciu comun interpretare-conferinţe şi Serviciul comun informaţie juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
CAPITOLUL 2 5 - TOTAL
721 900
751 800
632 408,26
CAPITOLUL 2
......9Acest credit este destinat să acopere achiziţia şi publicarea lucrărilor de interes general în drept comunitar, celelalte cheltuieli de informare şi costurile fotografiilor, precum şi participarea la cheltuielile legate de vizitele făcute la instituţie.2 5 7 Serviciu comun interpretare-
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Regulament din 1997 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Institutului de Statistica Construcţiilor şi Infomare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti

...de Statistica Construcţiilor şi Infomare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM BucureştiCAPITOLUL I:Denumirea, forma juridică, sediulArt. 1Denumirea unităţii este: Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti.Art. 2INSEROM Bucureşti este persoană juridică şi este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. INSEROM...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 1997 in M.Of. 247bis din 22-sep-1997

Regulament din 2019 de ordine interioară al parchetelor

...cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe;h)Serviciul de documente clasificate;i)Serviciul de tehnologia informaţiei;j)Biroul de informare şi relaţii publice;k)Biroul juridic;l)Departamentul economico-financiar şi administrativ;m)Direcţia de audit public intern;n)Unitatea de management al proiectelor.Art. 13......excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele penale, potrivit legii;d)reprezintă Ministerul Public şi participă la procedura de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice în ipoteza în care Ministerul Public este parte a unui asemenea conflict, atunci când...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2019 in M.Of. 1004 bis din 13-dec-2019

Hotarirea 2/2019 [R] referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 şi la confirmarea rezultatelor acestuia

...fost cel al exprimării libere a voinţei electoratului, fiind încălcate prevederile art. 90 din Constituţie, prin raportare la obligaţia de informare obiectivă a cetăţenilor cu privire la conţinutul întrebărilor şi efectele juridice ale acesteia". Se arată că, potrivit art. 90 din Constituţie, Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi......decretul prezidenţial ce cuprinde textul supus referendumului nu cuprinde niciun fel de raport explicativ privind efectele referendumului, nici din perspectiva juridică - implică o modificare a Constituţiei - şi nici din perspectiva drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ce sunt substanţial afectate prin referendum. Mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 803 din 03-oct-2019

Regulamentul 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

...pe baza tuturor acţiunilor deţinute, chiar dacă exerciţiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat.(2)În vederea realizării informării prevăzute la alin. (1), drepturile de vot deţinute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:a)drepturi de vot deţinute de o terţă persoană în nume propriu......al emitentului sau pentru că acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul continuă să nu-şi respecte obligaţiile de informare continuă şi periodică, C.N.V.M. adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor, după informarea în acest sens a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2006 in M.Of. 312 bis din 06-apr-2006

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...prevăzute la art. 49 alin. (1) referitoare la obţinerea avizului de scoatere definitivă din România;h)neîndeplinirea de către persoana juridică a obligaţiei de prezentare sau, după caz, de informare a organelor competente, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);i)transportul armelor de către persoana juridică autorizată, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 61 alin. (3);j)nerespectarea de către persoana juridică autorizată care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Regulamentul 13/2004 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE

...pe baza tuturor acţiunilor deţinute, chiar dacă exerciţiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat.(2)În vederea realizării informării prevăzute la alin. (1), drepturile de vot deţinute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:a)drepturi de vot deţinute de o terţă persoană în nume propriu......al emitentului sau pentru că acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul continuă să nu-şi respecte obligaţiile de informare continuă şi periodică, C.N.V.M. adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor, după informarea în acest sens a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Procedura din 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...din anexa B;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;e)informarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2010 in M.Of. 783 din 23-noi-2010

Ordinul 2461/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...din anexa B;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;e)informarea conducerii MFP cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2011 in M.Of. 613 din 30-aug-2011