Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Procedura din 2003 DE IMPLEMENTARE a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 aprilie 2003 in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Ghid din 2024 al solicitantului elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

...respectarea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în Program.
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
5.Beneficiarii ProgramuluiBeneficiarii sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 ianuarie 2024 in M.Of. 38 din 16-ian-2024

Procedura din 2022 de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

...formulare de înscriere în vederea verificării acestora în aşa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele nouă AIMMAIPE.6.1._(1)Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 august 2022 in M.Of. 799 bis din 11-aug-2022

Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

...5:Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi(1)Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2016 in M.Of. 812 din 14-oct-2016

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018

...transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea:......................................(Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.)"se va citi:"- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este următoarea:.....................................(Se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 mai 2018 in M.Of. 398 din 09-mai-2018

Ordinul 4002/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, când autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanţare;(viii) pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 noiembrie 2020 in M.Of. 1061 din 11-noi-2020

Procedura din 2020 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

...de identificare fiscală (CUI)B)Date de identificare a amplasamentului- Denumirea- Adresa- Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)- Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)- Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)- Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse- Codul CAEN principal- Alte coduri CAEN- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)2.Persoana responsabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 martie 2020 in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2019 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

...de identificare fiscală (CUI)B)Date de identificare a amplasamentului- Denumirea- Adresa- Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)- Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)- Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)- Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse- Codul CAEN principal- Alte coduri CAEN- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)2.Persoana responsabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 martie 2020 in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Hotarirea 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

...şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, şi care desfăşoară ca activitate principală sau secundară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi aplică prevederile titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul fiscal."2.După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:"21. _(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 mai 2017 in M.Of. 319 din 04-mai-2017

Hotarirea 598/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 august 2020 in M.Of. 703 din 05-aug-2020