Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 629.921 acte

Ghid din 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3, noiembrie 2018

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2018 in M.Of. 1075 bis din 19-dec-2018

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2020 in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Ordinul 1117/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La articolul 47, alineatul (3) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Legea 220/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

...asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;"6.La articolul 19 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) servicii de organizare de târguri, evenimente şi expoziţii (cod CAEN 8230)."7.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2020 in M.Of. 1011 din 30-oct-2020

Ordinul 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

...identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................ nr. ...., C.I.F.3) ..................., tel: ................, fax: .................., e-mail ....................., codul CAEN al activităţii principale: .........................., contul bancar ....................... .Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ............./.............Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):...........................................................................................Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2016 in M.Of. 798 din 11-oct-2016

Ordinul 6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată."3.La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 621 din 12-aug-2016

Ordinul 1116/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La anexa nr. 4.2, titlul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Ordinul 497/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

...Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - "Acvacultura maritimă" sau 0322 - "Acvacultura în ape dulci".Sunt eligibile pentru finanţare atât întreprinderile care au istoric de funcţionare, cât şi întreprinderile nou înfiinţate, organizate sub următoarele forme:- Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G. nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 octombrie 2019 in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Ghid din 2018 al SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).f)Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2018 in M.Of. 666 bis din 31-iul-2018
Inapoi 1 2 3 4 5 6