Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordinul 2414/2013 pentru completarea reglementării tehnice ''Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor'', indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012

...referinţe bibliograficeASCE/SEI 7-05, ASCE Standard: Minimum design loads for buildings and other structures, by AmericanSociety of Civil Engineers (2005).Clima României, 2008, Ed. Academiei Române, ISBN 978-973-27-1674-8, Bucureşti, 365 pp.CR 0 - 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor.CSTB, 2010. Actions de la neige sur les batiments. D'apres l'Eurocode 1, Calcul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 septembrie 2013 in M.Of. 555 bis din 02-sep-2013

Hotarirea 40/2014 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic1.Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 ianuarie 2014 in M.Of. 69 din 28-ian-2014

Ordonanta 28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW

...corespunzător prevederile art. 5.CAPITOLUL III:Dispoziţii finaleArt. 11Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 12În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 august 2014 in M.Of. 638 din 29-aug-2014

Ordinul 143/2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

...Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.(2)Prevederile contractului de transport al gazelor naturale sunt completate cu prevederile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 decembrie 2014 in M.Of. 881 din 04-dec-2014

Codul de Procedura Civila din 2010 - Republicare

...îşi are domiciliul sau, după caz, îşi are sediul creditorul.(2)Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a învestit cu formulă executorie contractul de ipotecă.»- Art. VIILegea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 2015 in M.Of. 247 din 10-apr-2015

Decizia 458/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 decembrie 2013 in M.Of. 770 din 10-dec-2013

Decizia 169/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...unui mandat administrativ cu reprezentare, astfel cum acesta este juridic definit de art. 1269, 2009, 2011 teza întâi şi art. 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 2 lit. k) din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, referitoare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 mai 2014 in M.Of. 397 din 29-mai-2014

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...civil, republicată, cu modificările ulterioare;2.Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;3.Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4.Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Decizia 112/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

...modifică situaţii juridice născute anterior intrării în vigoare a legii. Se arată că dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 contravin, totodată, principiului tempus regit actum şi prin aceasta dispoziţiilor Codului civil referitoare la aplicarea în timp a legilor.Se susţine, de asemenea, că textele criticate vizează o singură ipoteză, aceea a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 aprilie 2014 in M.Of. 309 din 25-apr-2014

Decizia 57/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din Codul civil

...nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 880, 902 şi 904 din Codul civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.Curtea constată că, în temeiul art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 aprilie 2014 in M.Of. 297 din 23-apr-2014