Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 64 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.427 acte

Ordinul 2.089/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

...a cărei oficină se desfiinţează, în format electronic."27.La articolul 12 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) dovada înscrierii activităţii de vânzare de medicamente online, conform Codului CAEN."28.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Farmacistul responsabil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2020 in M.Of. 1249 din 17-dec-2020

Hotarirea 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

...şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, şi care desfăşoară ca activitate principală sau secundară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi aplică prevederile titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul fiscal."2.După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:"21. _(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 mai 2017 in M.Of. 319 din 04-mai-2017

Hotarirea 598/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2020 in M.Of. 703 din 05-aug-2020

Legea 220/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

...asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;"6.La articolul 19 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) servicii de organizare de târguri, evenimente şi expoziţii (cod CAEN 8230)."7.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2020 in M.Of. 1011 din 30-oct-2020

Ordinul 908/2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

...conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)."8.Articolele 29-47 se abrogă.9...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2021 in M.Of. 589 din 11-iun-2021

Ghid din 2018 al SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).f)Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2018 in M.Of. 666 bis din 31-iul-2018

Ordinul 909/2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)."6.Articolele 26-44 se abrogă.7...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2021 in M.Of. 589 din 11-iun-2021

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2020 in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Ordinul 1116/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La anexa nr. 4.2, titlul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Ordinul 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

...identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................ nr. ...., C.I.F.3) ..................., tel: ................, fax: .................., e-mail ....................., codul CAEN al activităţii principale: .........................., contul bancar ....................... .Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ............./.............Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):...........................................................................................Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2016 in M.Of. 798 din 11-oct-2016