Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 132 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Decizia 692/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil

...Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil, excepţie ridicată de Sanda-Puica Şerban în Dosarul nr. 40.564/301/2012/a1 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi care constituie obiectul Dosarului nr. 398D/2014 al Curţii Constituţionale.2. La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2015 in M.Of. 88 din 02-feb-2015

Decizia 458/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2013 in M.Of. 770 din 10-dec-2013

Decizia 169/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...unui mandat administrativ cu reprezentare, astfel cum acesta este juridic definit de art. 1269, 2009, 2011 teza întâi şi art. 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 2 lit. k) din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, referitoare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2014 in M.Of. 397 din 29-mai-2014

Decizia 13/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) şi art. 46 alin. (1), (12) şi (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

...de art. 215 pct. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, precum şi, ulterior invocării excepţiei, de art. 51 pct. 4 din titlul IV al Legii nr. 76/2012. întrucât sintagma "şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege", cuprinsă (a art. 21 din lege şi vizată de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2013 in M.Of. 114 din 28-feb-2013

Decizia 112/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

...modifică situaţii juridice născute anterior intrării în vigoare a legii. Se arată că dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 contravin, totodată, principiului tempus regit actum şi prin aceasta dispoziţiilor Codului civil referitoare la aplicarea în timp a legilor.Se susţine, de asemenea, că textele criticate vizează o singură ipoteză, aceea a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2014 in M.Of. 309 din 25-apr-2014

Decizia 57/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din Codul civil

...nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 880, 902 şi 904 din Codul civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.Curtea constată că, în temeiul art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2014 in M.Of. 297 din 23-apr-2014

Decizia 95/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepţie ridicată de Gavrilă Stan şi Rodica Stan în Dosarul nr. 14.694/211/2011 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.403D/2012.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Decizia 312/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2014 in M.Of. 527 din 16-iul-2014

Reguli din 2013 privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

...Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.Art. 2Prevederile prezentului contract BH sunt completate cu prevederile din Codul vamal, Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Regulamentul CE nr. 715/2009 al Parlamentului European şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2013 in M.Of. 138 din 15-mar-2013

Decizia 106/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012, devenind: "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 mai 2013 in M.Of. 317 din 31-mai-2013