Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Hotarirea 768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autorităţii vamale a listei cuprinzând aceşti operatori economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.(31) Pentru situaţia prevăzută la art. 20620 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul fiscal, în înţelesul prezentelor norme metodologice, prin costul unui produs se înţelege suma tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii la care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2010 in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Decizia 174/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011

...ci doar coroborarea ei cu legislaţia în vigoare. De altfel, Curtea observă că potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2014 in M.Of. 515 din 10-iul-2014

Decizia 501/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/ actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele

...locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2008 in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 367/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 330^7 din Codul de procedură civilă din 1865

...ca efect coroborarea acestuia cu legislaţia în vigoare, observând, în acelaşi timp, că, potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2014 in M.Of. 669 din 11-sep-2014

Ordinul 52/2011 privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul ''Creanţe fiscale'' din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate'', aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

...ale art. 81-83 şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1Începând cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizează, din oficiu, vectorul fiscal privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2011 in M.Of. 68 din 26-ian-2011

Hotarirea 399/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. cu valoarea de 1 leu a căror valoare se actualizează
Cod fiscal
Denumire
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)
13633330
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2011 in M.Of. 323 din 10-mai-2011

Hotarirea 1126/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...reevaluării
Cod de clasificaţie
Nr. M.F.P.
Denumirea imobilului
Persoana juridică ce administrează imobilul
Adresa imobilului
Valoarea de inventar actualizată
8.19.01
36.649
45-04
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0391 Braşov Cod fiscal 4317533 CF 13885
Judeţul Braşov
5.754.539,81
ANEXA Nr. 2:DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2011 in M.Of. 817 din 18-noi-2011

Hotarirea 1202/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

...finele anului, inclusiv pentru TVA fără drept de deducere conform alin. (4) şi (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, actualizata
72
55.500,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
73
- interne
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2011 in M.Of. 878 din 13-dec-2011

Hotarirea 1209/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu la care se actualizează valoarea de inventar
Cod fiscal
Denumire
1. Ordonator principal de credite
16335444
Ministerul Mediului şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite
15378153
Comisariatul General al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2011 in M.Of. 891 din 15-dec-2011

Hotarirea 208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la care se actualizează valoarea de inventar
Cod fiscal
Denumirea
1. Ordonator principal de credite
16335444
Ministerul Mediului şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite
15378153
Comisariatul General al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2012 in M.Of. 196 din 26-mar-2012