Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Decizia 62/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi la art. 50 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Mariana Adelina Grecu în Dosarul nr. 2.796/63/2012 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.172D/2012 al Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Decizia 138/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) şi art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi cele ale art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...sănătăţii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de Dimitrie Dan Ciurea în Dosarul nr. 1.399/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 686D/2013.La apelul nominal se prezintă personal autorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 mai 2014 in M.Of. 367 din 19-mai-2014

Decizia 480/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

...20 februarie 2012. După numai 4 zile i s-a comunicat de către angajator Decizia nr. 2 din 24 februarie 2012, prin care se stabilea încetarea contractului de muncă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit căruia "Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 noiembrie 2014 in M.Of. 824 din 12-noi-2014

Decizia 521/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Cristina Codreanu în Dosarul nr. 1.775/30/2012 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 94D/2014 al Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 decembrie 2014 in M.Of. 880 din 04-dec-2014

Regulamentul 549/21-mai-2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

...pentru anii de referinţă dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie pentru anii de referinţă începând din 2012.
Tabelul 12 - Tabele pe ramuri de activitate şi regiuni (NUTS nivelul 3)
Cod
Lista variabilelor
Defalcare (1)
B1.g
1. Valoarea adăugată brută în preţuri de bază (preţuri curente)
2. Forţa de muncă (2) (mii de persoane)
A* 10
ETO
- totală
A*10
EEM
- Salariaţi
A* 10
POP
3. Populaţia (mii de persoane
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 26 iunie 2013 in Jurnalul Oficial 174L

Decizia 26/2014 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, respectiv dacă medicul chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzute de dispoziţiile art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 alin. (2) din Codul penal

...de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, respectiv dacă medicul chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 ianuarie 2015 in M.Of. 24 din 13-ian-2015

Contract Colectiv de Munca din 2008 UNIC LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI LEMNULUI - CCMUR (exploatarea forestieră, prelucrarea primară a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn şi alte activităţi industriale) PE ANII 2008-2012

...a solicitantului;e)să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.(N)Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - şi ale Contractului Colectiv de Muncă Unic aplicabil încheiat la nivelul ramurii industriei lemnului, pe 2008-2012 înregistrat cu nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 mai 2008 in M.Of. 10 cc din 21-mai-2008

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).Codul de bună practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap adoptat de Parlamentul European prin Decizia Biroului din 22 iunie 2005.Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Decizia 28/2015 [A/R] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 1. în interpretarea şi aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a soluţionat prima instanţă, contrar art. 478 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă; 2. în situaţia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca excepţia necompetenţei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă prin prisma celor anterioare

...celor două hotărâri, contestatoarea, în calitate de angajator, a emis trei decizii, şi anume: Decizia B 61 din 30 noiembrie 2012 prin care a stabilit că, începând cu 24 decembrie 2012, încetează contractul de muncă al intimatei, în temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Codul muncii);Decizia B 69...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 octombrie 2015 in M.Of. 772 din 16-oct-2015

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...Legii nr. 272/2004 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 679/2003, reglementări cu caracter special care guvernează contractul individual de muncă încheiat de asistentul maternal, derogatorii de la dispoziţiile Codului muncii (Decizia civilă nr. 4.232 din 2 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.173/85/2012, Decizia civilă nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016