Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 85 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Decizia 2005/50/CE/17-ian-2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată “Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (3), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety, utilizând noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile. La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa rutieră...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Directiva 771/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 şi a Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Directiva 770/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...rezidenţilor legali, educaţia şi formarea emigranţilor legali şi măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei, precum şi toate dispoziţiile privind drepturile omului ale emigranţilor;d)instituirea unei politici eficiente de facilitare a transferurilor de bani ale emigranţilor;e)migraţia temporară şi circulară, inclusiv prevenirea exodului de inteligenţă;f)instituirea unei politici eficiente şi cuprinzătoare privind imigraţia, introducerea ilegală şi traficul de persoane, care să includă modalităţile de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Ordinul 844/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

...sunt capabile să asigure izolarea sigură pe termen lung faţă de om şi biosferă, aceasta fiind asigurată printr-o combinaţie inteligentă de bariere inginereşti şi naturale.Pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive, pentru programe nucleare similare cu cele stabilite prin PNN, practica curentă a EU recomandă centralizarea şi industrializarea activităţilor de gestionare drept forme sigure şi eficiente de gestionare. În acest sens, practica internaţională şi în particular practica UE, pune la dispoziţie următoarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 septembrie 2004 in M.Of. 818 din 06-sep-2004

Cod din 2015 de măsurare a energiei electrice

...măsurare, prelucrări specifice, cum ar fi verificări de plauzibilitate şi agregări, furnizarea de informaţii prin diverse interfeţe către părţile cu drept de acces la aceste date, alte funcţii care completează funcţiile de bază enumerate;28.sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2015 in M.Of. 523 din 14-iul-2015

Ordinul 4988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2018 in M.Of. 546 din 29-iun-2018

Ordonanta urgenta 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

...aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2019 in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

...printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;28.bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Decretul 539/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

...Comercial, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la dezvoltarea industriei de autoturisme în România, pentru inteligenţa managerială de care a dat dovadă în procesul de construcţie a autoturismelor Dacia-Renault, care s-au impus de-a lungul timpului drept simbol de dinamism şi reuşită comercială,Preşedintele României decretează:Articol unicSe conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2019 in M.Of. 537 din 01-iul-2019