Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 521 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Rectificare din 2011 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009

...RECTIFICARE din 17 iunie 2011 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009La Legea nr. 287/2009 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2011 in M.Of. 427 din 17-iun-2011

Rectificare din 2011 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009

...RECTIFICARE din 8 iulie 2011 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009La Legea nr. 287/2009 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2011 in M.Of. 489 din 08-iul-2011

Decizia 203/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 24 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996

...DECIZIE nr. 203 din 10 februarie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 24 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 aprilie 2011 in M.Of. 264 din 14-apr-2011

Decizia 466/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...DECIZIE nr. 466 din 12 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2011 in M.Of. 365 din 25-mai-2011

Decizia 535/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) şi art. 32-34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...DECIZIE nr. 535 din 28 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) şi art. 32-34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
Augustin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iunie 2011 in M.Of. 422 din 16-iun-2011

Decizia 1097/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1586 din Codul civil şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti

...DECIZIE nr. 1097 din 8 septembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1586 din Codul civil şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
Augustin Zegrean
- preşedinte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2011 in M.Of. 827 din 22-noi-2011

Regulamentul 18/2011 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...Regulament nr. 18 din 14 decembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civilArt. IRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2012 in M.Of. 2 din 03-ian-2012

Decizia 19/2015 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescripţiilor achizitive începute şi eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil

...de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescripţiilor achizitive începute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2016 in M.Of. 11 din 07-ian-2016

Decizia 6/2017 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Interpretarea dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015 [prin care s-a constatat că sintagma «raporturi comerciale» din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională], fiind dezincriminată, fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 253^1 din Codul penal din 1969, în situaţia în care atât actul sau decizia funcţionarului public, cât şi raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, când noţiunea de «raport comercial» avea un înţeles normativ determinat şi determinabil prin prisma dispoziţiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015'' şi stabileşte: Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 845 din 13 noiembrie 2015, fiind dezincriminată, indiferent de data îndeplinirii actului ori a participării la luarea deciziei şi indiferent de data raporturilor comerciale

...atât actul sau decizia funcţionarului public, cât şi raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, când noţiunea de «raport comercial» avea un înţeles normativ determinat şi determinabil prin prisma dispoziţiilor Codului comercial, cum s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2017 in M.Of. 284 din 24-apr-2017

Decizia 587/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...DECIZIE nr. 587 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
- judecător
Livia Doina
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2017 in M.Of. 976 din 08-dec-2017